Wszystkie artykuły

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Doliczanie posiadania poprzednika przy zasiedzeniu
  Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia własności. Stosuje się je najczęściej w odniesieniu do nieruchomości. Mimo że przewidziany prawem czas niezbędny do zasiedzenia jest długi, ustawodawca przewidział pewne ułatwienie dla posiadaczy.Z nabyciem własności nieruchomości przez zasiedzenie będziemy mieli do czynienia gdy posiadacz samoistny posiada nieruchomość przez przewidziany ...

  Pożyczka 27.03.2012
  Naliczanie odsetek od zaległych odsetek (anatocyzm)
  Anatocyzm, inaczej nazywany procentem składanym, to naliczanie odsetek od zaległych odsetek. Polskie prawo, chroniąc dłużnika, zabrania tego typu praktyk. Jednak istnieją odstępstwa od tego zakazu. Warto je znać i o nich pamiętać.Zakaz anatocyzmu wyraża art. 482 kodeksu cywilnego (dalej k.c.). Ten sam przepis wprowadza trzy wyjątki od zakazu.Rodzaje odsetekWarto pamiętać, że zakazem ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Długość czasu niezbędnego do zasiedzenia nieruchomości
  Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia własności. Zasiedzieć można nie tylko działkę gruntu, ale również lokal, użytkowanie wieczyste, służebność gruntową czy służebność przesyłu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 172 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) posiadacz samoistny nieruchomości nabywa jej własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie przez 20 lat, chyba że ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Dokumenty, które należy dołączyć do umowy najmu okazjonalnego
  Wiele osób boi się wynajmować swoje mieszkania lokatorom. Powodem tego strachu jest restrykcyjna ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego. Aby wynająć mieszkanie i uniknąć reżimu przewidzianego tą ustawą należy zawrzeć umowę najmu okazjonalnego. Do takiej umowy trzeba dołączyć koniecznie trzy dokumenty.Zgodnie z definicja zawartą w ...

  Spadki i darowizny 27.03.2012
  Czy małżonkowie mogą sporządzić wspólny testament?
  Przepisy prawa spadkowego są bardzo rygorystyczne. Warto pamiętać o tym sporządzając testament. Jednym z problemów przed którym stają osoby spisujące testament jest to czy mogą sporządzić go razem z małżonkiem.Zgodnie z przepisami prawa testament może sporządzić tylko jedna osoba. Tak więc małżonkowie nie mogą spisać jednego testamentu. Każde z nich powinno sporządzić oddzielny ...

  Spadki i darowizny 27.03.2012
  Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza
  Od pewnego czasu postępowanie spadkowe można przeprowadzić nie tylko w sądzie ale i u notariusza. Należy jednak pamiętać, że notariusz nie może przeprowadzić każdego postępowania w sprawie spadku. Zanim zatem udamy się do niego ze sprawą spadkową warto wiedzieć kilka rzeczy. Spadki bezsporneU notariusza można załatwić spadki co do których nie ma sporu między spadkobiercami. Jeżeli ...

  Spadki i darowizny 27.03.2012
  Dokumenty potrzebne przy poświadczeniu dziedziczenie u notariusza
  Od pewnego czasu istnieje możliwość poświadczania dziedziczenia u notariusza. Tym samym nie trzeba z każdą sprawą spadkową chodzić do sądu. Przed wizytą u notariusza warto się przygotować i zgromadzić niezbędne dokumenty.Akt zgonuKoniecznie trzeba przedstawić notariuszowi skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy. Dokument taki można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze ...