Wszystkie artykuły

  Umowy cywilnoprawne 29.08.2013
  Umowa o praktykę absolwencką – dla każdego, kto nie ukończył 30 lat
  Pracodawcy często przyjmują praktykantów bez jakiejkolwiek umowy. Może to jednak rodzić podejrzenie, że zatrudniają ich „na czarno”. Tymczasem już od kilku lat funkcjonuje w polskim systemie prawnym cywilnoprawna umowa o praktyki absolwenckie. Jest ona bardzo wygodna i niedroga. Jedyną wadą jest czas trwania – maksymalnie 3 miesiące.Umowa o praktykę absolwencką stanowi specjalny ...

  Umowy cywilnoprawne 23.08.2013
  Umowa cywilnoprawna a istnienie stosunku pracy
  Nawet jeśli osoba współpracująca z konkretną firmą (np. spółką) na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych (np. umów o świadczenie usług) sama jest przedsiębiorcą, nie wyklucza to jeszcze wygrania przez nią procesu o ustalenie stosunku pracy. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego zgłoszenie w urzędzie gminy do ewidencji działalności gospodarczej prowadzenia własnej działalności ...

  Umowy cywilnoprawne 21.08.2013
  Harmonogram czasu pracy – nie przy umowie zlecenia
  Powierzając wykonanie zlecenia lepiej powstrzymać się od sztywnego określania dni i godzin pracy. Zleceniobiorcy nie dotyczą bowiem ani normy czasu pracy, ani przepisy o minimalnym odpoczynku dobowym i tygodniowym, określone w Kodeksie pracy. Zadania wynikające z umowy zlecenia można wykonywać także po godzinach etatowej pracy.Osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia nie obowiązują ...

  Umowy cywilnoprawne 21.08.2013
  Umowa o współpracy z samozatrudnionym a umowa o pracę
  Przy nawiązywaniu umowy o współpracy z samozatrudnionym trzeba pamiętać, aby nie zawierała ona postanowień charakterystycznych jedynie dla zatrudnienia pracowniczego (umowy o pracę). Inaczej spotkamy się z zarzutem, że faktycznie mamy do czynienia z ukrytym stosunkiem pracy.Zgodnie definicją wskazaną w art. 22 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy:pracownik zobowiązuje się ...

  Umowy cywilnoprawne 29.05.2013
  Zakres obowiązków zleceniobiorcy taki jak pracownika - ryzykowne
  Im bardziej umowa zlecenia czy umowa o dzieło przypominają umowę o pracę, tym większe jest ryzyko uznania ich (przez inspektora pracy lub sąd) za umowę o pracę. Zwracać uwagę może na przykład okoliczność, że zakres obowiązków zleceniobiorcy i pracownika są bardzo podobne lub wręcz identyczne.W umowie zlecenia i umowie o dzieło trzeba unikać wszelkich zapisów powtarzających sformułowania ...

  Umowy cywilnoprawne 29.05.2013
  Podległość służbowa – niebezpieczne przy umowie zlecenia i o dzieło
  Inspekcja pracy intensywnie kontroluje w tym roku umowy zlecenia i umowy o dzieło. Jeśli jednak pracodawca stosuje je legalnie, nie ma się czego bać. Najważniejsze, żeby unikać podległości służbowej (zwanej też podporządkowaniem pracowniczym). Na papierze i w praktyce.Niezależnie od tego, jak strony nazwały umowę (zlecenie, umowa o dzieło itd.), jeśli jest wykonywana na warunkach ...

  Umowy cywilnoprawne 28.05.2013
  Za 30 umów o dzieło PIP może nałożyć 30 mandatów na raz
  Jeśli inspekcja pracy stwierdzi, że kilkadziesiąt osób jest zatrudnionych na umowę o dzieło zamiast na umowę o pracę, to ich liczba może mieć ogromne znaczenie. Inspektor może bowiem nałożyć oddzielny mandat za każde pojedyncze naruszenie przepisów, jakim jest zatrudnienie wykonawcy dzieła na warunkach właściwych dla umowy o pracę.Inspektor pracy ma prawo nałożyć oddzielny mandat ...

  Umowy cywilnoprawne 22.05.2013
  Umowa zlecenia (umowa o dzieło) nie może mieć cech umowy o pracę
  Jeśli umowa o dzieło lub umowa zlecenia będą zawierały cechy umowy o pracę (na piśmie lub w praktyce wykonywania umowy), mogą zostać uznane za umowę o pracę, co wiąże się z wieloma kosztownymi konsekwencjami dla firmy. Przedstawiamy listę kontrolną, za pomocą której inspektor pracy może sprawdzić, czy dane zatrudnienie nie jest ukrytą umową o pracę.Kiedy umowa zlecenia, lub ...

  Umowy cywilnoprawne 20.05.2013
  Umowa zlecenia musi się wyraźnie różnić od umowy o pracę
  Im więcej umowa zlecenia ma cech umowy o pracę, tym większe ryzyko uznania jej za zatrudnienie pracownicze. Liczą się zresztą przy tym nie tylko zapisy umowy, ale też praktyka jej stosowania. Zatem im więcej będzie różnic między umową zlecenia a umową o pracę, tym lepiej dla przedsiębiorcy. Pracodawca, który zawiera umowę zlecenia w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o ...

  Umowy cywilnoprawne 23.04.2013
  Umowy zlecenia i o dzieło pod kontrolą PIP w 2013 r.
  Ministerstwo pracy przekonuje się do pomysłu związkowców w sprawie oskładkowania umów cywilnoprawnych. Tymczasem inspekcja pracy (PIP) już rozpoczęła zapowiedzianą walkę z nadużywaniem umów zlecenia i umów o dzieło. Kryzys zmusił wiele firm do cięcia kosztów zatrudnienia. Jednym ze sposobów jest przejście na umowy cywilnoprawne. Jeśli jednak inspektor dojdzie do wniosku, że zapisy ...