Wszystkie artykuły

  Inspekcja Transportu Drogowego 24.05.2016
  Niespodziewane okoliczności – kiedy można się na nie powołać
  Przedsiębiorca uniknie odpowiedzialności za naruszenia przepisów transportowych tylko jeśli udowodni, że nie miał wpływu na ich powstanie lub wynikły z powodu niespodziewanych okoliczności.Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 29.03.2016
  Zdarzenia losowe a kontrola ITD
  Przechowywanie wykresówek oraz danych cyfrowych należy do podstawowych obowiązków firmy przewozowej. W trakcie kontroli na drodze kierowca jest zobowiązany do okazania wykresówek lub danych cyfrowych z ostatnich 28 dni. Po tym okresie ma obowiązek zwrotu tych dokumentów do firmy, która musi je przechowywać przez rok. Dokumenty te należy gromadzić chronologicznie oraz odpowiednio je zabezpieczyć ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 01.03.2016
  Zgubiony wydruk z tachografu – jak się przed tym uchronić
  Kierowca zrobił wydruk z tachografu, ale go zgubił. Czy może zrobić ponowny wydruk; jeśli tak – czy nowy wydruk trzeba w jakiś sposób opisać?Wykonując przewóz drogowy, często nie wiadomo z jakimi sytuacjami zdarzy nam się spotkać i w jaki sposób należy uzasadniać nasze zachowanie, nie chcąc narażać się na konsekwencje prawne. Najczęściej w takich przypadkach pozostaje nam jedynie ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 01.03.2016
  Czy ITD może sprawdzić, kiedy po raz ostatni były sczytywane dane z tachografu cyfrowego
  Kontrola tachografu na drodze może znaczącą odbiegać od sprawdzenia jedynie norm czasu pracy kierowcy. Często celem weryfikacji pracy kierowcy rozpatruje się również inne zagadnienia, związane choćby z rejestracją zdarzeń czy usterek w pamięci tachografu. Bardzo często jednak w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na zachowanie właściwych odstępów czasu wykonywanych obowiązkowych ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 18.12.2015
  System odcinkowego pomiaru prędkości ukończony
  Nowa broń ITD, czyli odcinkowy pomiar prędkości, już wystartował. Najpierw uruchomiono trzy z 29 odcinków, ale końca roku ruszył cały system. Główny Inspektorat Transportu Drogowego będzie więc niebawem wysyłał wezwania. Cały system złożony z 29 odcinków zostanie oddany na koniec grudnia 2015 roku, ale na trzech z nich GITD już monitoruje prędkość. Inspektorat niebawem rozpocznie ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 11.12.2015
  Uszkodzenie karty kierowcy w trasie – jak uniknąć zapłaty mandatu w przypadku kontroli
  Karta kierowcy jest zwykłym urządzeniem technicznym, które w każdym momencie może się zepsuć. Uszkodzenia karty kierowcy mogą być mechaniczne, np. pęknięcie, złamanie, odkształcenie lub techniczne, czyli dane nie rejestrują się prawidłowo na karcie lub nie da się ich odczytać. Generalna zasada mówi, że kierowca, prowadząc pojazd bez sprawnej karty kierowcy naraża siebie na karę ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 24.11.2015
  Kto odpowiada za brak legalizacji tachografu
  Kierowca poruszający się pojazdem, w którym jest tachograf, musi pamiętać o okresowej legalizacji (sprawdzeniu okresowemu), niezależnie od tego, czy jest to tachograf cyfrowy, czy starego typu tachograf analogowy. Decydujące znaczenie ma fakt samego zainstalowania tachografu w pojeździe, natomiast bez znaczenia jest czy kierowca ma obowiązek stosować tachograf, czy też korzysta z wyłączenia ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 14.11.2015
  Kara za zbyt szybką jazdę na podstawie wykresówki
  Nałożenie mandatu za przekroczenie prędkości stwierdzone na podstawie wykresówki jest zgodne z prawem, jeżeli kontrolujący nakłada karę za przekroczenie maksymalnej prędkości dopuszczalnej dla danego pojazdu, a nie dla danej drogi.Tachograf jest urządzeniem podlegającym legalizacji. Zapisane przez niego dane są dzięki temu miarodajne i mieszczą się w granicy dopuszczalnego błędu. ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 27.10.2015
  Skarga do NSA – jakie są wymogi skargi kasacyjnej
  W przypadku rozpatrywania skargi przez sąd I instancji, sąd ten bada wszystkie przesłanki merytoryczne oraz formalne prowadzonego postępowania, natomiast przy skardze do sądu II instancji, sąd ten jest związany granicami skargi kasacyjnej. Inaczej mówiąc, NSA rozpatruje sprawę wyłącznie w granicach skargi kasacyjnej, czyli może rozpatrzeć tylko te zarzuty, które ujmiemy w tej skardze. ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 27.10.2015
  Skarga do NSA – ostatnia deska ratunku
  Po wyczerpaniu możliwości odwoławczych od kary nałożonej przez ITD lub inne organy kontrole firmom transportowym pozostaje jeszcze droga sądowa. Sądem pierwszej instancji jest Wojewódzki Sąd Administracyjny, natomiast od jego wyroku przysługuje skarga kasacyjna rozpoznawana przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), czyli organ sądowy drugiej instancji. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie ...