Wszystkie artykuły

  Czas pracy 10.04.2022
  Czas pracy w podróży służbowej - kiedy podróż jest czasem pracy? 
  Czy podczas podróży służbowej czasem pracy jest także czas dojazdu do miejsca wykonywania pracy? Na te wątpliwości odpowiada Państwowa Inspekcja Pracy. O podróży służbowej mówimy wtedy, gdy pracownik ma wykonać określone zadanie poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to incydentalna sytuacja, ...

  Czas pracy 27.03.2022
  Czy można dzwonić i wysyłać maile po godzinach do pracownika na pracy zdalnej?
  Kiedy kończy się dyspozycyjność pracownika na pracy zdalnej?Pracodawca nie może wymagać od pracownika świadczącego pracę w sposób zdalny, aby był w permanentnej dyspozycji. Odnosi się to także do dyspozycji polegającej na odpowiadaniu na maile. Praca zdalna to jedynie zmiana miejsca wykonywania pracy, a nie czasu pracy przewidzianego w umowie. Praca zdalna staje się coraz popularniejsza. ...

  Czas pracy 31.01.2022
  Praca 6 dni w tygodniu - dodatkowa praca w sobotę
  Czy jest możliwa praca 6 dni w tygodniu? Czy pracując na pełen etat po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (miesięczny okres rozliczeniowy), można dodatkowo pracować w jedną sobotę w miesiącu np. przez 5 godzin? Czy można zaplanować taką pracę w godzinach nadliczbowych?Zgodnie z art. 129 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin ...

  Czas pracy 25.04.2019
  Jak liczyć ryczałt za nadgodziny i kto może go mieć?
  Wprowadzenie ryczałtu za nadgodziny zawsze było wygodne dla kadr, bo ułatwiało rozliczenia. Zaś po zmianach z 1 stycznia 2019 r. jest jeszcze korzystniejsze. Zwalnia bowiem z obowiązku rejestrowania godzin pracy (a więc zasadniczo także z obowiązku wskazywania początku i końca pracy). Jednak nie każdemu pracownikowi można wprowadzić ryczałt za nadgodziny. Kto może go mieć? Jak obliczać ...

  Czas pracy 16.10.2017
  Wyjazdowe szkolenie – jak rozliczać czas pracy?
  Jedynie czas spędzony przez pracownika na szkoleniu odbywanym na polecenie pracodawcy należy zaewidencjonować jako czas pracy. Jak to rozumieć?Prawo pracy wyraźnie nakazuje wliczać do czasu pracy jedynie szkolenia z zakresu bhp. Natomiast nie ma regulacji dotyczących wliczania do czasu pracy pozostałych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika.Przyjmuje się jednak dość powszechnie, ...

  Czas pracy 19.05.2017
  Zawieramy kolejną umowę. Czy okres rozliczeniowy liczymy oddzielnie?
  Załóżmy, że pracownik miał jedną umowę do marca, a kolejną zaczyna od 1 kwietnia. A tymczasem okres rozliczeniowy czasu pracy obejmuje 2 miesiące – marzec i kwiecień. Jak rozliczać czas pracy – łącznie w marcu i kwietniu? Czy oddzielnie, bo były dwie umowy o pracę?Każdą z umów traktujemy odrębnieNa wstępie zaznaczyć należy, że każdy z łączących pracownika z pracodawcą ...

  Czas pracy 19.05.2017
  Kto może stosować system zadaniowy?
  System zadaniowy można stosować tylko wobec niektórych pracowników. Jednak katalog takich osób może być dość szeroki.System zadaniowego czasu pracy możemy stosować jedynie wobec niektórych pracowników. Jego wprowadzenie jest bowiem możliwe tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione jedną z trzech przesłanek:1)     rodzajem pracy,2)     jej organizacją lub3)     miejscem wykonywania ...

  Czas pracy 25.02.2016
  Przerwy w pracy, nie zawsze od pracy
  Prawo do przerwy w pracy jest uprawnieniem pracowniczym. Niektóre z przerw pracodawca musi zapewniać pracownikom, inne – tylko może. Do uprawnień dyrektywnych pracodawcy należy również zobowiązanie pracowników do ich wykorzystywania w określonym czasie, a w niektórych przypadkach nawet w określony sposób. Nie zawsze bowiem przerwa w pracy oznacza przerwę od pracy.Jedyną przerwą, ...

  Czas pracy 04.12.2015
  Elastyczne planowanie czasu pracy przy okresowym natężeniu prac w ciągu roku
  Im dłuższy okres rozliczeniowy, tym elastyczniej pracodawca może planować dni i godziny pracy w poszczególnych miesiącach.Przepisy pozwalają w każdym systemie czasu pracy wydłużyć okres rozliczeniowy aż do 12 miesięcy, pod warunkiem jednak, że: jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, i zarazem zostaną zachowane ogólne zasady ...

  Czas pracy 03.12.2015
  Czy system czasu pracy można zmienić „na chwilę”?
  Pracodawca może stosować te systemy czasu pracy, które przewiduje regulamin pracy. W konsekwencji wprowadzenie dla pracowników systemu równoważnego – bo taki tyko dopuszcza stosowanie wydłużeń powyżej 8 godzin pracy na dobę – poprzedzone musi być zmianą regulaminu, jeżeli w obecnej jego treści przewidziano jedynie system podstawowy. Możliwe będzie przy tym stosowanie równoważnego ...