Wszystkie artykuły

  Pacjent 03.11.2016
  Czy dozwolone jest wywoływanie pacjentów po nazwisku
  Pacjenci, którzy czekają na wizytę, często są wywoływani przez lekarza do gabinetu po nazwisku. Mogą je usłyszeć wtedy wszyscy inni pacjenci i osoby towarzyszące obecne w poczekalni. Sprawdź, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby ...

  Zarządzanie 19.10.2016
  Jak ustalać czas pracy lekarzy kontraktowych
  Wybierając samozatrudnienie lekarze i pielęgniarki tracą ochronę w zakresie maksymalnych norm czasu pracy oraz obowiązkowych przerw w pracy. Treść umowy o współpracę, kontraktu i umowy cywilnoprawnej mogą bowiem ułożyć dowolnie, zobowiązując się nawet do wykonywania pracy przez wiele dni z rzędu.Samozatrudniającego się lekarza, podobnie jak lekarza na kontrakcie, nie chronią przepisy ...

  Zarządzanie 13.10.2016
  Musisz uzyskać opinię dotyczącą inwestycji
  Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza nowe narzędzie służące do oceny wniosków w postaci systemu teleinformatycznego IOWISZ, w którym przetwarzane będą dane niezbędne do wydawania opinii o celowości inwestycji. Wniosek o wydanie opinii wraz z formularzem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia będzie ...

  Finanse 06.10.2016
  Nie płaciłeś składek ZUS - jak postąpić
  Placówki medyczne błędnie oceniały zbieg tytułów ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w przypadku dodatkowych umów cywilnoprawnych zawieranych z własnymi lekarzami. To w konsekwencji prowadziło do mylnego stosowania reguły, w myśl której umowa zlecenia jest zwolniona z obowiązku ubezpieczenia społecznego, wówczas gdy dotyczy osoby świadczącej umowę o pracę. To spowodowało, że ...

  Zarządzanie 29.09.2016
  Zmiany w konkursach na dyrektorów placówek
  Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego ogłosi kierownik tego podmiotu, a nie jak dotychczas - podmiot tworzący. Ponadto krótsze będą niektóre terminy, co umożliwi szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania. Dowiedz się, jakie jeszcze zmiany nastąpią w procedurze konkursowej.Trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowiska ...

  Zarządzanie 20.09.2016
  Czy można ujawnić dane z dokumentacji medycznej urzędowi skarbowemu
  Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Jakie są zatem granice tajemnicy lekarskiej w zakresie udostępniania danych osobowych pacjentów zawartych w dokumentacji medycznej organom publicznym?Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze NSA w stosunku do lekarza prowadził postępowanie kontrolne dotyczące rozliczeń ...

  Pacjent 15.09.2016
  Jak zmniejszyć w przychodni liczbę tzw. pustych wizyt
  Mazowiecki oddział wojewódzki NFZ uruchomił pilotaż systemu, który wysyła powiadomienia sms o zbliżającym się terminie wizyty. Dzięki tej usłudze pacjenci mogą łatwiej odwołać wizytę, a placówkom medycznym pozwoli to efektywnie wykorzystać czas pracy lekarzy, oszczędzi czas oraz zmniejszy stres innych oczekujących na przyjęcie. Placówki nie ponoszą w związku z tym kosztów, ...

  Finanse 09.09.2016
  Jednolite pliki kontrolne – nowe obowiązki placówek
  Placówki medyczne o statusie dużego przedsiębiorcy już od 1 lipca 2016 r. muszą tworzyć takie pliki. Sprawdź, od kiedy obowiązek ten obejmie pozostałe podmioty.Nowelizacja Ordynacji podatkowej zobowiązuje wszystkich podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do tworzenia elektronicznej postaci ksiąg podatkowych w określonym formacie (JPK) i przekazywania ...

  Zarządzanie 05.09.2016
  Kiedy outsourcing się opłaca
  Placówki medyczne zlecają firmom zewnętrznym nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, lecz także sprzątanie, pranie, żywienie pacjentów i transport sanitarny. Przy wyborze wykonawców popełniają jednak wiele błędów. Jak ich zatem uniknąć i mieć pewność, że zlecamy pracę najlepszym oferentom?Outsourcing nigdy nie uwolni placówki medycznej od odpowiedzialności wobec pacjenta. ...

  Finanse 24.08.2016
  Jak pozyskać kapitał na inwestycje medyczne
  W zależności od rodzaju planowanych działań oraz wielkości placówki, kapitału obcego poszukujemy w pożyczkach lub kredytach bankowych, leasingu finansowym czy dodatkowych prawach udziałowych. Finansowania inwestycji upatrujemy również we wszelkiego rodzaju dotacjach rządowych, pozarządowych lub uzyskiwanych od instytucji europejskich. Jaki sposób finansowania inwestycji wybrać?Metody ...