Wszystkie artykuły

  Zarządzanie firmą transportową 11.05.2020
  Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie tira na stacji benzynowej?
  Firma transportowa prowadzi też kilka stacji benzynowych. Przy jednej ze stacji (samoobsługowej) znajduj się „parking” – kawałek betonu z wymalowanymi miejscami parkingowymi. W związku z tym, że stacja jest monitorowana, na noc ale bez zgody firmy ani bez jej przyzwolenia parkują tam ciężarówki. Czy właściciel stacji oraz właściciel terenu odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone ...

  Zarządzanie firmą transportową 09.04.2020
  Przejęcie działalności transportowej przez inną osobę
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób. W związku z tym, że mam już ponad 20 lat pracy chciałbym tę działalność przepisać na żonę. Żona obecnie pomaga mi w firmie, ale nie jest w niej zatrudniona (ponieważ musiałbym płacić wysokie składki na ZUS, a przychody firmy na to nie pozwalają). Chciałbym, żeby firmę przejęła żona, natomiast ja ...

  Zarządzanie firmą transportową 08.05.2017
  Zmiany zasad opłacania składek ZUS za kierowców
  Przedsiębiorcy będą opłacali wszystkie składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na jeden rachunek. Nie będą już decydowali, czy wpłacona kwota powinna pokryć bieżące, czy zaległe składki. Sprawdź, co w pierwszej kolejności będziesz regulował?Po wejściu nowelizacji w życie każdy płatnik będzie miał utworzony indywidualny rachunek składkowy, z którego ZUS będzie ...

  Zarządzanie firmą transportową 24.04.2017
  Warto mieć wgląd do „czarnej listy przedsiębiorców”
  Powstanie wykaz firm, którym odmówiono wpisu do rejestru VAT lub które z niego wykreślono. Dzięki temu przewoźnicy będą mogli łatwiej sprawdzić uczciwość swoich kontrahentów. Powstaną dwa oddzielne wykazy. Co w nich będzie?W pierwszym znajdą się pełne dane (imiona i nazwiska właścicieli, wspólników i osób uprawnionych do reprezentacji, numery PESEL tych osób, nazwa firmy, jej ...

  Zarządzanie firmą transportową 13.02.2017
  Loi Macron – sprawdź, jakich przewozów nie dotyczy
  Jeśli przedsiębiorca świadczy okazjonalny transport międzynarodowy, w przypadku którego punktem początkowym jest terytorium Polski, a punktem docelowym Francja, nie podlega przepisom o oddelegowaniu, jeżeli na trasie nie zabiera ani nie wysadza innych dodatkowych osób. Kierowca musi jednak zostać wyposażony w formularz przejazdu (dokument kontrolny), którego wzór został zamieszczony w ...

  Zarządzanie firmą transportową 06.02.2017
  Co dzieje się z licencją, gdy przekształcasz działalność
  Zdarza się, że przewoźnik decyduje o zmianie dotychczasowej formy prowadzenia działalności. Co wówczas dzieje się z licencją wspólnotową na wykonywanie transportu międzynarodowego na obszarze Unii Europejskiej? Czy przedsiębiorca musi występować o nową? Licencji wspólnotowej nie można przekazywać osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na kogoś innego. Wyjątek ...

  Zarządzanie firmą transportową 30.01.2017
  Niższe OC może być groźną pułapką!
  Firmy ubezpieczeniowe chcą wprowadzić niższe składki OC dla kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie i zgodzą się na ciągłe monitorowanie swojego stylu jazdy. Jest w tym jednak groźna pułapka.Ciągłe monitorowanie stylu jazdy kierowcy ma być dokonywane za pomocą urządzenia podłączonego na stałe do szyny systemowej pojazdu. Niestety, to rozwiązanie ma trzy bardzo poważne wady. Zamontowanie ...

  Zarządzanie firmą transportową 23.01.2017
  Ryzyko walutowe – na czym polega w transporcie
  Jeśli przewoźnik zawiera transakcję w innej walucie niż krajowa, musi liczyć się z możliwością zmiany kursu walutowego między dniem zawarcia umowy a dniem, w którym będzie dokonywana płatność. Czy można się przed tym obronić?Ryzyko walutowe wiąże się z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej. Wahania kursu walutowego mogą doprowadzać zarówno do polepszenia, ...

  Zarządzanie firmą transportową 16.01.2017
  Czy wiesz, jak poprawnie oddelegować kierowcę do Włoch
  Jeśli chcesz wysłać kierowcę na terytorium Włoch, aby wykonał tam kabotaż lub dostarczył towar, masz obowiązek w tym celu złożyć odpowiednie oświadczenie. Sprawdź, jak to zrobić, by uniknąć wysokich kar.Kierowcę musisz zgłosić do godziny 24.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie świadczenia usług w ramach delegowania (nie dotyczy tranzytu). Wszelkie późniejsze zmiany trzeba ...

  Zarządzanie firmą transportową 22.12.2016
  Dodatkowa praca kierowcy w ramach pomocy drogowej
  Zdarza się, że kierowca chce podjąć dodatkowe zajęcie. Dobrym pomysłem może być wykonywanie przewozów w ramach pomocy drogowej. Czy w takim przypadku zawodowy kierowca musi posiadać dodatkowe uprawnienia?Kierowca zawodowy, który chce podjąć działalność w zakresie pomocy drogowej, nie ma obowiązku posiadania żadnych dodatkowych uprawnień i dokumentów. Pojawia się natomiast pytanie, ...