Wszystkie artykuły

  Spadki i darowizny 08.04.2012
  Kto i w jakiej części ma prawo do zachowku
  Mówi się, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach, a różne konflikty wcześniej czy później znajdują swój przykry finał. Najczęściej dają temu wyraz rozrządzenia testamentowe, w których bogaty krewny cały swój majątek zapisuje obcej osobie, a jego najbliżsi zostają z niczym. Czy w takiej sytuacji można dochodzić jakiejkolwiek kwoty z samego faktu, że było się ...

  Umowy 07.04.2012
  Skutki bezpodstawnego wzbogacenia
  Bezpodstawne wzbogacenie wywołuje określone skutki prawne. Osoba, która otrzymała korzyść majątkową, a nie było do tego podstaw prawnych, ma obowiązek ją zwrócić. W pewnych wypadkach uzyskanej korzyści nie trzeba jednak zwracać. Jeżeli doszło do bezpodstawnego wzbogacenia osoba, która uzyskała korzyść musi ją zwrócić w naturze lub też zwrócić jej wartość, jeżeli zwrot ...

  Grunty, budynki, lokale 30.03.2012
  Jakie służebności przewidziane są w polskim prawie
  Polskie prawo wyróżnia służebności gruntowe, służebności przesyłu i służebności osobiste. Obciążyć można nimi jedynie nieruchomości. Wszystkie trzy rodzaje służebności stanowią ograniczone prawa rzeczowe. Służebność gruntowa Zgodnie z kodeksem cywilnym, nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego ...

  Grunty, budynki, lokale 28.03.2012
  Dokumenty potrzebne do założenia księgi wieczystej
  Dla każdej nieruchomości w Polsce powinna być prowadzona księga wieczysta. Na chwilę obecną istnieją jednak nieruchomości, dla których nie jest urządzona księga wieczysta. W interesie właścicieli jest ją założyć. Do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć szereg dokumentów. Należy również wniosek odpowiednio opłacić. Jeżeli właściciel nie dołączy dokumentów ...

  Ochrona konsumentów 28.03.2012
  Rękojmia przy zakupie rzeczy używanych przez Internet
  Przedmioty używane objęte są odpowiedzialnością z tytułu rękojmi również w przypadku sprzedaży internetowej, i to niezależnie czy rzecz została zakupiona od osoby fizycznej czy od przedsiębiorcy.Generalną zasadą jest, że sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W przypadku rzeczy używanych sprzedawca ...

  Spadki i darowizny 28.03.2012
  Dla kogo zapis bankowy na wypadek śmierci
  Od 2004 r. nie można dokonać dyspozycji wkładem na wypadek śmierci na rzecz każdej osoby. Znowelizowane przepisy prawa bankowego w znacznym stopniu ograniczyły krąg osób, które po śmierci posiadacza rachunku mogą otrzymać zgromadzone tam pieniądze.Zapis bankowy na wypadek śmierci to alternatywne dla testamentu rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Należy pamiętać jednak, ...

  Spadki i darowizny 28.03.2012
  Bankowe zapisy na wypadek śmierci dokonane przed 2004 r.
  Prawo bankowe odnośnie zapisów bankowych na wypadek śmierci zmieniły się w 2004 roku. Obecnie dyspozycji takich można dokonać jedynie na rzecz określonej grupy osób, kiedyś natomiast posiadacz rachunku nie był skrępowany w tym zakresie przepisami prawa. Pojawia się problem co zrobić z dyspozycjami złożonymi na tle starego stanu prawnego.Obecny stan prawnyObecny art. 56 ustawy - Prawo ...

  Spadki i darowizny 28.03.2012
  Odwołanie testamentu
  Powołanym do spadku można być bądź na postawie testamentu bądź na podstawie ustawy. Spadkobranie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem na podstawie ustawy. Tylko od woli spadkodawcy zależy czy sporządzi on testament.Spadkodawca aż do swojej śmierci może odwołać sporządzone przez siebie testamenty. W polskim prawie dysponować majątkiem na wypadek śmierci można jedynie ...

  Spadki i darowizny 28.03.2012
  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  Swoim majątkiem na wypadek śmierci można rozporządzać sporządzając testament. Jednak nie jest to jedyne rozwiązanie, aby zabezpieczyć finansowo określone osoby na wypadek śmierci. Odrębne uregulowanie przewiduje prawo bankowe.Artykuł 56 ustawy - Prawo bankowe pozwala na dokonanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Należy jednak pamiętać, że takiego rozporządzenia można dokonać ...

  Grunty, budynki, lokale 27.03.2012
  Zasiedzenie nieruchomości nabytej na podstawie nieformalnej umowy
  Umowa sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami polskiego prawa, musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa w innej formie, np. zwykłej pisemnej, jest nieważna i nie powoduje przejścia prawa własności. Aby nabyć własność takiej nieruchomości trzeba ją zasiedzieć.Obecnie coraz rzadziej dochodzi do nieformalnego obrotu nieruchomościami, tj. do sprzedawania nieruchomości ...