Wszystkie artykuły

  VAT i akcyza 31.05.2012
  Sprzedajesz mieszkanie? Sprawdź czy nie musisz zapłacić podatku
  Jeżeli kupiłeś mieszkanie w latach w latach 2007-2008 obecna jego sprzedaż generalnie spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego. Nie zapłacisz jednak podatku gdy: sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat od daty nabycia lub byłeś zameldowany na pobyt stały przez rok czasu przed sprzedażą.Co do zasady, sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych poza prowadzoną działalnością ...

  VAT i akcyza 28.05.2012
  Zwolnienie podmiotowe a świadczenie usług zwolnionych przedmiotowo
  Podatnicy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT mają niejednokrotnie problem z ustaleniem limitu zwolnienia. Kwestią, która wywołuje liczne pytania, jest odpowiedź na pytanie czy do limitu należy wliczać dostawy towary czy świadczenie usług zwolnione przedmiotowo.Podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego jest: u podatników kontynuujących działalność nie przekroczenie ...

  VAT i akcyza 28.05.2012
  Nieodpłatny poczęstunek a podatek VAT
  Pracodawcy bardzo często organizują dla swoich pracowników szkolenia, na których podawany jest poczęstunek. Powstaje wówczas pytanie czy w takiej sytuacji należy opodatkować takie nieodpłatne świadczenia na gruncie podatku VAT?Ustawodawca nakazał przez dostawę towarów za wynagrodzeniem rozumieć również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w szczególności: ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Zakup nieruchomości przez małżonków a rozliczenie
  Małżonkowie niezwykle często dokonują wspólnych zakupów nieruchomości. Problem pojawia się gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT, a faktura zawiera dane obojga małżonków. Pojawia się wówczas pytanie czy może on odliczyć zawarty w niej podatek VAT?Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo o obniżenia kwoty ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Rozliczanie bonusów dla pracowników
  Pracodawcy w celu zmotywowania pracowników dają im różnego rodzaju bonusy. Otrzymane bonusy najczęściej powodują przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przy ustalaniu przychodu powstaje wątpliwość czy należy brać pod uwagę wartość brutto czy netto?Do przychodów pracownika ze stosunku pracy ustawodawca nakazuje zaliczać nie tylko świadczenia mające postać pieniężną. ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Konsekwencje niewydania paragonu
  Każda dostawa towaru lub usługi, realizowana na rzecz ww. odbiorcy, musi zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jej za pomocą kasy. Jednak nie tylko samo zarejestrowanie jest obowiązkiem sprzedawcy, dodatkowo paragon powinien zostać wydany. W przypadku braku ewidencji z użyciem kasy podatnik nie może dokonywać sprzedaży. ...

  VAT i akcyza 12.04.2012
  Wystawienie faktury do paragonu
  Podmioty, które ewidencjonują sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, niezwykle często spotykają się z sytuacją gdy klienci zwracają się z prośbą o wystawienie faktury do paragonu. Powstaje wówczas pytanie kiedy sprzedawca ma prawo a kiedy obowiązek wystawienia jej.Przepisy wymagają, aby - gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy rejestrującej - do kopii faktury podatnik ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Odliczenie podatku VAT od wydatków sfinansowanych dotacją
  Niezwykle popularne stało się uzyskiwanie przez przedsiębiorców dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Najczęściej dokonane zakupy udokumentowane są fakturami VAT, w których zawarty jest podatek VAT. Powstaje wówczas pytanie czy można dokonać odliczenia podatku VAT?W myśl podstawowego przepisu o odliczeniu VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Odliczanie VAT z faktury pro forma
  Podstawowym dokumentem umożliwiającym odliczenie jest w większości przypadków faktura VAT. Jednak w obrocie powszechne jest wystawianie przez kontrahentów faktur pro forma. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od ...

  VAT i akcyza 11.04.2012
  Ubytki w działalności gospodarczej
  Przez ubytki w działalności gospodarczej należy rozumieć straty w towarach handlowych oraz materiałach związane z działalnością przedsiębiorstwa. Powstanie strat powoduje częste problemy w zakresie rozliczania podatku VAT. Podatnik VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, ma prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku ...