Wszystkie artykuły

  Ustanie małżeństwa 30.11.2017
  Rozwód z orzeczeniem o winie - konsekwencje
  Wiedza o tym, że wyrok rozwodowy może zawierać orzeczenie o winie lub też może nie wskazywać, który małżonek jest winy rozkładowi pożycia jest raczej powszechna, jednakże konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie już takie oczywiste nie są. Niestety zdarza się, że małżonkowie toczą długie i skomplikowane postępowanie rozwodowe, które tylko dodatkowo pogłębia konflikt między ...

  Ustanie małżeństwa 30.11.2017
  Rozwód z orzekaniem o winie - wina oczywista dla wszystkich tylko nie dla sądu
  Uzyskanie wyroku rozwodowego z wyłącznej winy współmałżonka nigdy nie jest proste, gdyż przypisanie winy wymaga nie tylko udowodnienia podczas procesu, że współmałżonek dopuścił się zawinionego zachowania, lecz również wykazania związku przyczynowego pomiędzy tym zachowaniem, a rozkładem pożycia małżeńskiego. Co więc to oznacza w praktyce?Wyobraźmy sobie taką sytuację, ...

  Majątek małżonków 02.11.2017
  Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa - na co będzie mieć wpływ
  Z chwilą zawarcia małżeństwa, gdy małżonkowie nie zdecydowali się zawrzeć majątkowej umowy małżeńskiej, powstaje między nimi z mocy prawa wspólność ustawowa małżeńska, czyli od tej pory co jest moje, to jest twoje. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą jednak zmienić zdanie i ustanowić między sobą np. rozdzielność majątkową, w praktyce jednakże instytucja ...

  Władza rodzicielska 02.11.2017
  Utrudnianie kontaktów z dzieckiem ustalonych przez sąd
  Gdy kontakty z dzieckiem zostaną uregulowane w wyroku sądowym, wydawać by się mogło, że nie będzie problemów z ich realizacją, no bo w końcu wyrok sądowy to jest „coś”, nie można go lekceważyć. Praktyka pokazuje jednakże, że nie wszyscy rodzice są tego zdania i bardzo często pada stwierdzenie „A co mi zrobią jak dziecka na kontakty nie wydam? Przecież komornik na egzekucję ...

  Alimenty 02.11.2017
  Czy alimenty bez rozwodu są możliwe?
  Podczas konsultacji udzielanych w sprawach rodzinnych, bardzo często pada pytanie „czy mogę domagać się alimentów od współmałżonka na siebie i na dziecko w sytuacji, gdy nie został orzeczony rozwód?”. Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, pamiętać jednakże należy o kilku kwestiach, gdyż dochodzone w takim przypadku roszczenie nie będzie stricte roszczeniem ...

  Alimenty 23.10.2017
  Dziecko jest już dorosłe, nadal mam płacić alimenty?
  Rodziców względem dziecka obciąża ustawowy obowiązek alimentacyjny, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią bowiem, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z zacytowanej regulacji ...

  Zawarcie małżeństwa 25.09.2012
  Co to jest ślub konkordatowy
  Dzięki instytucji ślubu konkordatowego przyszli małżonkowie nie muszą zawierać dwóch małżeństw – przed urzędnikiem stanu cywilnego oraz przed duchownym. Ślub konkordatowy jest uznawany zarówno przez prawo polskie, jak i przez prawo kościelne. Małżeństwo kobiety i mężczyzny zawarte zgodnie z prawem wewnętrznym kościoła lub innego związku wyznaniowego nazywane jest małżeństwem ...

  Zawarcie małżeństwa 14.09.2012
  Jakie są skutki podpisania intercyzy
  Intercyza to umowa majątkowa małżeńska zawierana w formie aktu notarialnego. Najczęściej kojarzona jest z ustanowieniem rozdzielności majątkowej, ale na mocy jej postanowień można osiągnąć i inne skutki. Jakie - dowiesz się z porady. Stronami intercyzy mogą być małżonkowie lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński (wówczas umowa zaczyna obowiązywać dopiero w chwili ...

  Ustanie małżeństwa 05.09.2012
  Kiedy sąd może orzec rozwód
  Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej każdy z małżonków może wystąpić o rozwód. O trwałej postaci rozpadu pożycia można mówić, jeżeli okoliczności danej sprawy wskazują, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Nawet jeżeli spełnione są przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd ...

  Władza rodzicielska 05.09.2012
  O czym może zdecydować sąd, kiedy rodzic zaniedbuje dziecko
  Dziecko aż do uzyskania pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Jeżeli rodzic lub rodzice zaniedbują dziecko, sąd może ich pozbawić władzy rodzicielskiej lub też wydać inne zarządzenia, mające na celu ochronę dobra dziecka.Władza rodzicielska obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem ...