Wszystkie artykuły

  Zadośćuczynienie 16.08.2012
  Co grozi właścicielowi psa, który pogryzł człowieka
  Wiele osób nie może sobie wyobrazić życia bez swojego czworonożnego przyjaciela, jakim jest pies. Zwierzęta te potrafią być jednak również bardzo niebezpieczne, o czym często donoszą media. Jakie zatem konsekwencje poniesie właściciel, którego pupil zaatakował człowieka? Odpowiedzialność cywilna, za wyrządzoną przez zwierzę szkodę, została uregulowana w art. 431 Kodeksu cywilnego. ...

  Grunty, budynki, lokale 01.08.2012
  Wpływ wyroku TK na prawa działkowców płacących za dzierżawę
  Wydany 11 lipca 2012 r. wyrok TK uznał za niezgodne z Konstytucją aż dwadzieścia cztery artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Orzeczenie takie wzbudziło wiele kontrowersji, zwłaszcza w środowisku działkowców obawiających się, że wiele lat pracy poświęconej ich ogrodom pójdzie na marne ze względu na przekazanie dotychczasowych terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych ...

  Grunty, budynki, lokale 01.08.2012
  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  Zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Oznacza to, że właściciel gruntu, chcąc wybudować na nim budynek, przeprowadzić roboty budowlane, a nawet zmienić sposób użytkowania budynku, musi wystąpić o wydanie decyzji o warunkach ...

  Grunty, budynki, lokale 01.08.2012
  Jak uniemożliwić budowę na sąsiednim gruncie
  Duże, planowane inwestycje często budzą wiele obaw wśród właścicieli sąsiednich gruntów, zwykle wywołanych niechęcią do zmiany otoczenia, do którego przywykli. Zdarza się jednak, że nowy budynek faktycznie może w istotny sposób utrudnić życie sąsiadom. Warto wiedzieć zatem jak bronić się przed niepożądanymi efektami takiej budowy.Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, ...

  Ochrona konsumentów 27.07.2012
  Czy zwrot niewadliwego towaru jest możliwy
  Coraz częściej można w sklepach zauważyć informację: „Zwrotów nie przyjmujemy”. Czy takie działanie sprzedawcy jest zgodne z prawem? Jeśli towar jest niewadliwy, a kupiliśmy go przez pomyłkę, to odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca.Regulację dotyczącą sprzedaży z udziałem konsumentów, znajdziemy w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie ...

  Grunty, budynki, lokale 16.07.2012
  Jakie zagrożenia dla działkowców niesie ze sobą wyrok TK
  Wydany w dniu 11 lipca 2012 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący konstytucyjności dwudziestu czterech z pięćdziesięciu artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wzbudził już nie małe kontrowersje, zwłaszcza w środowisku działkowców. Warto jednak przyjrzeć się dokładniej jakie faktycznie zagrożenia niesie ze sobą powyższe orzeczenie.Przede wszystkim należy ...

  Grunty, budynki, lokale 16.07.2012
  Jakie uprawnienia przyznaje działkowcom ustawa o ogrodach działkowych
  Prawa i obowiązki działkowców określone zostały częściowo w ustawie o ogrodach działkowych, a częściowo w aktach wewnętrznych Polskiego Związku Działkowców. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż statut Związku obowiązuje tylko jego członków, a sam Związek nie może narzucać stosowania postanowień statutu osobom w nim nie zrzeszonym.Zgodnie z ustawą, Polski Związek Działkowców ...

  Grunty, budynki, lokale 16.07.2012
  Nakłady na działkę w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca bieżącego roku, stwierdzającego niekonstytucyjność ponad dwudziestu spośród pięćdziesięciu przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wielu działkowiczów obawia się, że działki zostaną im odebrane, a wieloletnia praca zniszczona.Przede wszystkim należy pamiętać, iż wyrok Trybunału dotyczy niekonstytucyjności ...

  Ochrona konsumentów 10.07.2012
  Jakie informacje powinny się znaleźć w umowie z biurem podróży
  Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest zobowiązany do wskazania w katalogach w sposób dokładny i zrozumiały wielu istotnych informacji: trasę przejazdu, miejsce pobytu i cenę lub też sposób jej wyliczenia, informacje dotyczące środka transportu, położenia, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania, ilości i rodzaju posiłków, programu zwiedzania i atrakcji turystycznych. ...

  Ochrona konsumentów 10.07.2012
  Upadłość biura podróży a bezpieczny powrót turystów do kraju
  Ostatnio rynkiem turystycznym wstrząsnęły już upadki kilku biur podróży. Wiązało się to z kłopotami turystów, którzy utykali w obcym kraju, bez możliwości powrotu, a w najlepszym wypadku dowiadywali się o odwołaniu ich wyjazdu przed odlotem. W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym warto wiedzieć jak w razie kłopotów finansowych biura podróży bezpiecznie wrócić do ...