Wszystkie artykuły

  Podatki w sektorze publicznym 01.07.2013
  Możliwość skorzystania z ulgi za złe długi
  Nieściągalność wierzytelności uznaje się obecnie za uprawdopodobnioną, jeżeli nie zostanie ona uregulowana w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Odnosi się to również do tych wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r., których nieściągalność zostaje uprawdopodobniona, według "nowych" zasad, po dniu 31 grudnia 2012 ...

  Podatki w sektorze publicznym 01.07.2013
  Prawo do odliczenia VAT powstaje gdy podatnik VAT otrzymał fakturę
  Podatnicy VAT w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał) mają prawo odliczyć jedynie te kwoty podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które w tymże okresie były faktycznie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (taki pogląd dość często prezentują organy podatkowe). Jest on jednak niezgodny z orzecznictwem.Jeżeli towary lub usługi zostały nabyte ...

  Podatki w sektorze publicznym 25.06.2013
  Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez VAT
  Pełna odpowiedzialność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa na gminach. Nie ma jednak jednolitego stanowiska organów podatkowych co do tego, czy w zakresie osiąganych dochodów z tego tytułu gmina jest podatnikiem VAT.Początek lipca 2013 r. to termin ostatecznego wprowadzenia przez gminy nowych zasad odbierania odpadów komunalnych. Wiąże się to z obowiązkami organizacji ...

  Podatki w sektorze publicznym 24.06.2013
  Jednostka może odliczyć podatek od zakupów służących inwestycji
  Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Prawo do odliczenia nie przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności innych niż opodatkowane.Jednostka budżetowa dokonując zakupów towarów ...

  Podatki w sektorze publicznym 09.06.2013
  Zwolnienie z VAT dla dostawy terenów niezabudowanych
  Zwolnienie z VAT  może mieć zastosowanie wyłącznie do dostaw terenów niezabudowanych (innych niż tereny budowlane), a więc tereny, na których nie są wybudowane budynki ani budowle. Ma to w omawianej sytuacji fundamentalne znaczenie, gdyż jednym z rodzajów budowli są drogi.Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż ...

  Podatki w sektorze publicznym 09.06.2013
  Faktura nie musi zawierać sformułowania „oryginał”
  Od początku 2013 r. faktury nie muszą zawierać niektórych - wcześniej wymaganych - danych. Zmiana ta nie ma wpływu na sposób księgowania operacji oraz na możliwość odliczania VAT. Z początkiem 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. m.in. w sprawie wystawiania faktur.Obecnie wymaganych jest mniej danych na fakturze. Dokumenty potwierdzające ...

  Podatki w sektorze publicznym 02.06.2013
  Przy realizacji zadań własnych gminy nie ma odliczenia VAT
  Podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynność opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z tego prawa jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów towarów i usług, w związku z których nabyciem został naliczony podatek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.Zasada ...

  Podatki w sektorze publicznym 02.06.2013
  Naruszeniem dyscypliny finansów jest brak naliczania odsetek
  Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Zapłata odsetek przez jednostkę nie ...

  Podatki w sektorze publicznym 31.05.2013
  Remont szkoły zlecony przez gminę zakładowi budżetowemu a VAT
  Gmina, która zleciła remont szkoły zakładowi budżetowemu nie może korzystać ze zwolnienia VAT, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.Jednostka samorządu terytorialnego, która planuje remont szkoły może w tym celu skorzystać z usług firm zewnętrznych. Może jednak także zaangażować do tego podległe jednostki ...