Wszystkie artykuły

  Postępowanie podatkowe i KKS 14.01.2016
  Asystent pomoże podatnikowi dopiero od lipca
  Zmiany w administracji podatkowej nie weszły w życie od 1 stycznia. Zostały przesunięte na 1 lipca 2016 r., a to oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał jeszcze poczekać na asystenta, który pomoże mu w sprawach podatkowych.Obecna ekipa rządząca uznała, że uchwalona w lipcu ustawa o administracji podatkowej wymaga kompleksowych zmian organizacyjnych i z wejściem nowych regulacji trzeba ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 14.01.2016
  Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych trzeba ustalić według wzoru
  Do obliczania odsetek za zwłokę przyjmowany jest rok liczący 365 dni niezależnie od tego, czy jest on rokiem przestępnym, czy też nie.Długość roku podatkowego jest również istotna z punktu widzenia liczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Warto w związku z tym podkreślić, że zagadnienia związane z tego rodzaju obliczeniami zostały uregulowane w dwóch aktach prawnych. ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 14.01.2016
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wraca do Ordynacji podatkowej
  Wraz z początkiem roku obowiązuje obszerna nowelizacja Ordynacji podatkowej. Na tym jednak nie koniec. Jest już projekt kolejnych zmian, który zawiera przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania miała wejść w życie już od początku tego roku. Jednak na etapie prac legislacyjnych, przepisy te zostały usunięte. Powracają jednak ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 23.12.2015
  Karne odsetki tylko przy niektórych korektach
  Na niekorzyść podatników będą działać nowe regulacje wprowadzające od 1 stycznia 2016 r. podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej. Dotyczy ona niektórych błędów w rozliczeniach VAT oraz podatku akcyzowego. Sankcyjna stawka odsetek za zwłokę stosowana będzie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:1) zaniżenia ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 23.12.2015
  Nagrodą za dobrowolne poprawienie deklaracji niższe odsetki za zwłokę
  Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się zasady naliczania odsetek za zwlokę oraz a stawka obniżona wyniesie 50% stawki podstawowej. Na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów podatnicy mieli prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowej, w wysokości 75% stawki podstawowej pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 23.12.2015
  Korekta deklaracji nie zawsze możliwa
  Nie w każdym przypadku złożona korekta będzie skuteczna. Ustawodawca wyłączył bowiem taką możliwość w odniesieniu do korekt dokonywanych podczas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, – jeżeli ich zakres pokrywa się z ww. postępowaniami. Prawo do dokonania takiej korekty ulega w tym czasie zawieszeniu. Przysługuje ono jednak nadal po zakończeniu kontroli podatkowej ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 22.12.2015
  Pisemne uzasadnienie przyczyn korekty dopuszczalne, ale nie konieczne
  Od 1 stycznia 2016 r. do korekty deklaracji podatkowej nie trzeba dołączać uzasadnienia. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów korekta, czy to dokonywana w tradycyjnej formie papierowej, czy drogą elektroniczną następuje przez przekazanie do właściwego organu podatkowego deklaracji korygującej, z uwzględnionymi poprawkami. Przy czym począwszy od 1 stycznia 2016 r. do skuteczności ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 12.11.2015
  Obsługą wielkich firm z całego kraju zajmie się jeden urząd skarbowy
  Od 1 stycznia 2016 r. obsługę podmiotów z całej Polski m.in. o przychodach wynoszących równowartość co najmniej 50.000.000 euro i więcej przejmie jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy. Częściowo zastąpi on w tym zakresie dotychczas działające urzędy skarbowe przeznaczone do obsługi tzw. dużych podatników. Największe firmy przejdą do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 02.11.2015
  Kary za błędy podatkowe od stycznia wzrosną
  Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2016 r. oznacza też wyższe kwoty pieniężne za popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych.Wraz z początkiem 2016 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 1.850 zł. Minimalne wynagrodzenie jest podstawą wyliczenia limitów kar pieniężnych określonych w Kodeksie karnym skarbowym. Oznacza to wzrost zagrożenia za niedopełnienie obowiązków ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 02.11.2015
  Ile wyniesie kara porządkowa w 2016 roku
  W 2016 roku wysokość maksymalnej kary porządkowej nie może przekroczyć 2.800 zł. Sprawdź, kiedy organ podatkowy może nałożyć karę porządkową?   Z obwieszczenia ministra finansów z 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. poz. 723) wynika, że w 2016 roku wysokość maksymalnej kary porządkowej nie zmieni się.Kara ...