Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki kierowcy 29.06.2016
  Kierowca na dopalaczach - jak możemy postąpić
  Nowym i niebezpiecznym zjawiskiem w procesie pracy są popularne w ostatnim czasie dopalacze – szczególnie w przypadku prac o dużym ryzyku wystąpienia wypadku czy katastrofy. Ponad wszelką wątpliwość wyłączają one gotowość pracownika do pracy w roli kierowcy. Popularne „dopalacze” jak dotąd doczekały się precyzyjnej, bezpośredniej definicji ustawowej. Określenie to funkcjonuje ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 27.06.2016
  Można zatrudnić kierowcę, jeśli nie ma na swoim koncie zakazu wykonywania zawodu
  Kierowca mający na swoim koncie wyrok za przestępstwo w komunikacji, np. nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, może być zatrudniona przez przewoźnika w charakterze kierowcy, jeżeli sąd nie wydał zakazu wykonywania zawodu kierowcy.Jednym z warunków uzyskania i posiadania uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego jest to, aby w stosunku do zatrudnionych kierowców, ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 14.06.2016
  Pracodawca może ukarać kierowcę za niepowiadomienie w terminie o chorobie
  Choroba pracownika jest jednym z najczęstszych powodów absencji w pracy. Pracownik powinien więc zawiadomić pracodawcę o swojej niedyspozycji zdrowotnej najpóźniej w ciągu dwóch dni. Chodzi o to, by pracodawca wiedział, co się dzieje z jego podwładnym i mógł np. zorganizować zastępstwo na czas nieobecności. Jeżeli pracownik nie będzie mógł stawić się w pracy, musi niezwłocznie ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 08.06.2016
  Pracodawca może kontrolować telefon służbowy kierowcy
  Z uwagi na specyfikę relacji między pracownikiem a pracodawcą, jaką tworzy stosunek pracy, obie strony mają wobec siebie wzajemne prawa i obowiązki. Pracownik pracuje pod kierownictwem pracodawcy, wykonując umówioną pracę starannie i sumiennie. Powinien też stosować się do poleceń przełożonego i dbać o dobro zakładu pracy.Z kolei pracodawca jest obowiązany w szczególności:1) zaznajamiać ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 08.06.2016
  Kierowcy zapłacimy 12 zł za godzinę pracy
  Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł brutto dla pracujących na określonych umowach-zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Rada Ministrów 31 maja 2016 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co jeszcze się zmieni?Nowa regulacja ma przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych i chronić osoby ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 27.05.2016
  Alkolocki mogą pojawić się w autach jeszcze przed wakacjami
  Jeśli kierowca, który stracił prawo jazdy za jazdę po pijanemu, chce odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, koniecznie musi mieć w aucie blokadę alkoholową. Umożliwiające to przepisy mogą wejść w życie przed latem.Zgodnie z tzw. ustawą o pijanych kierowcach sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy wcześniej, niż orzekł. Może się tak stać po upływie połowy orzeczonego ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 20.05.2016
  Można nie stracić prawa jazdy za przekroczenie prędkości
  Jeśli kierowca przekroczy prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, policja zatrzymuje prawo jazdy. Oprócz tego kierowca dostaje mandat w wysokości 500 zł oraz 10 punktów karnych. Jednak kierowcy znaleźli sposób na to, żeby zachować prawo jazdy.Policja wysyła zatrzymane prawo jazdy do właściwego starosty, który zwraca je kierowcy po trzech miesiącach. Jeżeli jednak ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 26.04.2016
  Ustne wypowiedzenie umowy o pracę przez kierowcę a porzucenie pracy
  Brak chęci kontynuowania współpracy zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika powinien zostać drugiej stronie zakomunikowany. Zasadą jest złożenie pisemnego oświadczenia woli, z którego wynika zamiar rozwiązania umowy. Ustne wypowiedzenie również jest skuteczne – ale wadliwe. Czasem może zostać przez pracodawcę ocenione jako porzucenie pracy. Nie zawsze jednak taki wniosek jest ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 26.04.2016
  Co powinien zrobić pracodawca, jeżeli w umowie o pracę z kierowcą pojawił się błąd
  W treści umowy o pracę mogą pojawić się błędy, np. w adresie, pod którym praca ma być wykonywana, w wysokości wynagrodzenia czy wymiarze czasu pracy. Kodeks pracy nie reguluje w szczególny sposób, jak takie błędy powinny być prostowane.Oczywiście chodzi o błędy rozumiane jako omyłkowo dokonane wpisy w stosunku do uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem co do warunków pracy ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 26.04.2016
  Zwiększenie obowiązków kierowcy bez pisemnego potwierdzenia
  Podstawowym zadaniem pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy jest kierowanie pojazdem. Rola kierowcy obejmuje również obowiązki dodatkowe, które muszą być ściśle powiązane z charakterem pracy. Nie można wykluczyć, że pracodawca zechce powierzyć pracownikowi inne obowiązki – zależnie od ich charakteru część z nich będzie można nałożyć na pracownika ustnie, niektóre ...