Wszystkie artykuły

  Spadki i darowizny 04.12.2015
  Zabezpieczenia spadku - będą nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości opracowało projekt rozporządzenia określającego szczegółowy sposób zawiadamiania właściwych instytucji o zastosowanym środku zabezpieczenia, zawartości protokołu ze spisu majątku ruchomego. Dokument reguluje również szczegółowy tryb i sposób zastosowania niezbędnych środków tymczasowych, zapobiegających naruszeniu ruchomości przed ich spisaniem. ...

  Spadki i darowizny 26.06.2012
  Czy można dziedziczyć roszczenia odszkodowawcze
  Zgodnie z ustawową definicją, w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które posiadał lub do których był zobowiązany w chwili śmierci, a które nie były ściśle związane z jego osobą. Takie uregulowanie pozwala zatem na dziedziczenie roszczeń odszkodowawczych.Roszczenia o charakterze majątkowym przechodzą z chwilą śmierci osoby, która była do nich uprawniona ...

  Spadki i darowizny 26.06.2012
  Czy umową można podzielić spadek
  Obowiązująca w polskim systemie prawnym zasada swobody umów, pozwala ułożyć stosunek prawny łączący strony według ich własnego uznania, ale tak, by nie był on sprzeczny z właściwością tego stosunku, ustawą i zasadami współżycia społecznego. Ograniczenia ustawowe, co do swobody zawieranych umów, można znaleźć m.in. w przepisach dotyczących spadku.Ustawodawca w art. 1047 kodeksu ...

  Spadki i darowizny 20.06.2012
  Spadek z dobrodziejstwem inwentarza
  Kiedy w skład spadku wchodzą także długi, najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku, które skutkuje tym, że osoba, która odrzuciła spadek jest wyłączona od dziedziczenia i traktowana tak, jakby nie dożyła jego otwarcia. Inną możliwością ograniczenia spadkobiercy za długi spadkowe jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Na czym takie przyjęcie polega?Zgodnie ...

  Spadki i darowizny 15.06.2012
  Wydziedziczenie dziecka – kiedy jest możliwe
  Pominięcie potomka w testamencie nie wystarczy by go wydziedziczyć. Wówczas i tak będzie przysługiwał mu zachowek, czyli połowa sumy, jaką dostałby gdyby spadkodawca nie przygotował testamentu i gdyby majątek był dzielony ustawowo między wszystkich spadkobierców.Dziedziczenie może nastąpić na podstawie ustawy (prawo do spadku przepisy przyznają najbliższej rodzinie spadkodawcy) ...

  Spadki i darowizny 14.06.2012
  W jaki sposób można odrzucić spadek
  W spadku można otrzymać nie tylko majątek, ale też długi. Można jednak uniknąć ich spłacania. Spadkobierca ma bowiem prawo w ciągu sześciu miesięcy odrzucić spadek lub może przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca może: przyjąć spadek w sposób prosty co oznacza, że odpowiada za długi spadkodawcy całym swoim majątkiem przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza ...

  Spadki i darowizny 13.06.2012
  Odrzucenie spadku przez małoletniego pozostającego pod opieką rodziców
  Spadek najczęściej kojarzy się z uzyskaniem pewnych korzyści, odziedziczeniem znacznej wartości. Gdy jednak w skład spadku wchodzą długi lub inne zobowiązania, wówczas reakcja spadkobiercy jest zazwyczaj tylko jedna - odrzuca spadek. Czy jednak odrzucenie spadku rozwiązuje wszystkie problemy?Wydawać by się mogło, że tak. Nie jestem spadkobiercą, więc nie dziedziczę, a skoro nie dziedziczę ...

  Spadki i darowizny 04.06.2012
  Kiedy można zostać uznanym za zmarłego
  Ze śmiercią człowieka łączą się liczne skutki prawne, zarówno w sferze majątkowej, jak i w sferze rodzinnej. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy o jakimś członku rodziny nie mamy od dłuższego czasu informacji i nie wiemy co się z nim dzieje, a przez to wszystkie czynności i rozrządzenia uwarunkowane od tego czy on żyje czy nie, są niejako zawieszone w próżni.Regulację ...

  Spadki i darowizny 03.06.2012
  Kiedy można odwołać darowiznę
  Darowanie komuś określonej rzeczy nie jest nieodwołalne. W poniższej poradzi znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: w jakich sytuacjach można odwołać dokonaną darowiznę i jakie skutki prawne się z tym wiążą? Darowiznę, która nie została jeszcze wykonana można odwołać w sytuacji, gdy po zawarciu umowy darowizny w majątku darczyńcy nastąpiły takie zmiany, że wykonanie ...

  Spadki i darowizny 18.05.2012
  Czy przedmiotem darowizny może być udział w nieruchomości
  Udział w nieruchomości jest samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego. Może on być sprzedawany, obciążany hipoteką, a także darowany innej osoby. Warto pamiętać jednak o kilku regułach rządzących przekazywaniem udziału w nieruchomości.Rodzaje współwłasności Wszystkie poniższe rozważania będą dotyczyć współwłasności ułamkowej. Nie będą natomiast dotyczyć współwłasności ...