Wszystkie artykuły

  Postępowanie podatkowe i KKS 14.01.2016
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wraca do Ordynacji podatkowej
  Wraz z początkiem roku obowiązuje obszerna nowelizacja Ordynacji podatkowej. Na tym jednak nie koniec. Jest już projekt kolejnych zmian, który zawiera przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania miała wejść w życie już od początku tego roku. Jednak na etapie prac legislacyjnych, przepisy te zostały usunięte. Powracają jednak ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 23.12.2015
  Karne odsetki tylko przy niektórych korektach
  Na niekorzyść podatników będą działać nowe regulacje wprowadzające od 1 stycznia 2016 r. podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej. Dotyczy ona niektórych błędów w rozliczeniach VAT oraz podatku akcyzowego. Sankcyjna stawka odsetek za zwłokę stosowana będzie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:1) zaniżenia ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 23.12.2015
  Nagrodą za dobrowolne poprawienie deklaracji niższe odsetki za zwłokę
  Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się zasady naliczania odsetek za zwlokę oraz a stawka obniżona wyniesie 50% stawki podstawowej. Na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów podatnicy mieli prawo do zastosowania obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowej, w wysokości 75% stawki podstawowej pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 23.12.2015
  Korekta deklaracji nie zawsze możliwa
  Nie w każdym przypadku złożona korekta będzie skuteczna. Ustawodawca wyłączył bowiem taką możliwość w odniesieniu do korekt dokonywanych podczas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, – jeżeli ich zakres pokrywa się z ww. postępowaniami. Prawo do dokonania takiej korekty ulega w tym czasie zawieszeniu. Przysługuje ono jednak nadal po zakończeniu kontroli podatkowej ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 22.12.2015
  Pisemne uzasadnienie przyczyn korekty dopuszczalne, ale nie konieczne
  Od 1 stycznia 2016 r. do korekty deklaracji podatkowej nie trzeba dołączać uzasadnienia. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów korekta, czy to dokonywana w tradycyjnej formie papierowej, czy drogą elektroniczną następuje przez przekazanie do właściwego organu podatkowego deklaracji korygującej, z uwzględnionymi poprawkami. Przy czym począwszy od 1 stycznia 2016 r. do skuteczności ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 12.11.2015
  Obsługą wielkich firm z całego kraju zajmie się jeden urząd skarbowy
  Od 1 stycznia 2016 r. obsługę podmiotów z całej Polski m.in. o przychodach wynoszących równowartość co najmniej 50.000.000 euro i więcej przejmie jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy. Częściowo zastąpi on w tym zakresie dotychczas działające urzędy skarbowe przeznaczone do obsługi tzw. dużych podatników. Największe firmy przejdą do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 02.11.2015
  Kary za błędy podatkowe od stycznia wzrosną
  Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2016 r. oznacza też wyższe kwoty pieniężne za popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych.Wraz z początkiem 2016 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 1.850 zł. Minimalne wynagrodzenie jest podstawą wyliczenia limitów kar pieniężnych określonych w Kodeksie karnym skarbowym. Oznacza to wzrost zagrożenia za niedopełnienie obowiązków ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 02.11.2015
  Ile wyniesie kara porządkowa w 2016 roku
  W 2016 roku wysokość maksymalnej kary porządkowej nie może przekroczyć 2.800 zł. Sprawdź, kiedy organ podatkowy może nałożyć karę porządkową?   Z obwieszczenia ministra finansów z 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. poz. 723) wynika, że w 2016 roku wysokość maksymalnej kary porządkowej nie zmieni się.Kara ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 02.11.2015
  Ordynacja podatkowa w 2016 roku: trzy stawki odsetek
  Wraz z początkiem 2016 roku zostaną wprowadzone trzy stawki odsetek za zwłokę, zmienią się też zasady wydawania interpretacji podatkowych, to tylko niektóre zmiany w Ordynacji podatkowej, które od 1 stycznia wejdą w życie.Nowelizacja Ordynacji podatkowej została już opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1649.Zmieniona Ordynacja podatkowa ma przede wszystkim uprościć uproszczenie ...

  Postępowanie podatkowe i KKS 02.11.2015
  Limity podatkowe w 2016 roku
  W 2016 roku małym podatkiem w VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2015 roku nie przekroczy 5.092.000 zł. Z kolei kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wyniesie przeliczeniu 212.000 zł. Sprawdź, jakie jeszcze limity podatkowe zmienią się po 31 grudnia 2015 r.Mały podatnik w podatku dochodowymW 2016 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2015 ...