Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 13.11.2012
  Rachunkowość w stowarzyszeniu zwykłym
  Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z przepisami prawa bilansowego. Kto może prowadzić księgi rachunkowe stowarzyszenia? Kiedy sprawozdanie finansowe stowarzyszeń przekazywane są do US?Stowarzyszenie zwykłe nie ma obowiązku publikowania i ogłaszania sprawozdań. Wynika to z art. 80 ust. 3 uor. Kto może prowadzić księgi rachunkowe stowarzyszenia Jeśli ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 09.11.2012
  Droższy egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2013 r.
  Już wiadomo, ile zapłacimy za egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2013 r. Opłata będzie o 40 zł wyższa niż obecnie. Drożej zapłacimy też za wydanie duplikatu certyfikatu. Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje wzrost opłaty egzaminacyjnej Opłata za przystąpienie do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych stanowi 40% minimalnego wynagrodzenia ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 07.11.2012
  Prowadzenie komputerowej księgi rachunkowej
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu programu komputerowego ma zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald. O czym jeszcze pamiętać, prowadząc księgi rachunkowe?Trzeba uważać, by nie narazić się kontroli skarbowej Jeżeli jednostka prowadzi rachunkowość, wykorzystując program komputerowy, musi przedstawić opis przetwarzania danych przy ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 30.10.2012
  Odszkodowanie za popełnione przez biuro rachunkowe błędy
  Prowadzący księgi rachunkowe pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Bywa jednak, że do pracy wkradają się błędy, grożące sporymi konsekwencjami. Zakres odpowiedzialności pracownika biura Za popełnione w prowadzeniu ksiąg rachunkowych błędy odpowiada podatnik. W Polsce reguluje to ustawa o rachunkowości. Odpowiedzialność ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 30.10.2012
  Koszt a strata nadzwyczajna
  Zręczny przedsiębiorca powinien nie tylko sprawnie prowadzić przedsiębiorstwo i aktywnie podejmować różne wyzwania, ale też umiejętnie poruszać się w gąszczu terminów gospodarczych. Zdarza się, że pobieżna orientacja w temacie nie wystarcza. Warto przykładowo wiedzieć o zasadniczej różnicy pomiędzy kosztem i stratą nadzwyczajną.Koszt Koszt należy każdorazowo rozumieć jak ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 30.10.2012
  Rozliczanie reklamacji w księgach rachunkowych
  Żadne dobro nie jest na tyle trwałe, aby można było o nim powiedzieć, że jest wieczne. Różne czynniki mogą sprawić, że niedługo nacieszymy się nabytym przedmiotem i konieczne będzie ubieganie się o reklamację. Bardzo często jednak przedsiębiorcy mają wątpliwości odnośnie ujmowania reklamacji w księgach rachunkowych. Czym jest reklamacja Reklamacja wiąże się z czynnością, ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 24.10.2012
  Zmiany w ustawie o rachunkowości obejmą SKOKi
  27 października wchodzi w życie nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Od tego dnia jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zostaną objęte przepisami ustawy o rachunkowości, bez względu na wielkość osiąganych przychodów, a przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, nie będą mogły ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 13.10.2012
  Premier w expose zapowiedział dalszą deregulację zawodów
  Premier zaprezentował w Sejmie zadania rządu na 2013 r. oraz na kolejne lata kadencji. Wśród zaplanowanych działań znalazła się deregulacja zawodów. Ma ona objąć m.in. biegłych rewidentów i usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.Premier Donald Tusk podczas wystąpienia w sejmie, zapowiedział dalszą deregulację zawodów. Przypomnijmy, że w II transzy deregulacyjnej przygotowanej ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 16.09.2012
  "Pozostały przychody operacyjne" – ewidencja zdarzeń gospodarczych
  Na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne” księguje się wszystkie powstałe przychody związane pośrednio z podstawową działalnością jednostki, między innymi przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, otrzymanie odszkodowań, darowizn i wiele innych. W praktyce na koncie 760 ewidencjonuje się następujące zdarzenia gospodarcze: Likwidacja środków trwałych, ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 07.09.2012
  Czym się różnią księgi podatkowe od ksiąg rachunkowych
  Wbrew pozorom pojęć „księgi podatkowe” oraz „księgi rachunkowe” nie można stosować zamiennie. Każde z tych pojęć jest definiowane przez inną ustawę: jedno przez Ordynację podatkową, drugie zaś przez ustawę o rachunkowości.Dwa pojęcia – dwie ustawy Pojęcie „księgi podatkowe” jest pojęciem szerszym od pojęcia „księgi rachunkowe”, które tak naprawdę również ...