Wszystkie artykuły

  Zarządzanie 23.09.2013
  Ochrona danych wrażliwych w placówce medycznej
  Dbając o ochronę danych w placówce medycznej należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i poufność informacji. Dobrze wyszkolony personel medyczny oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewni placówce rzeczywistą ochronę danych, a także zminimalizuje ryzyko wycieku danych wrażliwych z placówki medycznej.Każdy administrator danych musi opracować i wdrożyć system zarządzania ...

  Zarządzanie 09.09.2013
  E-dokumentacja okazją do rozwoju placówki
  Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zmienia funkcjonowanie placówki. Jest to duże wyzwanie i wymaga dużego nakładu pracy. Jednocześnie to okazja do zapewnienia lepszej pozycji placówce. Wprowadzając program warto zwrócić uwagę na szereg aspektów, np. na sprzęt komputerowy w placówce medycznej.Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej nie jest ...

  Zarządzanie 27.08.2013
  Odpowiednia umowa umożliwi udostępnienie regulaminu organizacyjnego
  Szpital zatrudniając lekarza nie ma prawa zażądać od lekarza regulaminu organizacyjnego, gdyż nie ma takich uprawnień. Kontrolę regulaminu organizacyjnego może przeprowadzić wojewoda oraz osoby przez niego upoważnione. Rozwiązaniem tej sytuacji jest odpowiednia umowa między szpitalem a lekarzem, która zobliguje lekarza do udostępnienia regulaminu organizacyjnego.Regulamin organizacyjny ...

  Zarządzanie 26.08.2013
  Większy dostęp do świadczeń POZ kosztem jakości obsługi pacjentów
  Prace nad zmianami ustawy gwarantujące włączenie grupy lekarzy internistów i pediatrów do grona osób świadczących podstawową opiekę zdrowotną budzą sporo emocji. Wprowadzenie takiego rozwiązania zmniejszy koszty hospitalizacji, jednak nie da gwarancji lepszej opieki pacjentowi.Trwają prace nad zmianami ustawy zakładające, że status lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będzie mógł ...

  Zarządzanie 01.08.2013
  Nie zawsze placówka odpowiada za wyrządzoną pacjentowi szkodę
  Zazwyczaj w przypadku szkody wyrządzonej pacjentowi przy udzielaniu usług medycznych, winę ponosi placówka medyczna, niezależnie od podpisanej umowy z lekarzem. Są jednak sytuację, w których lekarz może odpowiadać za wyrządzoną szkodę. Podpisując z lekarzem kontrakt, warto określić kwestię jego odpowiedzialności.Powszechnie stosuje się dwie zasadnicze formy zatrudniania lekarzy: ...

  Zarządzanie 30.07.2013
  Wizerunek gabinetu istotny przy wyborze placówki medycznej
  Pozytywny wizerunek placówki medycznej stosunkowo łatwo stworzyć, ale także łatwo można go stracić. Może to spowodować sytuacja, gdy podmiot leczniczy nie dba o komfort i bezpieczeństwo pacjenta, ale skupia się wyłącznie na szybkim zarobku. Przy zmianie wizerunku placówki warto dokładnie zaplanować działanie, gdyż zapewnienie wygody pacjentom, przyniesie placówce medycznej pozytywny ...

  Zarządzanie 15.07.2013
  Problemy z normą ISO w placówce medycznej
  System zarządzania jakością jest idealnym rozwiązaniem dla placówki medycznej, aby funkcjonowała jako konkurencyjny, liczący się partner dla pacjenta i innych podmiotów leczniczych. Problemy wynikające z działania certyfikatu można łatwo wyeliminować, jeżeli podmiot leczniczy rzetelnie podejdzie do wymagań normy.Z perspektywy pacjentów, odpowiednia placówka medyczna to taka, która ...

  Zarządzanie 01.07.2013
  Outsourcing SPZOZ możliwy po wpisie do KRS
  SPZOZ może prowadzić działalność inną niż leczniczą, jednak jest to możliwe w sytuacji, gdy zostało to przewidziane w statucie. Działalność outsourcingowa przyniesie placówce dodatkową korzyść finansową. Jednak korzystanie z niej wymaga zgłoszenia jej do Krajowego Rejestru Sądowego.Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może prowadzić określoną, wyodrębnioną organizacyjnie ...

  Zarządzanie 01.07.2013
  Dobre zarządzanie ryzykiem ograniczy straty
  W zarządzaniu ryzykiem należy się zastanowić, jakie mogą być przyczyny i konsekwencje zdarzeń. Dobrze opracowania strategia zarządzania ryzykiem, zwracająca uwagę m.in. na przestrzeganie prawa i norm, zmniejszy liczbę roszczeń, nadużyć i wartość poniesionych strat.Kryzys ma swoje odzwierciedlenie w sytuacji polskiej ochrony zdrowia. Wzrasta zadłużenie wielu szpitali, dochodzi do ...

  Zarządzanie 30.06.2013
  Inwestycja w automatyczną identyfikację korzyścią dla placówki medycznej
  Wiele szpitali prowadzi nowoczesne inwestycje informatyczne. Urządzenia do automatycznej identyfikacji zapewnią placówce wyższy standard pracy oraz świadczonych usług. Przemyślane i właściwie zaplanowane zakupy sprzętu informatycznego przyniosą wiele korzyści i szybki zwrot z inwestycji.Większość placówek inwestuje w serwery, stacje robocze, sieci bezprzewodowe oraz wdrażają systemy ...