Wszystkie artykuły

  Postępowanie podatkowe i KKS 10.03.2015
  Sprawozdanie finansowe trzeba także złożyć do urzędu skarbowego
  Za niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego grozi podatnikowi grzywna. Kara finansowa została wprowadzona w przepisach obowiązujących od początku roku.  Od 1 stycznia 2015 roku do Kodeksu karnego skarbowego wprowadzono nowy art. 80b, który przewiduje, że niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 10.03.2015
  Warto teraz uporządkować dokumentację podatkową
  Akta podatkowe w formie papierowej zajmują wiele miejsca, natomiast początek roku jest dobrym momentem by uporządkować firmową dokumentację. Trzeba w tym celu dokładnie przeanalizować, które dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi trzeba zachować do celów bieżących rozliczeń i ewentualnej kontroli, a które można zarchiwizować i ewentualnie zniszczyć.Podatnicy obowiązani ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 10.03.2015
  Interpretacja podatkowa oznacza bezpieczeństwo rozliczeń
  Podatnik nie ma obowiązku stosowania się do wyjaśnień fiskusa zawartych w interpretacji prawa podatkowego. Jednak gdy postąpi zgodnie z tymi wytycznymi, nie będzie ponosił negatywnych skutków.Interpretację indywidualną wydaje minister finansów na wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie. Przyjmuje się, w dużej mierze za sprawą orzecznictwa sądowego, że podmiotem uprawnionym ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 01.03.2015
  Kontrole podatkowe w 2015 r. – które branże fiskus weźmie pod lupę
  Ministerstwo finansów poinformowało, że obszarem najbardziej narażonym na nieprawidłowości jest VAT. Wśród najczęściej popełnianych przez podatników błędów, jest niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur oraz ewidencjonowanie faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem.Z opublikowanego przez resort finansów danych wynika, że od ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 12.02.2015
  Coraz większa skuteczność kontroli skarbowych
  Z roku na rok zmniejsza się ilość kontroli skarbowych. Rośnie natomiast ich skuteczność – w ubiegłym roku zanotowano 43 proc. trafnych kontroli. W ostatnim roku skuteczność kontroli skarbowych wzrosła o 15 proc.Jak podało Ministerstwo Finansów w 2013 r. na blisko 100 tys. kontroli podatkowych 1/3 była trafna pod kątem ograniczania unikania opodatkowania. W 2014 r. przeprowadzono 77,5 ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 17.01.2015
  Nieumyślne przekroczenie limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych bez sankcji
  Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew obowiązkowi stanowi przestępstwo skarbowe, które można popełnić jedynie umyślnie. Sankcji skarbowych można uniknąć, jeżeli ustalenie wartości przychodów powyżej limitu dokona organ skarbowy.Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 17.12.2014
  Najwięcej błędów podatnicy popełniają przy rozliczaniu VAT
  Z informacji ministerstwa finansów wynika, że obszarem najbardziej narażonym na nieprawidłowości jest VAT. Najczęstsze błędy podatników to niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur czy też ewidencjonowanie faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem.Z raportu ministra finansów wynika, że od 1 stycznia 2013 do 31 lipca 2014 roku 83,7% ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 17.12.2014
  Anonimowy donos przyspieszy kontrolę podatkową
  Organ podatkowy może skontrolować przedsiębiorcę bez zapowiedzi, najczęściej otrzymując wcześniej anonimowy donos o możliwościach wystąpienia nieprawidłowości podatkowych. Powodem wszczęcia takiej kontroli może być brak rozliczenia rocznego PIT-36, nieskładanie deklaracji VAT-7, czy nieprowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT.Organ podatkowy ma obowiązek powiadomić o zamiarze ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 11.12.2014
  Zmiany w Ordynacji podatkowej od 2016 r.
  Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, doprecyzowanie zasad związanych z przedawnieniem zobowiązania podatkowego to tylko niektóre zmiany, jakie zawiera projekt Ordynacji podatkowej. Takich zmian chce Prezydent.Projekt został opracowany w ramach Forum Debaty Publicznej. Zakłada on wprowadzenie zasady, która pozwoli - w razie wątpliwości - rozstrzygać na korzyść podatników ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 04.12.2014
  Ujawnienie darowizny podczas kontroli a sankcja karna
  Jeżeli urząd skarbowy w czasie postępowania kontrolnego ustalił, że podatnik otrzymał darowiznę, a następnie potwierdził to, wówczas organ nie może nałożyć sankcyjnej stawki podatku w wysokości 20 proc.Podatnicy nie zawsze pamiętają, by od kwoty darowizny odprowadzać należne podatki. Może się niekiedy zdarzyć sytuacja, że urząd skarbowy w trakcie kontroli ujawni taką darowiznę ...