Wszystkie artykuły

  Zarządzanie 16.02.2017
  Przetwarzanie danych – poznaj zmiany od 2018 roku
  Outsourcing wybranych obszarów działalności placówki lub gabinetu pozwala na maksymalne dopasowanie świadczonych usług do aktualnych potrzeb. Decydujący jest najczęściej czynnik opłacalności, a czasami możliwość przeniesienia lub podzielenia się ryzykiem i odpowiedzialnością. Zobacz, jak z sukcesem korzystać z tego rozwiązania.Rozporządzenie ogólne UE o ochronie danych osobowych ...

  Kontrakty z NFZ 16.02.2017
  Kiedy informować NFZ o zmianach grafików
  Składając ofertę do NFZ deklarujesz czas pracy lekarzy. Jak postąpić, gdy otrzymasz niższy kontrakt albo nie zaplanowałeś urlopu takiego lekarza? Sprawdź, kiedy i w jaki sposób informować płatnika o zmianach w zakresie harmonogramów pracy personelu, a unikniesz kary, jaką może na Ciebie nałożyć NFZ.Deklarowane w ofercie spełnienie określonych warunków koniecznych i tzw. rankingowych, ...

  Stomatologia 06.02.2017
  Jak właściwie przetwarzać dokumentację medyczną w gabinecie stomatologicznym
  Dokumentacja medyczna jest zbiorem danych określających stan zdrowia pacjenta oraz informacje na temat świadczeń mu udzielanych.A czym jest dokumentacja medyczna w kontekście prawa? Zgodnie z art. 25 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaDokumentacja medyczna zawiera co najmniej:1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:a) nazwisko ...

  Stomatologia 06.02.2017
  Lekarz dentysta musi zachować poufność przetwarzanych danych pacjenta
  Chodzi nie tylko o zatrzymanie informacji zdobytych przez lekarza dentysty w procesie leczenia „dla siebie” i pacjenta, a również o zastosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym. Środki techniczne to m.in. kraty w oknach, zamykane szafy, zamykane drzwi, gaśnice, zabezpieczenia systemu informatycznego. Organizacyjne to ubezpieczenie od utraty ...

  Stomatologia 06.02.2017
  Jak dentysta powinien informować pacjenta o leczeniu
  Po uzyskaniu informacji pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. Przepis ten jest wyraźną wskazówką odejścia od paternalistycznej relacji lekarz-pacjent, jednak nie rozwiązuje dylematu, co lekarz ma uczynić z owym zdaniem pacjenta, które może dalece odbiegać od merytorycznej rzeczywistości. Wydaje się jednak, że zdanie pacjenta odmienne od zdania lekarza bądź ...

  Stomatologia 06.02.2017
  Co grozi za łamanie prawa do informowania pacjenta w gabinecie stomatologicznym
  Lekarze nagminnie łamią prawo pacjenta do informacji. Takie działanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jak zatem właściwie informować pacjenta, aby uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie leczenia i nie narazić placówki na zapłatę odszkodowania?Jednym z istotniejszych praw pacjenta jest prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Pod tym pojęciem rozumieć należy nie tylko ...

  Normy i sanepid 02.02.2017
  Do 28 lutego sporządź raport bhp o zranieniach
  Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, w których wykorzystywane są ostre narzędzia służące do cięcia i kłucia, stwarzające ryzyko zranienia lub przeniesienia zakażenia, mają obowiązek sporządzenia raz na pół roku raportu bhp dotyczącego zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Wprowadzenie tego obowiązku od 2014 roku miało przyczynić ...

  Zarządzanie 02.02.2017
  Uniknij naruszania czasu pracy lekarzy
  Placówki medyczne notoryczne naruszają czasu pracy pracowników medycznych i zastępują stosunek pracy umowami cywilno-prawnymi. Sprawdź, jakie zapisy w kontraktach posłużą wyeliminowaniu zarzutów dotyczących stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta przez dopuszczenie do pracy przemęczonego personelu.Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w tym lekarzy, ...

  Finanse 12.01.2017
  Świadczysz usługi medyczne, przygotuj się na zmiany w systemie podatkowym
  Obecnie mamy do czynienia z wieloma zmianami podatkowymi, których efektem jest oddanie w ręce organów kontrolnych oraz podatkowych narzędzi eliminujących dotychczas używane metody optymalizacji podatkowej. Co wziąć pod uwagę w praktyce placówek medycznych?Jednym z podstawowych argumentów przemawiających za podjęciem decyzji w sprawie rozwoju i inwestycji jest korzystna dla placówki medycznej ...

  Zarządzanie 12.01.2017
  Jak przygotować placówkę medyczną do wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych
  Do połowy 2018 roku placówki medyczne muszą dostosować się do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych. Muszą m.in. opracować procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zobacz, co jeszcze musisz zrobić, aby mieć pewność, że właściwie realizujesz zasadę bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych.Rok 2018 będzie przełomowy pod względem zmian dla placówek medycznych. ...