Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki pracodawcy 10.05.2017
  Do 31 maja trzeba dokonać odpisu na ZFŚS
  W 2017 r. wzrosła kwota odpisów na ZFŚS. Ustalenia ich wysokości należy dokonywać na podstawie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. wynoszącego 3.161,77 zł. Na wpłatę pierwszej raty jest czas do 31 maja, później firma może być obciążona grzywną.Odpis podstawowy wynosi: na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy - 37,5% podstawy, na ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 02.02.2017
  Jak od 2017 r. wydawać świadectwa pracy po umowach terminowych – przykłady
  Ustawodawca zlikwidował kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach umów terminowych. Zamiast tego mamy zasadę, zgodnie z którą świadectwo wydajemy dopiero wtedy, gdy przerwa między umowami (terminowymi czy bezterminowymi) jest dłuższa niż 7 dni. Jednak są też przepisy przejściowe, które sprawiają, że świadectwa za niektóre umowy musimy wydać do końca czerwca ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 10.11.2016
  Którym pracownikom trzeba zapewnić okulary korygujące wzrok?
  Możemy ustalić, np. w przepisach zakładowych, do jakiej wysokości będziemy finansowali pracownikowi okulary korygujące wzrok (w przypadku, gdy lekarz w czasie badań profilaktycznych zaleci ich stosowanie). Jednak ustalone stawki powinny uwzględniać ceny rynkowe. Nie powinniśmy też ograniczać częstotliwości finansowania szkieł, jeśli jest np. wyraźna potrzeba ich wymiany.Jeżeli w ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 10.11.2016
  Wyjście prywatne – czy we wniosku musi być data odpracowania?
  Z wniosku pracownika o udzielenie mu wyjścia prywatnego wraz z jego odpracowaniem powinna wynikać godzina i termin wyjścia oraz jego odpracowania. Pracodawca nie może narzucać terminu wyjścia, ale strony mogą go negocjować.Pracodawca może (choć nie musi) uzależnić swoją zgodę na wyjście prywatne od zobowiązania się pracownika do jego odpracowania. Przy czym to pracownik musi wprost ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 10.11.2016
  Kiedy dojdzie do przejścia zakładu na innego pracodawcę?
  Co świadczy o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę? Kiedy dochodzi do przejęcia tylko części zakładu? To tylko dwa z wielu pytań, jakie towarzyszą pracodawcy w przypadku poważniejszych zmian organizacyjnych. Wiele w tym temacie podpowie orzecznictwo SN.Przepisy prawa regulujące przejście zakładu pracy/części zakładu pracy mają na celu ochronę pracowników. Cel ten realizują ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 12.07.2016
  Czy można przechowywać ksero dowodu osobistego pracownika?
  Pracodawca może żądać od pracownika jedynie przedłożenia dowodu osobistego lub prawa jazdy do wglądu w celu potwierdzenia prawdziwości podanych przez pracownika danych. Przechowywanie ksero dowodu lub prawa jazdy w aktach osobowych jest możliwe jeśli spełniony jest dodatkowy warunek.Od osoby ubiegającej się o zatrudnienia pracodawca może żądać podania danych osobowych obejmujących: imię ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 12.07.2016
  Nowe umowy terminowe – bez klauzuli o wypowiedzeniu
  W przypadku umów terminowych zawieranych po 22 lutego 2016 r. nie trzeba odnotowywać okresu wypowiedzenia w umowie o pracę. Natomiast w przypadku umów zawartych wcześniej, które zawierały klauzulę o wypowiedzeniu – nie wymagają one aktualizowania zapisu dotyczącego okresu wypowiedzenia. Po 22 lutego takie umowy nabywają bowiem „nowe” okresy wypowiedzenia automatycznie.Nowe przepisy ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 28.04.2016
  U prywatnego pracodawcy też można wprowadzić nagrodę jubileuszową
  Przyznawanie i wypłata nagród jubileuszowych pracownikom może się opłacić także prywatnemu pracodawcy. Musi on jednak dokładnie rozważyć, jakie cele chce osiągnąć, wprowadzając to świadczenie, a następnie - szczegółowo uregulować zasady jego przyznawania i wypłaty. Na przykład zdecydować jakie okresy zalicza do stażu – albo odesłać w tym zakresie do przepisów obowiązujących ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 03.03.2016
  Nawet za samą umowę na okres próbny świadectwo po 24 miesiącach
  Załóżmy, że pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na okres próbny, a potem od razu zawiera umowę na czas nieokreślony. Nie zmienia to jednak faktu, że za okres próbny musi wydać świadectwo pracy najpóźniej po 24 miesiącach od zawarcia umowy na okres próbny. Umowa na okres próbny jest bowiem również umową terminową.Od kilku lat obowiązują odrębne zasady wydawania świadectw ...

  Prawa i obowiązki pracodawcy 03.03.2016
  Za długa umowa terminowa sprzed 22 lutego? Jest problem
  Nowy limit 33 miesięcy trwania umów terminowych obejmuje też umowy zawarte w starym stanie prawnym (z tym, że 33 miesiące są wówczas liczone od 22 lutego 2016 r.). Jeśli więc takie umowy naruszą limit, zatrudnienie przekształci się w bezterminowe. Chyba, że wystąpi któryś z wyjątków wskazanych w przepisach.W związku z tym mogą mieć problem pracodawcy, którzy przed 22 lutego 2016 ...