Wszystkie artykuły

  Grunty, budynki, lokale 16.07.2012
  Jakie zagrożenia dla działkowców niesie ze sobą wyrok TK
  Wydany w dniu 11 lipca 2012 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący konstytucyjności dwudziestu czterech z pięćdziesięciu artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wzbudził już nie małe kontrowersje, zwłaszcza w środowisku działkowców. Warto jednak przyjrzeć się dokładniej jakie faktycznie zagrożenia niesie ze sobą powyższe orzeczenie.Przede wszystkim należy ...

  Grunty, budynki, lokale 16.07.2012
  Jakie uprawnienia przyznaje działkowcom ustawa o ogrodach działkowych
  Prawa i obowiązki działkowców określone zostały częściowo w ustawie o ogrodach działkowych, a częściowo w aktach wewnętrznych Polskiego Związku Działkowców. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż statut Związku obowiązuje tylko jego członków, a sam Związek nie może narzucać stosowania postanowień statutu osobom w nim nie zrzeszonym.Zgodnie z ustawą, Polski Związek Działkowców ...

  Grunty, budynki, lokale 16.07.2012
  Nakłady na działkę w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca bieżącego roku, stwierdzającego niekonstytucyjność ponad dwudziestu spośród pięćdziesięciu przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wielu działkowiczów obawia się, że działki zostaną im odebrane, a wieloletnia praca zniszczona.Przede wszystkim należy pamiętać, iż wyrok Trybunału dotyczy niekonstytucyjności ...

  Ochrona konsumentów 10.07.2012
  Jakie informacje powinny się znaleźć w umowie z biurem podróży
  Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest zobowiązany do wskazania w katalogach w sposób dokładny i zrozumiały wielu istotnych informacji: trasę przejazdu, miejsce pobytu i cenę lub też sposób jej wyliczenia, informacje dotyczące środka transportu, położenia, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania, ilości i rodzaju posiłków, programu zwiedzania i atrakcji turystycznych. ...

  Ochrona konsumentów 10.07.2012
  Upadłość biura podróży a bezpieczny powrót turystów do kraju
  Ostatnio rynkiem turystycznym wstrząsnęły już upadki kilku biur podróży. Wiązało się to z kłopotami turystów, którzy utykali w obcym kraju, bez możliwości powrotu, a w najlepszym wypadku dowiadywali się o odwołaniu ich wyjazdu przed odlotem. W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym warto wiedzieć jak w razie kłopotów finansowych biura podróży bezpiecznie wrócić do ...

  Ochrona konsumentów 10.07.2012
  Co zrobić, gdy biuro podróży nie wywiązuje się z umowy
  Podczas gdy snucie planów urlopowych można uznać za jeden z przyjemniejszych etapów wypoczynku, rozczarowanie z usług biura podróży zaliczyć trzeba do najbardziej zniechęcających. Tymczasem zła jakość świadczonych usług, a także tendencja do nierzetelnego przedstawiania informacji w folderach zepsuły wypoczynek wielu turystom. Warto zatem wiedzieć, jak radzić sobie z nieuczciwym ...

  Spadki i darowizny 26.06.2012
  Czy można dziedziczyć roszczenia odszkodowawcze
  Zgodnie z ustawową definicją, w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które posiadał lub do których był zobowiązany w chwili śmierci, a które nie były ściśle związane z jego osobą. Takie uregulowanie pozwala zatem na dziedziczenie roszczeń odszkodowawczych.Roszczenia o charakterze majątkowym przechodzą z chwilą śmierci osoby, która była do nich uprawniona ...

  Spadki i darowizny 26.06.2012
  Czy umową można podzielić spadek
  Obowiązująca w polskim systemie prawnym zasada swobody umów, pozwala ułożyć stosunek prawny łączący strony według ich własnego uznania, ale tak, by nie był on sprzeczny z właściwością tego stosunku, ustawą i zasadami współżycia społecznego. Ograniczenia ustawowe, co do swobody zawieranych umów, można znaleźć m.in. w przepisach dotyczących spadku.Ustawodawca w art. 1047 kodeksu ...

  Spadki i darowizny 20.06.2012
  Spadek z dobrodziejstwem inwentarza
  Kiedy w skład spadku wchodzą także długi, najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku, które skutkuje tym, że osoba, która odrzuciła spadek jest wyłączona od dziedziczenia i traktowana tak, jakby nie dożyła jego otwarcia. Inną możliwością ograniczenia spadkobiercy za długi spadkowe jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Na czym takie przyjęcie polega?Zgodnie ...

  Ochrona konsumentów 15.06.2012
  Prawa pasażera i turysty podczas podróży
  Wyjeżdżając na urlop warto wiedzieć, jakie przysługują nam prawa w razie nagłych nieprzewidzianych okoliczności takich jak odwołany lot, opóźniony pociąg czy zaginiony bagaż. Warto wiedzieć, gdzie w takim przypadku możemy się odwoływać.Podróż samolotem Jeśli będziesz czekać na lotnisku na opóźniony lot, masz prawo bezpłatnie otrzymywać posiłki i napoje oraz bieżące informacje ...