Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 11.04.2013
  Dyrektor szkoły nie potrzebuje zgody na przetwarzanie danych do SIO
  Dyrektor szkoły nie musi prosić rodziców o zgodę na przetwarzanie danych uczniów, jeżeli dane te nie wykraczają poza zakres określony w prawie o SIO. Gromadzenie, przekazywanie i przechowywanie danych osobowych uczniów jest obowiązkiem dyrektora szkoły, dlatego nie musi on uzyskiwać na to dodatkowej zgody.Dyrektor szkoły ma obowiązek przetwarzania danych osobowych uczniów, jeżeli jest ...

  Organizacja pracy placówki 11.04.2013
  Dyrektor szkoły przekazuje dane do SIO bez pytania nauczyciela o zgodę
  Dyrektor szkoły nie potrzebuje zgody nauczycieli na przetwarzanie ich danych osobowych w SIO. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej gromadzi się dane o uczniach oraz o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych wskazanych w Karcie Nauczyciela.Dyrektor szkoły przekazuje do zbioru danych SIO dane nauczyciela, dane identyfikacyjne i dziedzinowe (art. 43 ...

  Organizacja pracy placówki 09.04.2013
  Awans zawodowy nauczyciela w nowej Karcie Nauczyciela
  Nowa karta nauczyciela ma zwiększyć wpływ dyrektora szkoły na awans zawodowy nauczyciela. Resort edukacji proponuje ograniczenie w tej procedurze roli kuratora oświaty na rzecz zwiększenia udziału organu prowadzącego szkołę. MEN chce, aby za awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiadał organ prowadzący szkołę, a nie organ sprawujący nadzór pedagogiczny. ...

  Organizacja pracy placówki 09.04.2013
  Nie można odwołać dyrektora szkoły bez spełnienia wymagań formalnych
  Złożenie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie dyrektora szkoły nie może powodować natychmiastowego odwołania go przez organ prowadzący szkołę. Niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego czy wniosek spełnia wymagania formalne. Najwyższy Sąd Administracyjny rozpatrujący sprawę dotyczącą odwołania dyrektora szkoły przez organ prowadzący ...

  Organizacja pracy placówki 05.04.2013
  Tornistry wciąż są za ciężkie – dyrektor szkoły nie zapewnia szafek
  Rzecznik Praw Dziecka wyraził zaniepokojenie niezapewnianiem dzieciom w szkole miejsca, w którym mogłyby zostawiać podręczniki i przybory szkolne. Kontrole przeprowadzone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne wykazały, że w ok. 20% przypadków dyrektor szkoły nie realizuje tego obowiązku.Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów miejsca, w którym mogą zostawiać podręczniki ...

  Organizacja pracy placówki 04.04.2013
  Likwidacja kolegiów dla nauczycieli do 2015 roku
  MEN chce, aby od października 2013 roku nie był prowadzony nabór do kolegiów dla nauczycieli. Zdaniem ministerstwa edukacji uczelnie wyższe kształcą wystarczająco wielu nauczycieli i kolegia nie są już potrzebne. W związku z likwidacją, pracę straci niejeden nauczyciel akademicki.Ministerstwo Edukacji Narodowej postuluje, aby od roku akademickiego 2013/2014 nie był prowadzony nabór ...

  Organizacja pracy placówki 03.04.2013
  Do 30 kwietnia dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji szkoły
  Związki zawodowe nie muszą opiniować arkusza organizacji szkoły. Dokument musi zostać sporządzony przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Czy powinien zostać zaopiniowany przez związki zawodowe?Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia ...

  Organizacja pracy placówki 02.04.2013
  Dyrektor szkoły utworzy więcej oddziałów szkolnych w szpitalach
  Od 4 kwietnia 2013 roku obowiązuje rozporządzenie zgodnie z którym dyrektor szkoły może utworzyć oddział szkoły ponadgimnazjalnej w większej liczbie placówek leczniczych. Skorzystają na tym m.in. pacjenci małych placówek leczniczych i uczniowie leczący uzależnienia. Obowiązujące wcześniej prawo ograniczało dyrektora szkoły w tworzeniu oddziałów szkolnych w szpitalach. Utworzenie ...

  Organizacja pracy placówki 30.03.2013
  Biblioteki pedagogiczne dla nauczycieli
  MEN wydało rozporządzenie, dzięki któremu biblioteki pedagogiczne będą oferowały większe wsparcie dla nauczycieli, głównie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii. Biblioteki będą również zbierały najważniejsze nowości oświatowe, ważne w codziennej pracy placówek.Rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych ...

  Organizacja pracy placówki 29.03.2013
  Biblioteki szkolne - zawieszenie broni
  Środowisko bibliotekarzy ma stworzyć zespół, który przygotuje propozycje dla bibliotek. Jeśli znajdą się rozwiązania, które pozwolą zmodernizować biblioteki szkolne oraz zapewnią współpracę między tymi bibliotekami a bibliotekami publicznymi - to MAC gotów jest zrezygnować z poruszania tematu bibliotek w założeniach do ustawy samorządowej - taką propozycję minister Michał ...