Wszystkie artykuły

  Inspekcja Transportu Drogowego 19.06.2015
  Rusza odcinkowy pomiar prędkości
  W miejscowości Łosiów na drodze krajowej nr 94 zostały zamontowane pierwsze urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. Będą one funkcjonować w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.Funkcjonowanie odcinkowego pomiaru prędkości ma polegać na pomiarze średniej prędkości pojazdu na danym odcinku drogi. W planach jest instalacja 29 zestawów takich urządzeń na terenie ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 12.05.2015
  Rejestrowanie wjazdu na czerwonym świetle – nowe urządzenia ITD
  Inspekcja Transportu Drogowego odebrała już 13 spośród 20 zestawów urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. Dzięki nim automatycznie będzie nadzorowany ruch na skrzyżowaniach dróg w Polsce. Obecnie nowe urządzenia monitorują już skrzyżowania w województwach: dolnośląskim (w Polkowicach), pomorskim (w Luzinie, Miszewie i Mostach), wielkopolskim (w Komornikach ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 13.02.2015
  Mobilna stacja diagnostyczna ITD już działa
  Od 9 lutego 2015 r. we Wrocławiu działa pierwsza automatyczna mobilna stacja diagnostyczna Inspekcji Transportu Drogowego. Przeprowadza ona bardzo dokładne kontrole stanu technicznego pojazdów na drodze.Nowe urządzenie ITD na Dolnym Śląsku umożliwia przeprowadzenie na drodze kontroli w stopniu porównywalnym do badania na stacji diagnostycznej. Mobilna stacja diagnostyczna składa się m.in. ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 20.01.2015
  Gdzie są urządzenia rejestrujące auta przejeżdżające na czerwonym świetle
  Inspekcja Transportu Drogowego podała ostateczne miejsca lokalizacji urządzeń służących do rejestrowania przejazdów na czerwonym świetle. Urządzenia te będą dozorować ruch na niektórych skrzyżowaniach przez 24 godziny na dobę. Urządzenia, składające się z kamer i czujników, są zsynchronizowane ze światłami ulicznymi. Nie mierzą prędkości pojazdów, tylko wjazd na skrzyżowanie ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 13.01.2015
  NIK: błędy w systemie fotoradarów
  Najwyższa Izba Kontroli źle oceniła system nadzoru nad ruchem drogowym. Sytuację ma poprawić włączenie ITD do Policji, ograniczenie uprawnień straży miejskiej oraz zmiana trybu karania za naruszenia ujawnione przez fotoradary. Inspekcja Transportu Drogowego ma obowiązek rejestrować za pomocą fotoradarów wszystkie pojazdy, którymi przekroczono dopuszczalną prędkość o co najmniej 11 ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 29.12.2014
  Wnioski do sądu w sprawie zdjęć z fotoradarów
  Jeżeli właściciel pojazdu nie wskaże na zdjęciu z fotoradaru na wezwanie straży miejskiej kierowcy, który jechał jego autem, sprawa może trafić do sądu, który znajduje się bardzo daleko. Jak można z tego wybrnąć? Jeśli ITD lub straż miejska uwieczni fotoradarem wykroczenie, wysyła właścicielowi auta pismo informujące o miejscu i czasie jego popełnienia. Następnie właściciel ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 12.11.2014
  Pojazd specjalny może być używany do przewozu rzeczy
  Nie ma przeszkód, aby pojazd specjalny – samochód ciężarowy – używany był do przewozu drogowego rzeczy. Trzeba go tylko zgłosić do posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.Pojęcie „pojazd specjalny” oznacza pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 29.10.2014
  Urlop bezpłatny kierowcy - w zaświadczeniu nie zaznaczaj zwykłego urlopu
  Który z punktów trzeba zaznaczyć na wystawianym kierowcy zaświadczeniu o działalności, w przypadku gdy przebywał na urlopie bezpłatnym przez 3 miesiące?  W dokumencie przewidziano tylko urlopy wypoczynkowe. Czy w takim razie trzeba zaznaczyć właśnie ten punkt? W sytuacji gdy kierowca przebywał na urlopie bezpłatnym, trzeba wskazać punkt 16 zaświadczenia – „kierowca miał czas ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 24.10.2014
  Źle sformułowane odwołanie do GITD - obowiązki inspektoratu
  Jeśli do inspekcji trafiło pismo o niejasnym charakterze, Główny Inspektor Transportu Drogowego nie może go zaklasyfikować wedle własnego uznania. Tak wynika z wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie.Organ ma obowiązek zwrócić się do wysyłającego pismo o niezbędne wyjaśnienia i sprecyzowanie dokumentu.Kolejne pismoKierowca został ukarany przez GITD karą 3.000 zł ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 21.10.2014
  Zła sytuacja materialna uzasadnia umorzenie grzywny
  GITD musi dokładnie rozważyć sytuację osobistą i materialną przedsiębiorcy wnoszącego o umorzenie kary. Nie może twierdzić, że nie wolno jej umorzyć, ponieważ jest konsekwencją naruszenia przepisów transportowych. Tak wynika z wyroku WSA w Lublinie.Inspekcja Transportu Drogowego rozpatrując wniosek o umorzenie kary, nie może powoływać się tylko na interes państwa. Ma obowiązek ...