Wszystkie artykuły

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 08.11.2012
  Odsetki za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
  Za nieterminową wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe należą się pracownikowi odsetki. Jednak przysługują one wtedy, gdy pracownik zażąda odsetek lub też wynika to z zawartej między stronami umowy o pracę. Pracodawcy, który uchyla się od zapłaty odsetek za nadgodziny grozi grzywna do 30.000 zł.Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych Jeżeli pracownik w zamian za pracę ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 08.11.2012
  Błędy przy wypłacaniu wynagrodzenia przestojowego
  Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Stosunek pracy opiera się bowiem na zasadzie ekwiwalentności świadczeń. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia mimo niewykonywania pracy. Prawo do tzw. wynagrodzenia gwarancyjnego przysługuje jednak tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy wyraźnie to przewidują. Przykładem takiego rozwiązania jest wynagrodzenie ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 07.11.2012
  Co grozi za wypowiedzenie pracy kobiecie w ciąży
  Przepisy prawa pracy dotyczące kobiet w ciąży są jednoznaczne. Pracodawcy nie opłaca się zwalniać pracownicy w ciąży. Sąd pracy zawsze bowiem przywróci ją do pracy. Oprócz tego pracodawca będzie musiał zapłacić wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Pracownicom w ciąży wynagrodzenie to należy się w wysokości wyższej niż dla pozostałych zatrudnionych. Pracownikowi, który ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 06.11.2012
  Wynagrodzenie pracownika a uczestnictwo w sprawie sądowej
  Za czas rozprawy sądowej pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Ma on prawo do odszkodowania wypłaconego przez sąd.Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie: organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Jeżeli pracownik ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 30.10.2012
  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może liczyć na dofinansowanie ich wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Takie dofinansowanie to jedno z wielu udogodnień, na jakie może liczyć osoba zatrudniająca niepełnosprawnych.Wysokość oraz zasady dofinansowania wynagrodzenia z PFRON regulowane są ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 15.10.2012
  Ryczałt za nocleg przysługujący kierowcy
  Każdemu kierowcy zawodowemu, który podczas wykonywania obowiązków zawodowych musi skorzystać z noclegu, a nie dysponuje np. fakturą za nocleg w motelu, jego pracodawca powinien wypłacić ryczałt za nocleg. Wielu kierowców zawodowych, podczas wykonywania obowiązków służbowych, przemierza ogromne ilości kilometrów, często śpiąc na parkingach przydrożnych w części sypialnej kabiny, ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 10.10.2012
  Zobacz jak będziesz naliczać wynagrodzenie chorobowe w 2013 r.
  Koniec roku obfituje jak zwykle w prace dotyczące zmian i nowelizacji przepisów i to nie tylko podatkowych. Według projektu znowelizowanego kodeksu pracy doprecyzowane będą przepisy dotyczące wyliczania wynagrodzenia dla pracownika, który przez część miesiąca pracuje a przez pozostałą część jest nieobecny w pracy. Według obecnie obowiązującego art. 80 Kodeksu pracy, pracownikowi ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 31.08.2012
  Czy pracodawca może zmniejszyć odpis na zakładowy fundusz
  Przepisy ustawy o ZFŚS umożliwiają pracodawcy zmniejszenie wysokości dokonywanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Aby jednak to uczynić, powinien porozumieć się z przedstawicielstwem pracowników.ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Obowiązkowo (bez względu na liczbę zatrudnionych) ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 28.08.2012
  Jakie dodatki przysługują za pracę w porze nocnej
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pora nocna obejmuje czas między godzinami 21.00 wieczorem a 7.00 rano. Za pracę w nocy przepisy przyznają pracownikowi prawo do wynagrodzenia oraz do dodatku pieniężnego.Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy ...

  Umowa o pracę - wynagrodzenia 11.04.2012
  Impreza integracyjna z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  W przypadku organizowania przez pracodawcę imprez okolicznościowych nie można mieć wątpliwości, że ponoszone wydatki mają na celu poprawę atmosfery w pracy oraz zintegrowanie pracowników między sobą, ale również z samym pracodawcą. Kwestią wątpliwą jest czy można zorganizować taką imprezę ze środków ZFŚS.Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest podstawową formą prowadzenia ...