Wszystkie artykuły

  Inspekcja Transportu Drogowego 15.02.2022
  Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy – niezbędne dokumenty
  Od 5 lutego 2022 r. dostępne są wzory dokumentów do wydania świadectwa kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe rzeczy pojazdami o DMC 2,5-3,5 t. Obowiązek posiadania świadectwa dotyczy kierowcy, który nie jest obywatelem ani rezydentem polskim.Zgodnie z art. 5 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 04.05.2017
  Jeśli wypełnisz odręcznie zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, zapłacisz karę
  Nawet jeśli na wypełnionym komputerowo zaświadczeniu o nieprowadzeniu pojazdu zaznaczymy długopisem tylko powód nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę, Inspekcja Transportu Drogowego nie uzna tego druku. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu to dokument, który jest dokładnie sprawdzany przez inspekcję Transportu Drogowego. Należy go wypełnić na komputerze lub maszynowo i podpisać przed ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 17.01.2017
  Rodzina przedsiębiorcy nie może wykonywać przewozów na potrzeby własne
  Zdarza się, że w firmach rodzinnych przedsiębiorcy korzystają z pomocy dorosłego syna czy brata przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne. To wielki błąd, za który można zapłacić aż 8.000 zł kary. Dlaczego? Przedsiębiorca, który ma zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne, a nie licencję na transport, może powierzać prowadzenie pojazdu tylko swoim pracownikom lub prowadzić ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 10.01.2017
  Można się poskarżyć na działania ITD
  Bardzo często po kontroli przeprowadzanej na drodze Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) przeprowadza kontrolę w firmie. Jeżeli jednak przewoźnik podejrzewa, że jego firma została wytypowana do kontroli w odwecie za coś, co zaszło podczas kontroli na drodze, może złożyć skargę. Zdarza się, że następstwem kontroli na drodze jest kontrola w firmie transportowej albo prowadzącej przewozy ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 20.12.2016
  Sprawdź, w jakich przypadkach kierowca może zmienić trasę autobusu
  Długotrwały korek może być przyczyną zmiany trasy przewozu określonej w zezwoleniu. W takim przypadku organ rozpoznający sprawę powinien jednoznacznie wyjaśnić tę sprawę. Poznaj stanowisko NSA w tej kwestii. Marszałek województwa nałożył na przewoźnika karę 3.000 zł za wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym trasy przejazdu. ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 03.12.2016
  Inspekcja Transportu Drogowego – jakie będą jej dalsze losy
  Kolejny raz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mówi o tym, że służba Inspekcji transportu Drogowego przestanie istnieć. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tego pomysłu. Jaki los czeka popularne krokodyle?Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiada, że projekt nowelizacji jest już gotowy i czeka tylko na włączenie do wykazu prac legislacyjnych rządu. Planowane wejście w życie przepisów ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 29.11.2016
  Uszkodzona karta do tachografu – co robić
  Co zrobić, gdy po włożeniu karty do tachografu pojawia się komunikat: „jazda bez ważnej karty”? Najpierw sprawdź, czy tachograf nie kłamie. Jeśli nie, musisz zrobić wydruki.Karta kierowcy jest stosunkowo mało awaryjna, jednak może się zdarzyć, że ulegnie uszkodzeniu. Przepisy przewidują taką sytuację i umożliwiają kierowcy jazdę, jednak trzeba spełnić określone przesłanki, ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 22.11.2016
  Nie trzeba przechowywać ewidencji przy przewozach regularnych na krótkich trasach
  Na trasach regularnych liczących mniej niż 50 km, w tym na trasach regularnych specjalnych, nie ma obowiązku rejestracji czasu pracy kierowców. W związku z tym nie ma obowiązku przechowywania danych.Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi przedsiębiorca musi przechowywać dane dotyczące aktywności kierowców przez okres jednego roku. Gromadzenia i przechowywania wymagają: dane cyfrowe ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 13.09.2016
  Użyczając pojazd warto zabezpieczyć się przed karami za jazdę bez karty kierowcy
  Jeżeli chcemy użyczyć pojazd osobie do celów prywatnych musimy zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami z tytułu nieprawidłowości za okres przekazania pojazdu. Dlatego należy w każdym przypadku mieć umowę z osobą, której użyczamy pojazd. W przeciwnym razie przewoźnik ryzykuje nawet 5.000 złotych kary.Umowa użyczenia może być odpłatna lub nieodpłatna lecz powinna być ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 17.07.2016
  Czy osoba wezwana na przesłuchanie do ITD może się domagać zwrotu kosztów dojazdu
  Prowadząc postępowanie administracyjne, Inspekcja Transportu D drogowego może wezwać w charakterze świadka kierowcę, innego pracownika firmy, ale także osobę wcale niezwiązaną z firmą. Konieczność pojawienia się w urzędzie nie tylko dezorganizuje pracę firmy, ale także wiąże się z nieobecnością w pracy oraz kosztami.W zakresie pierwszej kwestii organ wzywający ma pewne obowiązki. ...