Wszystkie artykuły

  Nowoczesne technologie i IT 14.07.2017
  Wdrażasz e-dokumentację – poznaj 7 działań przedwstępnych, które musisz zrealizować
  Każda placówka czy gabinet lekarski, bez względu na wielkość, musi zmierzyć się w wdrożeniem systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Jak skutecznie się przygotować do tego procesu, aby nowe rozwiązanie spełniało nasze oczekiwania? Przygotowując się do wdrożenia, zacznij od analizy stanu obecnego oraz funkcjonujących rozwiązań wspomagających tworzenie dokumentacji ...

  Pacjent 10.07.2017
  Sąd wzywa do udostępnienia dokumentacji – czy poniesiesz koszty kopiowania
  Otrzymaliśmy z sądu pismo zobowiązujące naszą placówkę do przesłania dokumentacji medycznej byłego pacjenta w związku z toczącym się postępowaniem przed ubezpieczycielem. Pacjent 4 lata temu leczył się u nas na alergię. Świadczenia sfinansował NFZ. Czy powinniśmy ponieść koszty związane z udostępnieniem dokumentacji na wezwanie sądu?Jeśli udostępnienie ma polegać na przedstawieniu ...

  Pacjent 03.07.2017
  Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej – obowiązki lekarza po zmianie przepisów w 2016 roku
  Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, obowiązująca od 5 sierpnia 2016 roku zmieniła zakres tajemnicy lekarskiej. Ugruntuj swoją wiedzę na temat nowych uregulowań, które umożliwiają zwolnienie lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.Dotychczas obowiązek zachowania ...

  Nowoczesne technologie i IT 17.06.2017
  Czy warto zlecać przetwarzanie e-dokumentacji
  Szpitale, przychodnie i praktyki zawodowe, a także apteki, mają obowiązek bezpiecznego przechowywania dokumentacji medycznej. Są przede wszystkim: kartoteki, karty historii choroby, zlecenia lekarskie, skierowania na badania, wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie, a także recepty przekazane aptece. Sprawdź, co muszą jeszcze zapewnić te podmioty, aby mieć pewność, że do dokumentów nie ...

  Kontrakty z NFZ 17.06.2017
  Jakie masz prawa podczas oględzin NFZ
  Zakres prowadzonych oględzin obiektów oraz innych składników majątkowych wynika z przedmiotu kontroli wskazanego w upoważnieniach kontrolerów NFZ. Najczęściej jednak nie wyodrębnia się szczegółowo wybranych elementów poddanych oględzinom lecz zakres oględzin. Sprawdź, jak NFZ go ustala.  NFZ może kontrolować podczas oględzin pomieszczeń potencjał wykonawczy w postaci posiadanego ...

  Zarządzanie 08.06.2017
  Jak efektywnie zarządzać projektem w placówce medycznej
  Niektóre projekty mają wprowadzić coś zgoła nowego, inne - rozwiązać konkretny problem. W obydwu przypadkach istotne jest właściwe zdefiniowanie na wejściu albo owego problemu albo braku, potrzeb obecnych, jak najwnikliwiej, by dobrze zaplanować i zorganizować proces naprawczy czy rozwojowy. Od czego zatem zacząć?Brak dokładnej wiedzy na wejściu, przyjęcie błędnych lub niepełnych ...

  Pacjent 02.06.2017
  Komu możesz udzielać informacji o pacjencie
  Możliwość uzyskania wiadomości o określonym pacjencie może być ważna, gdy pacjent jest nieprzytomny, a rodzina jest zaniepokojona sytuacją zdrowotną chorego oraz rokowaniem. Kto wtedy może uzyskać informację o stanie zdrowia chorego?Ustawodawca przewidział, że w takich sytuacjach prawo do informacji przysługuje nie tylko podmiotom wskazanym przez pacjenta, ale także wymienionym w ...

  Zarządzanie 26.05.2017
  Kontrola PIP - jak uniknąć zarzutu jej utrudniania w placówce medycznej
  Kontrola inspektora pracy w placówce medycznej to złożony proces. Licznym uprawnieniom inspektora odpowiadają równie liczne obowiązki przedstawiciela placówki medycznej, który w niej uczestniczy. Brak współpracy z inspektorem może w skrajnych przypadkach nosić znamiona wykroczenia, a nawet przestępstwa. Jak tego uniknąć?Żeby właściwie zrozumieć, na czym polega utrudnianie czy wręcz ...

  Normy i sanepid 22.05.2017
  Jak opracować skuteczne procedury higieniczne
  Żeby procedury były skuteczne, muszą zapobiegać zakażeniom i chorobom zakaźnym. Dlatego podczas ich opracowywania miej na względzie ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniami, chorobami zakaźnymi oraz poprawę jakości usług medycznych. Oto, co musisz zrobić.Możesz samodzielnie opracować daną procedurę lub nabyć ją i dostosować do swoich potrzeb. Do opracowania procedury ...

  Pacjent 15.05.2017
  Pacjent nie mówi po polsku - czy możesz odmówić leczenia
  Do placówki ochrony zdrowia trafia cudzoziemiec, który ma europejskie ubezpieczenie zdrowotne, ale nie posługuje się językiem polskim. Czy w takiej sytuacji możesz nie podjąć lub odstąpić od leczenia?Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w pewnych przypadkach może być uzasadniona koniecznością zapewnienia pacjentom właściwej dostępności do świadczeń oraz jakości ich wykonania. ...