Wszystkie artykuły

  Fundusze 16.10.2013
  Koszty zarządzania funduszem mogą pochłonąć sporą cześć zysków
  Zyski z uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym mogą znaczącą zmaleć, po odliczeniu niekiedy relatywnie wysokich opłat z tytułu zarządzania. Niekiedy podejmując decyzję o zaangażowaniu inwestycyjnym lepiej jest zwrócić większą uwagę właśnie na koszty niż na wyniki funduszu.Opłaty ponoszone przez uczestnika funduszu inwestycyjnego dzielą się na dwa typy: prowizje wynikające z operacji ...

  Fundusze 13.10.2013
  Po pierwszej połowie roku branża OFE na minusie 
  Drugi kwartał tego roku przyniósł średni wzrost wartości jednostek rozrachunkowych OFE na poziomie 0,24%. Niestety słaby pierwszy kwartał spowodował, że całe pierwsze półrocze OFE zakończyły ze średnią stratą -0,63%. Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku jedynie Nordea OFE zanotowała dodatnią stopę zwrotu. Niemal wszystkie OFE pobierają maksymalną wysokość składki za ...

  Fundusze 11.10.2013
  Fiskus może zająć jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
  Urząd skarbowy może zająć majątek podatnika, jeżeli nie minął jeszcze termin zapłaty podatku. W tym celu musi ustanowić tzw. hipotekę przymusową albo zastaw rejestrowy. Zastawem skarbowym poza rzeczami ruchomymi i nieruchomościami mogą być także zabezpieczone m.in. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.Urząd skarbowy może zabezpieczać się hipoteką lub zastawem skarbowym ...

  Fundusze 11.10.2013
  Będzie można zarobić na funduszach polskich obligacji korporacyjnych
  Od początku roku średnia stopa zwrotu fundusze polskich obligacji korporacyjnych wynosi już 3,3 %. Jeśli tempo wzrostu utrzyma się, najlepsze z nich na koniec roku będą mogły pochwalić się zyskami rzędu 6-7%.Rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej pod koniec ubiegłego roku, definitywnie zakończyło hossę na rynku polskich obligacji skarbowych. ...

  Fundusze 10.10.2013
  Coraz lepsze zyski funduszy polskich obligacji skarbowych
  Przez pierwsze dziewięć miesięcy tego roku fundusze polskich obligacji korporacyjnych zarobiły już średnio 3,3%. W takim tempie, do końca roku stopa zwrotu najlepszych z nich może wynieść nawet do 7%.  Definitywny koniec hossy na rynku obligacji skarbowych zakończył się pod koniec 2012 r., kiedy to Rada Polityki Pieniężnej zapoczątkowała (trwający właściwie do dzisiaj) cykl obniżek ...

  Fundusze 03.10.2013
  Fundusze akcji małych i średnich polskich spółek dały zarobić najwięcej 
  Inwestycyjnym hitem są na razie fundusze polskich akcji małych i średnich spółek, które średnio zarobiły od początku roku już prawie 26 proc. Najgorzej wśród funduszy dostępnych na naszym rynku wypadają fundusze akcji tureckich, tracąc średnio blisko 14 proc.We wrześniu spośród monitorowanych przez firmę Analizy Online ponad 400 funduszy, ok. 90% przynosiła zyski. Fundusze akcji ...

  Fundusze 02.10.2013
  Banki kuszą klientów lokatami w pakiecie z funduszem inwestycyjnym
  Klienci banków rozczarowani niskim oprocentowaniem lokat chętnie rozglądają się za produktami dającymi wyższe zyski. Banki wyszły im naprzeciw oferując lokaty połączonymi z zakupem jednostek funduszy inwestycyjnych. Trzeba jednak uważać, by koszty nie przejadły zysków.  Oprocentowanie lokaty w wysokości 2,5% w skali roku sprawia, że stają się one jednym z najmniej atrakcyjnych ...

  Fundusze 30.09.2013
  Wiele form oszczędzania na emeryturę w trzecim filarze
  Droga do oszczędzania w ramach indywidualnego konta emerytalnego (IKE) jest prosta i szeroka jak nowa autostrada, a mimo to wciąż relatywnie niewiele osób z niej korzysta. IKE możemy założyć w banku, firmie ubezpieczeniowej, towarzystwie funduszy inwestycyjnych, domu maklerskim oraz w powszechnym towarzystwie emerytalnym.  IKE, czyli tzw. trzeci filar systemu emerytalnego tak naprawdę nigdy ...

  Fundusze 24.09.2013
  Kiedy warto kupować jednostki funduszy inwestujących za granicą 
  W okresach osłabienia złotego posiadacze jednostek funduszy inwestujących w aktywa denominowane w walutach mogą zainkasować dodatkowy zysk. Umocnienie naszej waluty wpłynie na ich wyniki negatywnie.  Według firmy Analizy Online od początku tego roku fundusze akcji zagranicznych zanotowały saldo o 140 mln zł (ponad 1,09 mld zł) wyższe niż w fundusze akcji polskich. Z kolei w przypadku ...

  Fundusze 19.10.2012
  Samodzielna spłata kredytu w walucie obcej
  Ustawa antyspreadowa miała być ułatwieniem dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli swoje kredyty w obcej walucie. Jednak niewielka część zadłużonych jest świadoma, jakie możliwości oferuje ten sposób spłaty kredytu.Czym jest ustawa antyspreadowa Ustawa antyspreadowa, która została uchwalona przeszło rok temu, ma umożliwiać kredytobiorcom spłatę swoich zobowiązań według rynkowych ...