Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 08.07.2015
  Usuwanie azbestu nie jest czynnością umożliwiającą odliczenie VAT
  Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją zadania polegającego na demontażu i usuwaniu azbestu z posesji osób fizycznych zlokalizowanych na terenie gminy. Wydatki z tego tytułu nie mają bowiem związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację w zakresie prawa do odliczenia VAT od usuwania azbestu. ...

  Podatki w sektorze publicznym 24.04.2015
  Odpłatne przeniesienie prawa do słupów oświetleniowych nie podlega VAT
  Zapewnienie oświetlenia dróg gminnych należy do zadań publicznych. Budowy słupów nie można zatem utożsamiać z działalnością gospodarczą gminy. Jednostka samorządu, dokonując odpłatnego przeniesienia prawa do słupów oświetleniowych, nie działa w związku z tym w charakterze podatnika, a sama czynność przeniesienia prawa pozostaje poza zakresem opodatkowania.Dyrektor Izby Skarbowej ...

  Podatki w sektorze publicznym 24.04.2015
  Podatek dochodowy od odszkodowania za nieprawidłowo naliczoną dotację
  Odszkodowanie związane z zaniżeniem kwoty dotacji przyznane dla niepublicznego przedszkola – jako otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – nie korzysta ze zwolnienia z PIT. Jest tak mimo tego, że zostało otrzymane na podstawie wyroku sądowego. Nie można również uznać, że skoro świadczenie podstawowe (dotacja) jest wolna jest od podatku, to zwolnione będzie ...

  Podatki w sektorze publicznym 20.03.2015
  Opłaty za ksero w szkole – czy trzeba wykazywać VAT
  Do uznania danego podmiotu za podatnika VAT nie jest istotne to, że uzyskiwane przez niego wpływy nie przewyższają ponoszonych kosztów. Wprowadzenie przez szkołę odpłatności za możliwość korzystania z urządzenia ksero powoduje zatem konieczność wykazania podatku od towarów i usług, nawet gdy działalność taka jest deficytowa. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację ...

  Podatki w sektorze publicznym 13.02.2015
  Gmina nie może odliczyć VAT od wydatków na promocję
  Kształtowanie wizerunku samorządu jest działaniem na tyle szerokim, że nie można go powiązać z konkretnymi transakcjami opodatkowanymi VAT. Z tego względu gminy nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na promocję. Takie stanowisko prezentuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.Przedstawiciele gminy wystąpili do dyrektora Izby Skarbowej o udzielenie interpretacji ...

  Podatki w sektorze publicznym 06.02.2015
  Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
  Wprowadzenie nowego podziału w dla badań naukowych i prac rozwojowych oraz dla budynków przewiduje projekt nowelizacji klasyfikacji PKWiU. Do celów rachunkowych, podatkowych oraz prowadzenia systemów informacyjnych administracji publicznej klasyfikacja z 2008 roku ma mieć zastosowanie jeszcze do końca 2016 roku. Do zaopiniowania trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w ...

  Podatki w sektorze publicznym 23.12.2014
  Gmina może odliczyć VAT nawet w przypadku realizacji zadań własnych
  Możliwość odliczenia przez gminę VAT od inwestycji polegającej na uatrakcyjnieniu terenów gminnych zależy od tego, czy w momencie ponoszenia wydatków miały być one związane z czynnościami opodatkowanymi (np. z przyszłą sprzedażą inwestorom). To, czy przy okazji dana czynność pokrywa się z zakresem zadań własnych gminy nie ma tu znaczenia. Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku ...

  Podatki w sektorze publicznym 17.12.2014
  Najem pomieszczeń szkolnych - opłaty za media w podstawie opodatkowania VAT
  Obciążenie najemców pomieszczeń szkolnych równowartością opłat za media nie stanowi odrębnej usługi. W podstawie opodatkowania VAT od usługi najmu, oprócz czynszu, szkoła powinna więc uwzględnić również wysokość tych opłat, stosując stawkę właściwą dla usługi głównej. Do dyrektora katowickiej Izby Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej stawki ...

  Podatki w sektorze publicznym 11.08.2013
  Niewłaściwa stawka VAT przy sprzedaży nieruchomości gminnych
  Prawo własności nieruchomości, jako podstawowe i podlegające najszerszej ochronie prawnej, daje swobodę w dysponowaniu tym mieniem. Jednak w przypadku jednostek sektora finansów publicznych swoboda ta nie jest absolutna, gdyż obrót musi odbywać się w granicach i formach określonych przepisami prawa. Podstawową regulacją prawną w tej kwestii jest ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ...

  Podatki w sektorze publicznym 01.08.2013
  Elementy faktury korygującej
  Przepisy wyróżniają kilka rodzajów dowodów korygujących w zależności od tego, w jakiej sytuacji są wystawiane. Ich treść będzie się zatem nieco różniła w przypadku udzielenia rabatu (tzw. faktura korygująca rabatowa), zwrotu towarów i kwot nienależnych oraz zwrotu zaliczki (przedpłaty, zadatku czy raty), podwyższenia ceny czy stwierdzenia pomyłki.Można wskazać dwa sposoby wystawiania ...