Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 28.01.2013
  Do szkół powrócą pielęgniarki
  Projektowana nowelizacja Ustawy o systemie oświaty zakłada przywrócenie obowiązkowej opieki medycznej dla uczniów każdej szkoły. Projekt przewiduje także zapewnienie uczniom bezpłatnych ciepłych posiłków. Dyrektor szkoły nie będzie musiał martwić się o środki na te cele – zostaną one sfinansowane z budżetu państwa.Projektowane nowości oświatowe mają wesprzeć walkę z złym ...

  Organizacja pracy placówki 10.01.2013
  Dyrektor szkoły nie rozpatruje wniosków o ponowne rozpatrzenie
  Dyrektor szkoły, który wydał decyzję od której wnioskujący postanowił się odwołać musi skierować odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł, że dyrektor szkoły nie może ponownie rozpatrywać tej samej sprawy, nawet jeśli odwołanie jest adresowane do niego. Uprawomocniło się orzeczenie NSA, w którym stwierdzono, że uprawnienia dyrektora ...

  Organizacja pracy placówki 09.01.2013
  Dyrektor przedszkola nie odmówi przyjęcia dziecka – będą nowe przepisy
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Ustawa o systemie oświaty zawiera przepis niezgodny z Konstytucją. Uznano, że zasady na podstawie których dyrektor przedszkola i szkoły przeprowadza rekrutację są zbyt ogólne i naruszają konstytucyjne prawo do nauki.Ustawa o systemie oświaty upoważnia ministra właściwego ds. oświaty i wychowania do tego, by w drodze rozporządzenia uregulował warunki ...

  Organizacja pracy placówki 09.01.2013
  Dyrektor szkoły nie może odmówić przyjęcia niepełnosprawnego dziecka
  Niepełnosprawność dziecka nie może być powodem nieprzyjęcia do szkoły rejonowej. Dyrektor szkoły ma obowiązek umożliwić dziecku zamieszkałemu w danym obwodzie realizowanie obowiązku szkolnego oraz zapewnić mu warunki do rozwoju, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Rodzice dzieci niepełnosprawnych spotykają się z problemem uniemożliwiania realizowania obowiązku szkolnego ...

  Organizacja pracy placówki 03.01.2013
  Dyrektor szkoły ustala czas pracy pana stopka, ale go nie zatrudnia
  Pan stopek to osoba przeprowadzająca dzieci przez ruchliwe ulice. Zatrudnia go samorząd, ale warunki pracy ustala dyrektor szkoły. To od określonych przez dyrektora szkoły potrzeb uzależniony będzie wymiar czasu pracy oraz szczegółowy zakres obowiązków pracownika przeprowadzającego przez jezdnię.Dyrektor szkoły nie odpowiada za zatrudnienie tzw. „stopa” , czyli osoby przeprowadzającej ...

  Organizacja pracy placówki 26.12.2012
  1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie SIO
  Od 1 stycznia 2013 r. będzie obowiązywało rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej. Rozporządzenie doprecyzowuje informacje o danych, jakie dyrektor szkoły przekazuje do SIO oraz terminach w jakich dyrektor szkoły ma umieścić je w SIO.Podpisane w grudniu rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych ...

  Organizacja pracy placówki 24.12.2012
  Dyrektor szkoły powinien zapewnić opiekę dzieciom 27 i 28 grudnia
  Jeżeli rodzic zgłosi potrzebę opieki nad dzieckiem 27 i 28 grudnia, to dyrektor szkoły musi ją zapewnić. W okresie świątecznym nie obowiązuje ustawowy urlop nauczyciela, co oznacza, że pedagog powinien pozostawać do dyspozycji dyrektora szkoły. Przerwa świąteczna to nie ferie, dlatego choć kadra dydaktyczna ma wolne, to nie jest wykorzystywany urlop nauczyciela. W tym czasie pedagogiczni ...

  Organizacja pracy placówki 21.12.2012
  System Informacji Oświatowej bez poważnych zmian w 2013 roku
  Tegoroczna nowelizacja ustawy o Systemie Informacji Oświatowej wywołała dezorientację powodującą, że niejeden dyrektor szkoły ma wątpliwości, w jakich terminach w 2013 roku przekazywać dane wymagane do bazy SIO. Zadania dyrektora w tym zakresie nie zmieniają się – obowiązują terminy określone w ustawie z 15 kwietnia 2011 roku.Zadania dyrektora szkoły w zakresie gromadzenia danych ...

  Organizacja pracy placówki 16.12.2012
  Co dwudziesty dyrektor szkoły nie zdąży z „Cyfrową szkołą”
  Do pilotażowej realizacji projektu „Cyfrowa szkoła” przystąpiły 402 szkoły podstawowe w Polsce. Wiadomo już, że w co dwudziestym przypadku dyrektor szkoły w styczniu bezradnie rozłoży ręce – nie udało się na czas spełnić wszystkich warunków umożliwiających rozpoczęcie e-zajęć.Każdy dyrektor szkoły podstawowej, która została wylosowana spośród zgłoszonych do udziału ...

  Organizacja pracy placówki 13.12.2012
  Troska o odśnieżanie obowiązkiem dyrektora szkoły
  Zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa to jeden z podstawowych obowiązków dyrektora szkoły. Zimą musi zapewnić usuwanie niebezpiecznego śniegu i lodu. Nie powinien zajmować się tym nauczyciel szkoły czy nauczyciel przedszkola – dyrektor szkoły musi zatrudnić do tego celu odpowiednie osoby.Nieodśnieżony teren wokół szkoły, zwisające sople lodu albo śnieg zalegający ...