Wszystkie artykuły

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 26.08.2012
  Jakie znaczenie mają paliwa kopalne
  Paliwa kopalne, a więc powstałe w wyniku rozkładu związków organicznych pochodzenia zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego mają ogromne znaczenie dla sektora energii cieplnej i elektrycznej. Dzięki odpowiednim procesom chemicznym zachodzącym bez dostępu powietrza, przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu, w skorupie ziemskiej powstały surowce o doskonałych właściwościach energetycznych. ...

  Proces inwestycyjny 26.08.2012
  Odnawialne źródła energii
  Odnawialne źródła energii to zasoby, których eksploatacja nawet w długim okresie nie wiąże się z ryzykiem całkowitego zaniku surowca i bazy do produkcji nośników energetycznych. Tutaj – w przeciwieństwie np. do wydobycia paliw kopalnych – mamy możliwość szybkiej regeneracji źródła, co wynika z naturalnych procesów występujących w przyrodzie. Wśród najbardziej popularnych ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 23.08.2012
  Jak można wykorzystać energię wodną
  Energia wodna ma bardzo duże zastosowanie w procesie produkcji nośników energii. Tutaj kluczowym aspektem w technologii wytwarzania jest wykorzystanie mocy, jaką można uzyskać dzięki spiętrzeniu cieków wodnych i wynikającej stąd różnicy poziomów w poszczególnych akwenach, przy których budowane są siłownie wodne. To stosunkowo prosta, a jednocześnie wydajna i proekologiczna metoda, ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 23.08.2012
  Jakie są korzyści z eksploatacji źródeł geotermalnych
  Energia ze źródeł geotermalnych to segment zaliczany do grupy nośników, które pochodzą ze źródeł odnawialnych. Kluczowe znaczenie ma tutaj system odwiertów, dzięki któremu możliwe jest pobieranie gorącej wody i energii cieplnej bezpośrednio z wnętrza Ziemi. Jest to doskonałe źródło ciepła dla układów centralnego ogrzewania, ale także surowiec bazowy do produkcji energii elektrycznej. ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 23.08.2012
  Szybki rozwój energetyki wiatrowej
  Energetyka wiatrowa ma szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Ten segment – zaliczany do odnawialnych źródeł energii – wykorzystuje turbiny wiatrowe do produkcji nośników elektrycznych. Dzięki takiej właśnie technologii możliwa jest oszczędność surowców kopalnych, których eksploatacja i proces przerobu prowadzi do emisji trujących ...

  Proces inwestycyjny 23.08.2012
  Czy biopaliwa mogą być skuteczną alternatywą dla ropy naftowej
  Produkcja biopaliw powstałych w procesie przetworzenia biomasy to ważny element rynku nośników energetycznych. Jego rosnące znaczenie wynika przede wszystkim z obaw o ewentualną niestabilność dostaw ropy naftowej z terenu krajów Bliskiego Wschodu, ale także z powodu coraz większego zużycia surowców kopalnych i wynikającego stąd zanieczyszczenia środowiska. Biopaliwa są więc swego ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 19.08.2012
  Na czym polega proces kogeneracji
  Kogeneracja ma bardzo istotne znaczenie dla produkcji nośników energii, umożliwiając jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie paliwa do produkcji nośników, co przekłada się w konsekwencji nie tylko na ograniczenie kosztów, ale również większą ochronę środowiska. Dzięki użyciu tej właśnie technologii możemy uzyskać ...

  Procedura administracyjna 19.08.2012
  Jakie wyróżniamy certyfikaty w elektroenergetyce
  System certyfikatów w elektroenergetyce służy identyfikacji źródeł z jakich pochodzi energia elektryczna, a jednocześnie zapewnia gwarancję, że określone nośniki zostały wyprodukowane zgodnie ze wskazaną w dokumencie technologią. Mamy więc możliwość łatwego i szybkiego określenia, skąd pochodzą sprzedawane na rynku nośniki. Certyfikaty spełniają więc bardzo istotną rolę ...

  Ochrona środowiska - informacje ogólne 19.08.2012
  Czym jest efektywność energetyczna
  Efektywność energetyczną możemy scharakteryzować jako wielkość uzyskanej na rynku energii w odniesieniu do kosztów zużycia materiałów i poniesionych nakładów w procesie technologicznym. W uproszczeniu chodzi więc o zastosowanie jak najbardziej wydajnych metod, które przyczynią do produkcji możliwie największej ilości nośników. To bardzo ważny element nie tylko dla działania ...

  Ochrona powietrza i akustyka 19.08.2012
  Dlaczego warto inwestować w biogazownie
  Inwestycja w biogazownie to nie tylko możliwość produkcji energii z gazu uzyskiwanego dzięki kontrolowanej fermentacji lub spalaniu biomasy, ale także zdecydowana oszczędność surowców w procesie wytworzenia nośników energetycznych (prądu i ciepła) oraz redukcja emisji bardzo szkodliwych dla środowiska naturalnego zanieczyszczeń. Proces pozyskiwania gazu z biomasy roślinnej, ale także ...