Wszystkie artykuły

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 27.12.2012
  Jak przejść z KPiR na księgę rachunkową
  Koniec roku to odpowiedni moment, aby zastanowić się, czy w jednostce nie powstał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sprawdźmy, jakich czynności należy dokonać w związku z przejściem na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jak zorganizować rachunkowość jednostki?Przedsiębiorcy dobrowolnie lub obligatoryjnie rozpoczynający prowadzenie ksiąg rachunkowych muszą przeprowadzić wiele ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 27.12.2012
  IFAC zapowiada zmiany w kodeksie zawodowych księgowych
  Cechą charakterystyczną zawodu księgowych jest przyjęcie odpowiedzialności za działanie w interesie publicznym. Odpowiedzialność zawodowego księgowego prowadzącego rachunkowość nie ogranicza się wyłącznie do zaspokojenia potrzeb indywidualnego klienta lub pracodawcy. IFAC zapowiada zwiększenie ochrony interesu publicznego.Zmiany, jakie proponuje IFAC dotyczą głównie, sytuacji, w ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 26.12.2012
  Przechodząc na księgi rachunkowe trzeba opracować zasady rachunkowości
  Przedsiębiorca, który będzie musiał przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych musi przeprowadzić wiele czynności, dzięki którym prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości będzie możliwe. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest określenie zakładanych przez jednostkę zasad rachunkowości.Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest określenie ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 26.12.2012
  Zamykając KPiR trzeba sporządzić wykaz aktywów i pasywów
  W związku z przejściem z księgi podatkowej na księgi rachunkowe podatnicy zobowiązani są do zamknięcia księgi podatkowej, sporządzenia i dokonania wyceny spisu z natury oraz ustalenia dochodu do opodatkowania. Do kiedy trzeba trzeba wykonać spis z natury? O czym pamiętać przechodząc na pełną rachunkowość?Musi być to dokonane na dzień 31 grudnia. Przeprowadza się to poprzez podsumowanie ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 06.12.2012
  Polityka rachunkowości w firmie
  Prowadząc księgi rachunkowe można, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą o rachunkowości. O czym, trzeba pamiętać zmieniając zasady (politykę) rachunkowości w firmie? Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 02.12.2012
  Koszty sprzedaży w ustawie o rachunkowości
  Koszt własny sprzedanych towarów obejmuje ogół kosztów wpływających na wycenę ewidencyjną danego towaru. Wszelkie pozostałe koszty powinny obciążać wynik finansowy jednostki w bieżącym okresie. Jakie są zgodnie z ustawą o rachunkowości zasady wyceny rzeczowych aktywów obrotowych? Jakich kosztów nie zaliczymy do kosztów wytworzenia produktu prowadząc rachunkowość w jednostce?Towary, ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 02.12.2012
  Przejście z pełnej rachunkowości na KPiR
  Podejmując decyzję o przejściu z pełnej rachunkowości na podatkową księgę przychodów i rozchodów, trzeba przede wszystkim zdecydować o tym, czy prowadzimy ją zaliczając koszty uzyskania przychodów w dacie dokumentu do kosztów, czy w przypadku kosztów pośrednich rozliczamy je w czasie. O czym jeszcze trzeba pamiętać?Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 02.12.2012
  Rachunkowość w specjalnej strefie ekonomicznej
  W ustawie o rachunkowości nie znajdziemy bezpośrednio obowiązku wprowadzania dodatkowych kont związanych z działalnością prowadzoną w strefie ekonomicznej. Jednak prowadząc rachunkowość w specjalnej strefie ekonomicznej warto je wprowadzić, sprawdźmy dlaczego.Ustawa o rachunkowości nie zawiera bezpośrednio nakazu wprowadzania dodatkowych kont syntetycznych czy analitycznych do gromadzenia ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 27.11.2012
  Skuteczne prowadzenie biura rachunkowego
  Na osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu biura rachunkowego składa się wiele elementów. Najważniejsze z nich to m.in. umiejętność pozyskiwania klientów i ich utrzymywania. Bardzo ważne też są kompetencje merytoryczne osób kierujących biurem. Podpowiadamy, jak zdobywać klientów zajmując się usługowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych.Trzeba pozyskać pierwszych klientów Najlepiej rozpocząć ...

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych 15.11.2012
  Ryzykowne usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez certyfikatu
  Zdarza się, że firmy zlecają na zewnątrz prowadzenie rachunkowości dla osoby bez certyfikatu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zawierając z nią umowę cywilnoprawną. Ale czy nie jest to zbyt ryzykowne? Kto obecnie może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?Zatrudnienie księgowej bez certyfikatu, w celu prowadzenia przez nią ksiąg rachunkowych np. na umowę zlecenie jest ...