Wszystkie artykuły

  Dokumentacja płacowa 21.05.2020
  Czy za zgodą pracownika można go zatrudniać przez 6 dni w tygodniu
  Zatrudniamy 3 pracowników, który pracują od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Przychodzą do pracy również w 1 sobotę w miesiącu, za co mają wypłacane dodatkowe wynagrodzenie nadliczbowe (w pracy są przez 4 godziny, a pracodawca wypłaca im wynagrodzenie jak za pełną 8-godzinną dniówkę). Czy PIP może zakwestionować taka pracę? Dodam, że taki układ pasuje pracownikom.Sposób ...

  Dokumentacja płacowa 28.08.2018
  RODO a tajemnica informacji o wynagrodzeniu pracownika
  Informacja o kwocie należnego danemu pracownikowi wynagrodzenia jest daną osobową w rozumieniu RODO. Dotyczy bowiem zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Podmiotem zobowiązanym do ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych. Funkcję taką pełni m.in. pracodawca.Pracodawca nie może udostępniać danych osobowych pracowników, w tym także dotyczących ...

  Dokumentacja płacowa 27.03.2017
  Pracownik na urlopie – jak zgodnie z prawem go odwołać z urlopu
  Odwołanie z urlopu musi być dokonane w sposób wyraźny i jednoznaczny, a pracownik przebywający na urlopie nie musi stale śledzić środków komunikacji elektronicznej pod kątem ewentualnego odwołania z urlopu wypoczynkowego. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 8 marca 2017 r. (sygn. akt II PK 26/16).Odwołanie z urlopu ma charakter oświadczenia woli pracodawcy. Tym samym zastosowanie ...

  Dokumentacja płacowa 21.03.2017
  Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
  Od 1 marca br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Zmiana dotyczy organu uprawnionego do wydania takiej interpretacji. Jak więc wypełnić i złożyć taki wniosek? Od 1 marca br. składa się wniosek na formularzu w wersji ORD-IN(8).Jak wypełnić wniosek o interpretację indywidualną1. krok. Wypełnienie wniosku – gotową instrukcję krok po ...

  Dokumentacja płacowa 20.02.2017
  Samochód, telefon, prywatne narzędzia – jakie umowy zawierać z pracownikami
  Pracodawca potrzebuje do wykonywania swojej działalności różnego rodzaju składników majątku. Niektóre z nich stanowią jego własność lub pozostają w jego dyspozycji, ale czasem też korzysta ze składników majątku stanowiących własność pracownika. Zasady korzystania z obu grup składników majątku powinna regulować zawarta z pracownikiem umowa.A jak rozliczać koszty paliwa do ...

  Dokumentacja płacowa 18.01.2017
  Pracownik składa oświadczenie PIT-2 na nowym formularzu
  Do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. pracodawca przyjmuje od pracownika 3 nowe wzory oświadczeń podatkowych. Są to PIT-2(5), PIT-2A(5) i PIT-3(5). Nie dotyczy to sytuacji, gdy przed 12 stycznia 2017 r. płatnik otrzymał od pracownika oświadczenia na formularzach dotychczasowych. Oznacza to, że pracodawca powinien przyjąć oświadczenie na starym formularzu, jeśli pracownik ...

  Dokumentacja płacowa 20.12.2016
  Oświadczenie PIT-2 dotyczy kwoty wolnej od podatku
  Jeśli chodzi o oświadczenie PIT-2(4), złożenie tego formularza przez pracownika pracodawcy spowoduje, że pracodawca będzie pomniejszał zaliczki na podatek o kwotę wolną, która wynosi 46,33 zł miesięcznie.Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o PIT z oświadczenia tego powinno wynikać, że: pracownik nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, pracownik nie osiąga dochodów ...

  Dokumentacja płacowa 21.11.2016
  Zmiany w wypłacie wynagrodzeń
  Mimo że powszechną praktyką stało się wypłacanie wynagrodzeń na rachunek pracownika, przepisy nadal wymagają dla tego sposobu rozliczenia uprzedniej zgody zatrudnionego. Wkrótce ma się to jednak zmienić.Obowiązujące przepisy jako zasadę przyjmują wypłacanie wynagrodzenia w formie pieniężnej, do rąk uprawnionego pracownika. Dopiero w przypadku, gdy odmienne zapisy zawiera układ ...

  Dokumentacja płacowa 08.08.2016
  Zmiany w umowach o pracę od 1 września – PIP może sprawdzić Twoją firmę
  Od 1 września tego roku pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiała być wręczona pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz będzie musiał posiadać pracodawca. Nowe przepisy ułatwią działanie Państwowej Inspekcji Pracy.Do 31 sierpnia 2016 r. przepisy dopuszczają możliwość przedstawienia ...

  Dokumentacja płacowa 12.07.2016
  Jak pracodawca powinien rozliczać się z PFRON
  Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat mają obowiązek comiesięcznego rozliczenia z PFRON. Stan zatrudnienia ustala się przyjmując do obliczeń cały miesiąc. Do stanu zatrudniania nie wlicza się osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych, nieświadczących pracy w związku z odbywaniem ...