Wszystkie artykuły

  Fundusze 13.05.2015
  Fundusze inwestycyjne wracają do łask Polaków
  W ciągu minionych 12 miesięcy fundusze inwestycyjne, nawet te dość bezpieczne, zarobiły znacznie więcej niż wyniosły odsetki z najlepszych lokat bankowych. Średnio fundusze zyskały aż 6,71%. Nie powinno więc dziwić, że od 30 miesięcy Polacy więcej do nich wpłacają niż wypłacają. Expander ostrzega jednak, że są to inwestycje obarczone ryzykiem. W samym tylko kwietniu najsłabsze ...

  Fundusze 15.04.2015
  1,5 mln PLN marnotrawi Polak w trakcie swojego życia
  Podatek od bezmyślności – tak należałoby nazwać każdą kwotę, która w niekontrolowany sposób wycieka z naszych kieszeni. Niemal każdy Polak traci miesięcznie kilkaset złotych, a w całym swoim życiu wyrzuca w błoto ponad 1,5 mln PLN. Jak uchronić nasze portfele przed tak dotkliwą stratą? Jak to możliwe, że przeciętny Polak ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości ...

  Fundusze 18.02.2015
  Jak reagować na sporą zmienność na rynku obligacji
  Pierwszy miesiąc 2015 roku był kontynuacją pozytywnego trendu spadku rentowności na globalnych rynkach obligacji. Trend ten został dodatkowo wzmocniony decyzją Europejskiego Banku Centralnego odnośnie programu luzowania ilościowego, który pozytywnie zaskoczył inwestorów. Deklarowana kwota zakupów obligacji przez EBC w ramach programu była wyższa niż oczekiwania analityków.Po osiągnięciu ...

  Fundusze 18.02.2015
  Gdzie Polacy najchętniej lokują swoje oszczędności
  Dochodowość wykazywana przez TFI jest znacznie wyższa niż banków czy innych przedsiębiorstw. Fundusze inwestycyjne swoją rentowność zawdzięczają przede wszystkim wysokim opłatom, które bardzo często skutecznie zniechęcają konsumentów do inwestowania. W oparciu o dane statystyczne ustalono, że największa część Polaków – 60 proc. - decyduje się na ulokowanie swoich oszczędności ...

  Fundusze 30.01.2015
  Fundusze inwestycyjne dały zarobić w 2014 r. przeciętnie 1,82%
  Średnia stopa zwrotu, jaką uzyskały w minionym roku fundusze inwestycyjne, wyniosła tylko 1,82%, czyli mniej niż przeciętne oprocentowanie lokaty bankowej. Odpowiednio je selekcjonując można było jednak zyskać znacznie więcej.W kategorii zarządzających funduszami najlepsze okazało się Union Investment TFI. Z wyliczeń Expandera wynika, że ich produkty zyskały średnio 8,1%. Jeśli ...

  Fundusze 19.01.2015
  Polskie obligacje wciąż drożeją, jak długo jeszcze
  Po chwilowych zawirowaniach z pierwszej połowy grudnia ubiegłego roku, od trzech tygodni idą w górę ceny polskich obligacji o stałym oprocentowaniu, co oznacza, że maleje ich rentowność. Osiągnęła ona rekordowo niski poziom 2,29 proc. Rosnące ceny papierów o stałym oprocentowaniu zwiększają zyski osiągane przez fundusze, które w nie inwestują. Jednocześnie od prawie dwóch miesięcy ...

  Fundusze 06.12.2013
  Udany listopad dla inwestujących w fundusze
  Listopad okazał się udany dla osób posiadających jednostki funduszy inwestycyjnych, lokujących środki na rynkach rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych. Wyniki funduszy małych i średnich spółek zmniejszyły tempo wzrostu. Nieciekawie wygląda sytuacja wśród funduszy dłużnych oraz rynków rozwijających się. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P500 przebił ...

  Fundusze 27.11.2013
  Warto samodzielnie zbudować portfel stabilnego wzrostu
  Na podstawie średnich miesięcznych stóp zwrotu funduszy stabilnego wzrostu, w okresie od początku 2000 roku do końca października 2013, okazało się, że osoba systematycznie odkładająca co miesiąc jednakową kwotę zarobiłaby 48,6%. W tym samym okresie inflacja wyniosła ok. 53%.Zatem nie do końca udałoby się ochronić nawet realną wartość oszczędności, o dodatkowym zysku nie wspominając. ...

  Fundusze 26.11.2013
  Co trzeci Polak dobrze ocenia fundusze inwestycyjne
  Polacy dobrze oceniają fundusze inwestycyjne i traktują je jako inwestycję długoterminową. Tak wynika z najnowszego badania „Wizerunek funduszy inwestycyjnych” przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami. Zrealizowane w październiku badanie pokazuje, że co ósmy Polak posiada doświadczenie z funduszami inwestycyjnymi ...

  Fundusze 25.11.2013
  Cztery sposoby na zyskowne i bezpieczne inwestycje
  Oprocentowanie w bankach jest najniższe w historii, a mimo to tam Polacy trzymają najwięcej pieniędzy. Alternatywą dla coraz mniej opłacalnych lokat mogą być fundusze pieniężne. Ale nie tylko one.   Atutem funduszy pieniężnych jest płynność, czyli to, że można wycofać środki w dowolnym momencie bez utraty już wypracowanych zysków, które naliczane są po trochu każdego dnia ...