Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 17.04.2013
  Troska o wzrok uczniów to zadanie dla nauczycieli i dyrektora szkoły
  Problemy ze wzrokiem dotykają coraz większą liczbę uczniów. Dyrektor szkoły musi podejmować działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zaś zadaniem dla nauczycieli jest dbanie o higienę wzroku dzieci – nie tylko tych, którym ze względu na wadę udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.Rozpoczęcie nauki w szkole może negatywnie wpływać na wzrok, który psuje się nie tylko ...

  Organizacja pracy placówki 16.04.2013
  Arkusz organizacji szkoły nie jest konsultowany ze związkami zawodowymi
  Dyrektor szkoły nie ma obowiązku przekazywać arkusza organizacji szkoły do zaopiniowania organizacji związkowej. Ustawa o systemie oświaty jednoznacznie wskazuje, że arkusz organizacji ma być konsultowany z radą pedagogiczną i radą rodziców lub radą szkoły.Dyrektor szkoły do końca kwietnia musi złożyć do organu prowadzącego arkusz organizacji szkoły. Ustawa o systemie oświaty ...

  Organizacja pracy placówki 16.04.2013
  Planowanie zielonej szkoły przez nauczycieli
  Dla nauczycieli zorganizowanie zielonej szkoły jest nie lada wyzwaniem. Muszą przygotować atrakcyjny program oraz wypełnić formalności, aby dyrektor szkoły zgodził się na wyjazd uczniów. W przygotowaniu programu zielonej szkoły uczestniczyć również pedagog szkolny.Zielona szkoła jest przez uczniów traktowana jako czas zabawy i wypoczynku. Z pewnością jednak nie jest tym samym dla ...

  Organizacja pracy placówki 16.04.2013
  Konieczna zgoda rodziców na wyjazd dziecka na zieloną szkołę
  Dyrektor szkoły wyciągnie konsekwencje wobec nauczycieli, którzy zgodzili się na udział w zielonej szkole ucznia, który nie doręczył pisemnej zgody rodziców. Tego rodzaju dokumenty w szkole powinny być włączone do dokumentacji wycieczki. Obowiązku uzyskania pisemnej zgody nie przewiduje się dla nauczycieli jedynie w przypadku wycieczek przedmiotowych.Dyrektor szkoły i nauczyciele muszą ...

  Organizacja pracy placówki 16.04.2013
  Zadania dla nauczycieli nierealizujących zajęć wyznacza dyrektor
  Dyrektor szkoły wyznacza zadania dla nauczycieli, których uczniowie nie realizują zajęć z powodu wyjazdu na wycieczkę. Niezrealizowanie zajęć nie oznacza jednak, że nauczyciele mają obowiązek je odpracować – Karta Nauczyciela obliguje ich do pozostania do dyspozycji dyrektora szkoły lub poproszenia o urlop wypoczynkowy nauczyciela.Dyrektor szkoły nie może wymagać od nauczycieli odpracowania ...

  Organizacja pracy placówki 16.04.2013
  Dyrektor zmieni arkusz organizacji szkoły przez aneks
  Dyrektor szkoły do końca kwietnia musi złożyć do organu prowadzącego arkusz organizacji szkoły, który będzie obowiązywał w nowym roku szkolnym. Jeżeli po zatwierdzeniu pojawi się konieczność wprowadzenia zmian – dyrektor szkoły musi przedłożyć organowi prowadzącemu aneks.Katalog sytuacji wymuszających wprowadzenie zmian do arkusza organizacji szkoły jest szeroki. Plan pracy ...

  Organizacja pracy placówki 16.04.2013
  Nowości oświatowe w szkołach dla dorosłych
  Dyrektor szkoły nie dopuści do egzaminu słuchacza szkoły dla dorosłych, jeżeli nie był obecny na połowie zajęć. Nowości oświatowe mają doprecyzować obowiązujące obecnie przepisy. Resort edukacji chce wprowadzić nowości oświatowe w szkołach dla dorosłych. Prowadzone prace mają doprecyzować przepisy o tym, kiedy dyrektor szkoły nie dopuści słuchacza do ...

  Organizacja pracy placówki 15.04.2013
  Kurator sądowy – intruz czy sojusznik w pracy wychowawcy klasy
  Sądy rodzinne i dla nieletnich wymagają od kuratora sądowego stałego monitoringu oraz kontroli zachowania i sytuacji podopiecznych także w szkole. Kuratorzy stosują bardzo różne formy kontaktu ze szkołą lub wychowawcą klasy. Dla wychowawcy klasy rozmowa telefoniczna to ryzykowny sposób współpracy. Osoba informująca z ramienia szkoły nie ma pewności, czy rozmówcą jest rzeczywiście ...

  Organizacja pracy placówki 15.04.2013
  Samorząd uczniowski – powierzenie funkcji opiekuna
  Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję jego opiekuna. Nauczyciel z powierzonej funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego nie może zrezygnować. Nauczycielka lub nauczyciel, któremu dyrektor powierzył po takim wyborze funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z jej wykonywaniem ...

  Organizacja pracy placówki 14.04.2013
  Sytuacja kadrowa może uzasadniać tymczasowe łączenie zajęć w bloki
  Do dyrektora szkoły należą decyzje organizacyjne, gdy stanie przed trudną sytuacją kadrową, spowodowaną nieobecnością nauczyciela, np. religii. To on decyduje czy połączy zajęcia religii w blok dwóch godzin zajęć, zaplanowanych jedne po drugich. Przepisy nie precyzują tego zagadnienia, jednak takie rozwiązanie wydaje się czasowo zasadne.2 godziny religii w tygodniuNauka religii w ...