Wszystkie artykuły

  Inne podatki i opłaty 10.11.2014
  Płatnikom składek ubędzie obowiązków od 1 stycznia
  Nowi pracownicy będą zwolnieni z wstępnych badań lekarskich, przy spełnieniu pewnych warunków. Natomiast płatnicy składek będą mieli mniej obowiązków. Takie zmiany zostały zawarte w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.Nawet jeżeli ustawa wejdzie w życie, wciąż wstępnym badaniom lekarskim będą podlegały osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy ...

  Inne podatki i opłaty 10.10.2014
  Podatek od nieruchomości może być niższy w czasie remontu
  Podatnik nie może samodzielnie określić, że nieruchomości nie nadają się do prowadzenia działalności i na tej podstawie domagać się obniżki podatku od nieruchomości. Aby to zrobić względy techniczne w sposób trwały muszą wyłączać możliwość wykorzystania nieruchomości w prowadzonym biznesie.Na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach ...

  Inne podatki i opłaty 20.08.2014
  W 2015 roku wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych
  Maksymalne stawki podatku od nieruchomości mogą wzrosnąć od 2015 r. o 0,4%. Ma to związek ze wzrostem cen towarów i usług. Rada gminy może podnieść też opłaty uzdrowiskowe lub podatek od posiadania psa.Górne granice stawek kwotowych zmieniają się w następnym roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w stosunku ...

  Inne podatki i opłaty 11.08.2014
  Rynek usług księgowych po zmianach deregulacyjnych
  Do prowadzenia księgowości nie jest już wymagane posiadanie żadnych uprawnień. Właściciel biura rachunkowego nie musi też zatrudniać osób z certyfikatem. Prowadzenie na zlecenie ksiąg rachunkowych to duża odpowiedzialność i spore nakłady na oprogramowanie.Od 10 sierpnia 2014 roku zmieniły się  zasady wykonywania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Po zmianach, działalność ...

  Inne podatki i opłaty 11.08.2014
  Wyższe stawki dla banderol od września
  Ministerstwo finansów chce zwiększyć koszy wytworzenia banderol legalizacyjnych oraz kwoty wpłacane na pokrycie tych kosztów od importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, wyrobów spirytusowych i winiarskich. Od 1 września stawki dla banderol mają wzrosnąć o 0,45%.Kwota wpłacana przez podatników na pokrycie ...

  Inne podatki i opłaty 15.07.2014
  Usługi księgowe bez certyfikatu, ale z OC
  Aby usługowo prowadzić księgi rachunkowe już niebawem nie będzie koniecznie posiadanie szczególnych uprawnień. Księgowy nie będzie potrzebował już certyfikatu, ale konieczne będzie zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.Księgowość będzie mogła prowadzić każda osoba, pod warunkiem że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana ...

  Inne podatki i opłaty 15.07.2014
  Z urzędem skarbowym można porozumiewać się przez internet
  Warunkiem otrzymywania korespondencji z urzędu skarbowego w formie elektronicznej jest złożenie wniosku o taki sposób komunikacji lub wyrażenie na nią przez podatnika zgody. Wystąpienie organu podatkowego o wyrażenie zgody, może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesłane stronie na jej adres elektroniczny lub na portal podatkowy.Organ podatkowy może ...

  Inne podatki i opłaty 15.07.2014
  Kierowca nocujący w samochodzie ma prawo do ryczałtu
  Miejsce do spania w kabinie samochodu nie może być traktowane jak bezpłatny nocleg w rozumieniu prawa podatkowego. Kabina samochodu może służyć jako miejsce do spania, ale mimo to kierowcy należy wypłacić ryczałt.Pracodawca ma obowiązek ponoszenia kosztów podróży służbowej, m.in. noclegu pracownika. W przypadku gdy szef nie zapewni bezpłatnego noclegu, zatrudnionemu przysługuje: zwrot ...

  Inne podatki i opłaty 15.07.2014
  Rolnik nie musi wystawiać informacji podatkowej cudzoziemcowi
  Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która przy pracach sezonowych zatrudnia na podstawie umowy o dzieło obywatela Ukrainy, nie musi obliczać, pobierać i płacić podatku oraz sporządzać informacji PIT-8C.Rolnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub działów specjalnej produkcji rolnej, często do prac sezonowych zatrudniają obywateli państw trzecich ...

  Inne podatki i opłaty 16.06.2014
  Na fakturze podatnik wskazuje adres firmy zgodnie z wpisem do CEIDG
  Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę w innym mieście, niż jego miejsce zamieszkania, na fakturach powinien podawać adres głównego miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, zgodny z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tak wyjaśnił minister finansów w interpretacji podatkowej.Dla wielu podatników sprawa podawania adresu na fakturze nie zawsze ...