Wszystkie artykuły

  Podróże służbowe 09.07.2015
  Zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych można modyfikować
  Powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące rozliczania podróży służbowych nie wiążą bezpośrednio wszystkich pracodawców. Jeśli więc pracodawca nie należy do sfery budżetowej, może wprowadzić w tym zakresie własne regulacje, np. w regulaminie wynagradzania. Trzeba jedynie wówczas stosować ograniczenia odnośnie do minimalnej wysokości diet oraz pamiętać, że z zasady pracownik ...

  Podróże służbowe 03.03.2015
  Lunch i obiadokolacja w podróży służbowej – jak rozliczyć dietę pracownika
  Ostatnia nowelizacja przepisów o podróżach służbowych miała wyjaśnić pojawiające się na tle poprzednich przepisów wątpliwości oraz uporządkować rozliczenia delegacji. Niestety mimo to nadal pojawiają się liczne niejasności. A zatem, jak mają sobie radzić pracodawcy w sytuacjach, których nie reguluje rozporządzenie w sprawie podróży służbowych?Problem przy rozliczaniu podróży ...

  Podróże służbowe 31.10.2014
  Koszt wyżywienia w podróży służbowej przekraczający limit diety
  Wysyłając pracownika w podróż służbową pracodawca może zapewnić mu wyżywienie w trakcie jej trwania. Przepisy ustawy o PIT przewidują zwolnienie od podatku należności z tytułu podróży służbowych do wysokości określonych limitów. Jednak biorąc pod uwagę stanowisko Trybunału Konstytucyjnego należy się zastanowić, czy należności z tytułu podróży służbowej w ogóle są ...

  Podróże służbowe 08.08.2014
  Artykuł 132 kp nie zwalnia z podatku przedstawicieli handlowych
  Obowiązek zapłaty podatku powstaje, gdy pracownik nie przebywa w podróży służbowej, a na pracodawcy nie ciąży ustawowy obowiązek finansowania wydatków noclegowych czy żywieniowych pracownika. Nie można tych zasad zmienić za pomocą zapisów w umowie o pracę. Dotyczy to także pracownika, z którego umowy o pracę wynika, że wyjazdy są nieodłącznym i stałym elementem wykonywania ...

  Podróże służbowe 02.06.2014
  Zwolnienie pracownika z obowiązku przedstawienia biletów za przejazd w delegacji
  Zasadą jest zwrot kosztów przejazdów na podstawie okazanych przez pracownika biletów bądź faktur, w których ujęto cenę biletu. Dopiero jeśli pracownik nie może przedstawić któregoś z tych dowodów np. z powodu kradzieży, zagubienia czy zniszczenia, wypisuje oświadczenie, w którym podaje przyczyny braku biletu.Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej ...

  Podróże służbowe 05.05.2014
  Przedłużenie delegacji na prośbę pracownika a obowiązek wypłaty diet
  Przedłużenie podróży służbowej z woli pracownika nie powoduje obowiązku wypłaty dodatkowych diet. Pracodawca nie musi wypłacać diety za dni, w których pracownik nie wykonuje obowiązków służbowych w delegacji, ze względu na wydłużenie podróży na wniosek pracownika.Zdarza się, iż po realizacji celu służbowego, za zgodą pracodawcy, pracownicy przedłużają pobyt w celach turystycznych, ...

  Podróże służbowe 08.02.2014
  Limit wydatków na noclegi podczas podróży służbowej
  Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż 20-krotność stawki diety, a więc 600 zł (20 × 30 zł). Wprowadzony w 2013 roku limit ma uchronić pracodawcę przed zwrotem kosztów noclegów, np. w ekskluzywnych hotelach.Pracodawca ...

  Podróże służbowe 20.01.2014
  Pracodawca może zwrócić koszty przedłużonej delegacji
  Podróż służbowa może się przedłużyć na skutek zmiany warunków atmosferycznych, zdarzeń losowych (np. choroba lub wypadek pracownika, kradzież bagażu), zakłóceń w pracy przewoźnika (np. strajku) itp. Zwrot wydatków przedłużonej delegacji jest możliwy pod warunkiem, że pracownik uzasadni konieczność ich poniesienia.Z tytułu podróży służbowej, krajowej i zagranicznej, odbywanej ...

  Podróże służbowe 11.10.2013
  Diety dla zleceniobiorcy wykonującego pracę za granicą bez składek
  Jeżeli zleceniobiorca wykonujący pracę za granicą odbywa podróż służbową, wtedy od uzyskiwanych diet nie są naliczane składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast gdyby zleceniobiorca był do wykonywania pracy za granicą oddelegowany, podstawę wymiaru składek stanowi przychód, jaki otrzyma po odjęciu równowartości diet (interpretacja ZUS nr 309/2013 z 30 lipca 2013 r.).Wnioskodawca ...

  Podróże służbowe 18.09.2013
  Nocleg w kabinie samochodu a obowiązek wypłaty ryczałtu
  Pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej m.in. koszty noclegów. Także w sytuacji gdy w delegację wysyła kierowcę i zapewnia mu możliwość nocowania w przystosowanej do tego kabinie samochodu, musi wypłacić ryczałt.Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi ...