Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 15.05.2020
  Czy podatek katastralny ma jakieś zalety?
  W dobie kryzysu gospodarczego wywołanego przez COVID-19 mówienie o jakichkolwiek podatkach jest niepopularne. Tym bardziej niepopularne jest mówienie o podatku katastralnym. Warto jednak mieć na uwadze, że w większości krajów zachodnich czy nawet krajów Europy Środkowo-Wschodniej tego rodzaju podatki obowiązują. Oprócz dochodu dla Skarbu Państwa czy budżetów samorządów podatek ten ...

  Prawo budowlane 15.05.2020
  Wsparcie na termomodernizację budynków mieszkalnych
  Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów daje możliwości uzyskania wsparcia ze strony państwa dla działań mających na celu zmniejszenie energochłonności m.in. budynków mieszkalnych. W artykule wyjaśniam, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać takie dofinansowanie, jaka jest maksymalna wysokość donacji oraz opisuję krok po kroku procedurę uzyskania takiego wsparcia.Poprawa ...

  Prawo budowlane 17.04.2020
  Obiekty liniowe i urządzenia budowlane w prawie budowlanym
  Zaszeregowanie danego obiektu do kategorii obiektów liniowych albo urządzeń budowlanych wywołuje konsekwencje w sferze praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego. Najczęściej pozwala na ominięcie formalności związanych z realizacją inwestycji lub na skorzystanie z uproszczonych procedur budowlanych.Cechy obiektu liniowegoOd 17 lipca 2010 r., na podstawie art. 65 pkt ...

  Prawo budowlane 17.04.2020
  Kto może sporządzać projekty dokumentów planistycznych
  Jeszcze kilka lat temu projekty planów zagospodarowania czy studiów uwarunkowań mogli sporządzać wyłącznie urbaniści – osoby, które zdały egzamin i zostały członkami izby urbanistów. Później jednak nastąpiła deregulacja i izba została zlikwidowana. Kim był, a kim jest urbanista w świetle przepisów? Kto może obecnie sporządzać projekty dokumentów planistycznych? Odpowiedzi ...

  Prawo budowlane 17.04.2020
  Przeszkody dla inwestora w procesie inwestycyjno-budowlanym
  W trakcie przygotowania i realizacji robót budowlanych inwestor napotyka przeszkody różnorakiej natury: niejasne regulacje rozrzucone po wielu aktach prawnych, praktyka organów orzekających wbrew literalnemu brzmieniu przepisów czy wreszcie nietrwałość prawomocnych decyzji, które mogą zostać wzruszone w trybach nadzwyczajnych. W teorii wszystko wygląda prosto: 65 dni na uzyskanie pozwolenie ...

  Prawo budowlane 17.04.2020
  Rynek pracy w dobie epidemii. Chorobowe i kwarantanny
  Epidemia koronawirusa (COVID) niestety się rozszerza. Liczba osób zakażonych rośnie z dnia na dzień. W ślad za zmieniającą się sytuacją na froncie zdrowotnym zmieniają się również warunki prawne, w których funkcjonują firmy z branży budowlanej. Rząd przedstawia coraz to nowe propozycje pomocy dla gospodarki. W tym chaosie jedynym z nielicznych w miarę trwałych elementów stanu ...

  Prawo budowlane 31.03.2020
  Nabywanie nieruchomości rolnych
  „Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne” – tyle art. 23 Konstytucji RP. Jak w praktyce wygląda ochrona nieruchomości rolnych w kontekście ograniczenia możliwości ich nabywania? Jakie warunki należy spełnić, aby móc kupić działkę rolną? Szczególny status nieruchomości rolnychNieruchomości „zwykłe” (grunty budowlane, domy jednorodzinne czy lokale mieszkalne) ...

  Prawo budowlane 31.03.2020
  Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych i ich wpływ na otoczenie
  Powstanie elektrowni wiatrowej zawsze wzbudza emocje wśród okolicznych mieszkańców, a tym samym jej realizacja wymaga od inwestora szczególnego zaangażowania. Z artykułu dowiesz się, na czym polega specyfika realizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych oraz jakie zmiany w tym zakresie planuje w najbliższym czasie ustawodawca.Cel wprowadzenia ustawyUchwalenie (obowiązującej od ...

  Prawo budowlane 31.03.2020
  Zapewnienie dostępu do mediów jako warunek wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest zapewnienie istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu, wystarczającego dla zamierzenia budowlanego. W artykule znajdziecie Państwo omówienie przepisów regulujących to zagadnienie. Artykuł zawiera również wskazówki, jak prawidłowo przygotować wniosek o ustalenie warunków zabudowy, w zakresie zaopatrzenia nieruchomości ...

  Prawo budowlane 05.03.2020
  Budowla i obiekt małej architektury w Prawie budowlanym
  Właściwa kwalifikacja obiektu budowlanego ma podstawowe znaczenie w ustaleniu zakresu obowiązków inwestora, jego właściciela i zarządcy - i to nie tylko na gruncie Prawa budowlanego. Pomimo zdefiniowania w Prawie budowlanym poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych powstają spory i wątpliwości interpretacyjne co do zakresu stosowania tych terminów.Definicja budowliPodstawowym terminem ...