Wszystkie artykuły

  HR 27.12.2021
  Z jakich baz kandydatów korzystają najlepsze systemy ATS dostępne na rynku?
  System ATS ułatwia rekrutację nowych pracowników, a także przyspiesza cały proces. Jednym z najważniejszych zadań oprogramowania jest tworzenie baz kandydatów, którzy następnie mogą być przez rekruterów zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji. Skąd jednak system bierze poszczególnie profile? Warto się tego dowiedzieć!ATS – system rekrutacji a dane z portali ogłoszeniowychJednymi ...

  HR 19.12.2021
  Benefity dla pracowników - w jaki sposób wpływają na motywację?
  Świadczenia pozapłacowe stanowią jedno z narzędzi wchodzących w skład systemu motywacyjnego dla pracowników. Firmy konstruując ogłoszenia o pracę obok informacji na temat wysokości wynagrodzenia coraz częściej umieszczają również wzmiankę o proponowanych benefitach. Dotyczy to zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw, które chcą zachęcić potencjalnych kandydatów ...

  HR 20.04.2020
  Koronawirus: wstrzymany obowiązek badań okresowych
  Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada zawieszenie w czasie epidemii obowiązku wykonywania badań okresowych bhp. Natomiast badania wstępne i kontrolne będzie mógł wykonać inny lekarz niż uprawniony do wykonania takich badań. Sprawdź szczegóły.(II) Badania okresowe zawieszoneZałóżmy, że pracownikowi mija właśnie termin wykonania badania okresowego, a przychodnia jest zamknięta. Zasada ...

  HR 20.08.2018
  Czy w umowę o pracę powinniśmy wpisywać dodatkowe klauzule związane z obowiązkami dotyczącymi ochrony danych osobowych?
  Na etapie podpisywania umowy powinniśmy (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) poinformować pracownika o kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych i ich przetwarzania. Nie powinniśmy jednak ich „wklejać” w umowę o pracę, gdyż nie są to informacje, które mają wpływ na wiążący strony stosunek pracy.Poinformowanie pracownika o tym, jak i w jakim zakresie przetwarzamy jego dane ...

  HR 29.06.2015
  Angielski – „must have” na rynku pracy
  Trudno byłoby zdefiniować jeden, uniwersalny wzorzec pracownika idealnego. Nawet w kontekście umiejętności czy predyspozycji jak najbardziej wymiernych, podlegających obiektywnej ocenie. Czasami najistotniejsza będzie ściśle określona wiedza techniczna, innym razem zadecyduje doświadczenie, znajomość rynku czy branży.Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że znajomość języków ...

  HR 08.11.2014
  Rekrutacja na stanowisko konstruktora
  Rekrutacja na stanowiska konstruktor/designer niesie za sobą wiele wyzwań. Osiągnięciu sukcesu sprzyja dobra współpraca pomiędzy działem zarządzania zasobami ludzkimi a kierownikami liniowymi lub liderami zespołu, z którymi potencjalny pracownik będzie blisko współpracował. Takie działanie pozwala rozszerzyć swoją wiedzę o dodatkowe informacje, które z pewnością pomogą w wyborze ...

  HR 04.09.2014
  Ogłoszenie rekrutacyjne – prawidłowa prezentacja pracodawcy
  Wprawdzie pracodawcy są ostatnio dość ostrożni w tworzeniu miejsc pracy, jednak od czasu do czasu przygotowują ogłoszenia rekrutacyjne. Istotnym staje się wówczas napisanie skutecznego ogłoszenia o pracę. Wiele zależy od tego, jak przedstawimy swoją firmę.Gdy pracodawca tworzy ogłoszenie rekrutacyjne, celem jest zawsze uzyskanie jak największej liczby aplikacji w jak największym stopniu ...

  HR 20.02.2013
  Pracodawca powinien dbać o pozytywny wizerunek firmy na rynku pracy
  Employer branding to działania firmy, mające na celu budowanie jej wizerunku „pracodawcy z wyboru”. Miano takiego właśnie pracodawcy otrzymują firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy widzą atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery zawodowej.Działania skierowane na employer branding wpisują się w praktykę szeroko pojętego odpowiedzialnego biznesu - CSR (Corporate Social ...

  HR 19.02.2013
  Mobbing - pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności
  Za mobbing w zakładzie pracy odpowiada zawsze pracodawca. Nie ma przy tym znaczenia, czy to on mobbinguje, czy tego działania dopuszcza się któryś z jego podwładnych. Pracodawca może jednak uwolnić się od odpowiedzialności.Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 3 sierpnia 2011 r. (sygn. akt I PK 35/11) jeśli w postępowaniu mającym ...

  HR 13.02.2013
  Procedury antymobbingowe
  Procedury antymobbingowe w zakładzie pracy powinny składać się z dwóch zasadniczych części prewencyjnej oraz na wypadek wystąpienia mobbingu (zwanej interwencyjną czy skargową). Podstawą procedur antymobbingowych może być osobny dokument. Mogą też one zostać wprowadzone do regulaminu pracy czy też układu zbiorowego. Część prewencyjna W pierwszej kolejności ...