Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Rozliczanie bonusów dla pracowników
  Pracodawcy w celu zmotywowania pracowników dają im różnego rodzaju bonusy. Otrzymane bonusy najczęściej powodują przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przy ustalaniu przychodu powstaje wątpliwość czy należy brać pod uwagę wartość brutto czy netto?Do przychodów pracownika ze stosunku pracy ustawodawca nakazuje zaliczać nie tylko świadczenia mające postać pieniężną. ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Konsekwencje niewydania paragonu
  Każda dostawa towaru lub usługi, realizowana na rzecz ww. odbiorcy, musi zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jej za pomocą kasy. Jednak nie tylko samo zarejestrowanie jest obowiązkiem sprzedawcy, dodatkowo paragon powinien zostać wydany. W przypadku braku ewidencji z użyciem kasy podatnik nie może dokonywać sprzedaży. ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Odliczenie podatku VAT od wydatków sfinansowanych dotacją
  Niezwykle popularne stało się uzyskiwanie przez przedsiębiorców dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Najczęściej dokonane zakupy udokumentowane są fakturami VAT, w których zawarty jest podatek VAT. Powstaje wówczas pytanie czy można dokonać odliczenia podatku VAT?W myśl podstawowego przepisu o odliczeniu VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Zwrot VAT podmiotom zagranicznym
  Uprawnione podmioty zagraniczne zarówno z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i z państw trzecich, mogą ubiegać się o zwrot VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług, lub imporcie towarów. Procedura ta jest sformalizowana.Zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Odliczanie VAT z faktury pro forma
  Podstawowym dokumentem umożliwiającym odliczenie jest w większości przypadków faktura VAT. Jednak w obrocie powszechne jest wystawianie przez kontrahentów faktur pro forma. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Ubytki w działalności gospodarczej
  Przez ubytki w działalności gospodarczej należy rozumieć straty w towarach handlowych oraz materiałach związane z działalnością przedsiębiorstwa. Powstanie strat powoduje częste problemy w zakresie rozliczania podatku VAT. Podatnik VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ma prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  W jaki sposób udokumentować wydatki w mieszkaniu
  Przedsiębiorcy do prowadzonej działalności muszę posiadać lokal. Coraz częściej z uwagi na znaczne koszty wynajmu lokalu przedsiębiorcy decydują się na wykorzystywanie do prowadzenia działalności swojego prywatnego mieszkania. Powstaje wówczas problem jak rozliczyć ponoszone opłaty.Wykorzystywanie przez podatnika do celów prowadzonej działalności własnego lokalu mieszkalnego, przez ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Wydatki poniesione za granicą
  Przedsiębiorcy lub ich pracownicy niejednokrotnie udają się w podróże służbowe za zagranicę. Często dla udokumentowania wydatków przywożą zamiast faktur paragony, bowiem nie istnieje możliwość uzyskania faktury czy rachunku. Powstaje wówczas pytanie czy można zaliczyć takie wydatki do kosztów na podstawie paragonów?Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Remont a VAT
  Remont czy modernizacja rzeczy wykorzystywanych w działalności gospodarczej wiąże się zazwyczaj ze znacznymi nakładami. Kwestią budzącą wątpliwości jest moment odliczenia podatku VAT od poczynionych nakładów. Podatnicy zadają sobie pytania czy odliczenia można dokonać na bieżąco czy też czekać do zakończenia przeprowadzania inwestycji.Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Korekta deklaracji
  W przypadku zakupów inwestycyjnych czy też przy rozpoczęciu działalności gospodarczej powstaje zazwyczaj nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W takiej sytuacji podmioty często występują o zwrot podatku. Problem pojawia się gdy deklaracja w której wnioskowano o zwrot podatku należy skorygować.Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym ...