Wszystkie artykuły

  Normy i sanepid 03.08.2017
  Jak zapewnić skuteczność audytów wewnętrznych
  Żeby mówić o skutecznym audycie wewnętrznym, rozpocznij od wyjaśnienia, jakimi cechami powinien się on charakteryzować, gdyż cechy te bezpośrednio wpływają na jakość i profesjonalizację audytu. A to przekłada się na osiągane wyniki i jego odbiór w organizacji.Przeprowadzanie audytu wewnętrznego jest ważnym wymaganiem norm ISO, bez którego trudno byłoby zapewnić utrzymanie i ...

  Normy i sanepid 22.05.2017
  Jak opracować skuteczne procedury higieniczne
  Żeby procedury były skuteczne, muszą zapobiegać zakażeniom i chorobom zakaźnym. Dlatego podczas ich opracowywania miej na względzie ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniami, chorobami zakaźnymi oraz poprawę jakości usług medycznych. Oto, co musisz zrobić.Możesz samodzielnie opracować daną procedurę lub nabyć ją i dostosować do swoich potrzeb. Do opracowania procedury ...

  Normy i sanepid 02.02.2017
  Do 28 lutego sporządź raport bhp o zranieniach
  Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w których wykorzystywane są ostre narzędzia służące do cięcia i kłucia, stwarzające ryzyko zranienia lub przeniesienia zakażenia, mają obowiązek sporządzenia raz na pół roku raportu bhp dotyczącego zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Wprowadzenie tego obowiązku od 2014 roku miało przyczynić ...

  Normy i sanepid 10.01.2017
  Gospodarka odpadami medycznymi – poznaj nowe zasady magazynowania
  Odpady zakaźne magazynuje się odrębnie od odpadów medycznych i weterynaryjnych, które nie mają właściwości zakaźnych, i odrębnie od odpadów powstałych po spaleniu. Sprawdź, jak od listopada 2016 roku zmieniły się zasady magazynowania odpadów medycznych.Nowe rozporządzenie ministra zdrowia z 21 października 2016 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania ...

  Normy i sanepid 08.06.2016
  Jak skutecznie poprawić standardy bhp w placówce
  W placówce trzeba zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy zarówno pracownikom, jak i obsłudze zewnętrznej świadczącej usługi na jej terenie.  Dlatego warto opracować dla tych grup ocenę ryzyka zawodowego.  Sprawdź, co w niej zawrzeć, aby zminimalizować prawdopodobieństwo powstania wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub innego zdarzenia przy konkretnym zagrożeniu??Jednym ...

  Normy i sanepid 22.09.2013
  Szkolenia BHP w profilaktyce zranień ostrymi narzędziami
  Podmiot leczniczy ma obowiązek sporządzania raportu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności powinien zwrócić uwagę na zakres zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, co pozwoli w przyszłości eliminować potencjalne zagrożenia, np. zakażenia chorobami. Ostrymi narzędziami są wyroby medyczne służące do cięcia i kłucia oraz mogące ...

  Normy i sanepid 31.05.2013
  Opaska wyznacznikiem identyfikacji pacjenta
  Prawidłowo skonstruowana opaska na nadgarstek pacjenta zapewni mu komfort i wygodę noszenia oraz zadecyduje o jego bezpieczeństwie i możliwości identyfikacji. Wytyczne opracowane przez Brytyjczyków dotyczące tego podstawowego narzędzia do identyfikacji pacjentów wyznaczają najważniejsze cechy wyglądu i użyteczności tych przedmiotów znakowania.Narodowa Służba Zdrowia w Anglii i Walii ...

  Normy i sanepid 23.04.2013
  Współpraca podmiotów gwarantem bezpieczeństwa pracy w pracowniach radiologicznych
  Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w pracowniach radiologicznych jest podstawowym elementem funkcjonowania placówki medycznej. Współpraca kierownika z pracownikami i menedżerem ZOZ zdecyduje o bezpieczeństwie pacjentów i zmniejszeniu wypadków przy pracy. Kontrola pracowni radiologicznych, decydująca o ochronie zdrowia pacjentów i pracowników następuje poprzez sprawdzanie przyrządów pomiarowych, ...

  Normy i sanepid 26.03.2013
  Higiena pracy pielęgniarek w profilaktyce zakażeń szpitalnych
  Właściwa dezynfekcja rąk, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zmiany pościeli czy karmienia pacjentów oraz zabiegów z użyciem ostrych narzędzi to ważne zasady, których muszą przestrzegać pielęgniarki, aby zminimalizować ryzyko występowania zakażeń.Szpital jako zamknięta placówka jest miejscem, gdzie występuje podwyższone ryzyko zakażeń. Dotyczy to zwłaszcza ...