Wszystkie artykuły

  Zarządzanie 03.04.2016
  Jak zarządzać ryzykiem w placówce medycznej
  Zarządzanie ryzykiem jest narzędziem służącym nie tylko do identyfikacji zagrożeń i szans, ale przede wszystkim do bardziej świadomego podejmowania decyzji medycznych i biznesowych.Ochrona zdrowia jest szczególnym obszarem działalności gospodarczej, który oprócz ważnej misji społecznej polegającej na leczeniu ludzi jest obarczony ponadprzeciętnym poziomem ryzyka. Wielu menedżerów ...

  Zarządzanie 04.03.2016
  Benchmarking wspomaga proces decyzyjny
  Prowadzenie analiz porównawczych to nie wywiad gospodarczy. To narzędzie wspierające proces decyzyjny, również w placówkach medycznych. Pomaga zidentyfikować i wdrożyć najodpowiedniejsze procesy w podmiocie leczniczym.Każdy menedżer ochrony zdrowia powinien przewidywać zmiany w otoczeniu placówki medycznej oraz szybko, elastycznie reagować na te zmiany i traktować je jako możliwość ...

  Zarządzanie 16.02.2016
  5 sposobów na reklamacje wizyt lekarskich
  Wciąż rośnie liczba roszczeń pacjentów w stosunku do podmiotów leczniczych i lekarzy. Wniosek czy skarga złożone do podmiotu leczniczego uruchamiają procedurę, gdzie ciężar związany z wyjaśnieniami spoczywa na danym podmiocie leczniczym, kierowniku/dyrektorze/prezesie.Jak przygotować się do tego od strony organizacyjnej? Jeśli skarga pacjenta wpłynie do podmiotu leczniczego, warto ...

  Zarządzanie 16.02.2016
  Zmiany w ordynacji leków refundowanych
  Lekarze nie muszą już zawierać umów z wojewódzkim oddziałem NFZ na wystawianie recept na leki refundowane. Dotychczas taką receptę można było wystawić jedynie wówczas, gdy medycy podpisali umowę z odpowiednim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.Nie każdy lekarz korzystał z możliwości wystawiania recept na leki refundowane, ponieważ umowa z NFZ była zawierana na zasadzie ...

  Zarządzanie 15.02.2016
  Jak zabezpieczyć placówkę przed kradzieżą sprzętu
  Kradzieże sprzętu z placówek medycznych zdarzają się coraz częściej, ale przypadek jednego ze szpitali specjalistycznych, w którym skradziono aparaturę medyczną o wartości około 1 mln zł, był pierwszy na tak wielką skalę. Jak więc zapobiegać takim sytuacjom?Kierownik podmiotu leczniczego ponosi pełną odpowiedzialność za kradzież sprzętu medycznego. Nawet jeżeli wyciągnie ...

  Zarządzanie 28.01.2016
  Czy można zwolnić lekarza za niepodpisanie umowy o zakazie konkurencji
  Stosowanie umów o zakazie konkurencji z personelem medycznym jest jedną z metod zabezpieczenia podmiotu leczniczego w zakresie utrzymania jakości udzielanych świadczeń, wpływającą pośrednio na wzrost konkurencyjności.Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie ...

  Zarządzanie 02.12.2015
  Co grozi lekarzowi za nietrzeźwość w pracy
  Pracownika, który świadczył pracę w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy, mogą spotkać daleko idące konsekwencje. Pracodawca może rozwiązać z takim pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.Wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty ...

  Zarządzanie 02.12.2015
  Od 1 listopada zmiany w pakiecie onkologicznym
  Od 1 listopada lekarz nie będzie musiał wystawiać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w momencie podjęcia decyzji o jej założeniu. Będzie miał na to trzy dni od tego czasu.Zmieni się także skład konsylium wymagany w przypadku leczenia pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych na podstawie pakietu onkologicznego, m.in.: zrezygnowano ...

  Zarządzanie 02.12.2015
  NIK: Personel medyczny pracuje ponad siły
  Badania kontrolne obejmowały okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2014 r. Kontrolą objęto 22 jednostki, w tym 20 SPZOZ, dla których podmiotem tworzącym były samorządy (dwie kontrole zostały przeprowadzone w ramach kontroli rozpoznawczej) oraz 2 SPZOZ nadzorowane przez ministra spraw wewnętrznych. Wszystkie badane podmioty funkcjonowały jako szpitale.W ramach działań na rzecz obniżenia ...

  Zarządzanie 08.11.2014
  Certyfikacja placówki służby zdrowia
  Szpitale, podobnie jak przedsiębiorstwa usługowe, jednostki administracji publicznej, szkoły i inne jednostki zainteresowane wdrażaniem systemów zarządzania jakością opartych na normach, napotykają liczne problemy, związane głównie z koniecznością odpowiedniej interpretacji wymagań norm w stosunku do własnych realiów.Pozytywny wpływ wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego ...