Wszystkie artykuły

    Czas pracy 24.05.2012
    Praca w godzinach nadliczbowych w zadaniowym czasie pracy
    Może się okazać, że pracownik nie będzie mógł wykonać wyznaczonych zadań w normalnym czasie pracy. Wówczas pracownik będzie mógł wystąpić z roszczeniem o wypłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Prawo do tego dodatku będzie miał pracownik, jeżeli wina będzie po stronie pracodawcy (np. pracodawca nieprawidłowo określił liczbę zadań do wykonania i czas, w którym ...