Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 26.04.2016
  Podstawa opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości
  W przypadku dokonywania przez jednostkę dostawy nieruchomości za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego pobieranego od nabywcy.Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą sprzedający otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy – włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi ...

  Podatki w sektorze publicznym 26.04.2016
  Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
  Opodatkowaniu VAT nie podlega oddawanie w trwały zarząd przez właściwe jednostki (w szczególności przez starostów, ale również przez Wojskową Agencję Mieszkaniową) nieruchomości, stanowiących własność skarbu Państwa. Wątpliwości istnieją w przypadku oddawania przez właściwe jednostki (organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego) w trwały zarząd nieruchomości, stanowiących ...

  Podatki w sektorze publicznym 26.11.2015
  Ordynacja podatkowa – co zmieni się od stycznia 2016 roku
  Kierownicy jednostek również są podatnikami, którzy powinni przeanalizować niektóre z ponad 170 nowych regulacji, które wprowadza od 1 stycznia 2016 r. opublikowana 20 listopada 2015 r. nowelizacja Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą m.in. korekty deklaracji podatkowych, które nie będą wymagać pisemnego uzasadnienia, czy możliwości zapłaty podatku kartą płatniczą.Ustawa zmieniająca ...

  Podatki w sektorze publicznym 08.07.2015
  Usuwanie azbestu nie jest czynnością umożliwiającą odliczenie VAT
  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją zadania polegającego na demontażu i usuwaniu azbestu z posesji osób fizycznych zlokalizowanych na terenie gminy. Wydatki z tego tytułu nie mają bowiem związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację w zakresie prawa do odliczenia VAT od usuwania azbestu. ...

  Podatki w sektorze publicznym 24.04.2015
  Odpłatne przeniesienie prawa do słupów oświetleniowych nie podlega VAT
  Zapewnienie oświetlenia dróg gminnych należy do zadań publicznych. Budowy słupów nie można zatem utożsamiać z działalnością gospodarczą gminy. Jednostka samorządu, dokonując odpłatnego przeniesienia prawa do słupów oświetleniowych, nie działa w związku z tym w charakterze podatnika, a sama czynność przeniesienia prawa pozostaje poza zakresem opodatkowania.Dyrektor Izby Skarbowej ...

  Podatki w sektorze publicznym 24.04.2015
  Podatek dochodowy od odszkodowania za nieprawidłowo naliczoną dotację
  Odszkodowanie związane z zaniżeniem kwoty dotacji przyznane dla niepublicznego przedszkola – jako otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – nie korzysta ze zwolnienia z PIT. Jest tak mimo tego, że zostało otrzymane na podstawie wyroku sądowego. Nie można również uznać, że skoro świadczenie podstawowe (dotacja) jest wolna jest od podatku, to zwolnione będzie ...

  Podatki w sektorze publicznym 20.03.2015
  Opłaty za ksero w szkole – czy trzeba wykazywać VAT
  Do uznania danego podmiotu za podatnika VAT nie jest istotne to, że uzyskiwane przez niego wpływy nie przewyższają ponoszonych kosztów. Wprowadzenie przez szkołę odpłatności za możliwość korzystania z urządzenia ksero powoduje zatem konieczność wykazania podatku od towarów i usług, nawet gdy działalność taka jest deficytowa. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację ...

  Podatki w sektorze publicznym 13.02.2015
  Gmina nie może odliczyć VAT od wydatków na promocję
  Kształtowanie wizerunku samorządu jest działaniem na tyle szerokim, że nie można go powiązać z konkretnymi transakcjami opodatkowanymi VAT. Z tego względu gminy nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na promocję. Takie stanowisko prezentuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.Przedstawiciele gminy wystąpili do dyrektora Izby Skarbowej o udzielenie interpretacji ...

  Podatki w sektorze publicznym 06.02.2015
  Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
  Wprowadzenie nowego podziału w dla badań naukowych i prac rozwojowych oraz dla budynków przewiduje projekt nowelizacji klasyfikacji PKWiU. Do celów rachunkowych, podatkowych oraz prowadzenia systemów informacyjnych administracji publicznej klasyfikacja z 2008 roku ma mieć zastosowanie jeszcze do końca 2016 roku. Do zaopiniowania trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w ...

  Podatki w sektorze publicznym 23.12.2014
  Gmina może odliczyć VAT nawet w przypadku realizacji zadań własnych
  Możliwość odliczenia przez gminę VAT od inwestycji polegającej na uatrakcyjnieniu terenów gminnych zależy od tego, czy w momencie ponoszenia wydatków miały być one związane z czynnościami opodatkowanymi (np. z przyszłą sprzedażą inwestorom). To, czy przy okazji dana czynność pokrywa się z zakresem zadań własnych gminy nie ma tu znaczenia. Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku ...