Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 07.05.2012
  Przerwa w zatrudnieniu a awans zawodowy nauczyciela
  Nauczyciele odbywający staż zawodowy niekiedy są zmuszeniu do zmiany miejsca pracy w trakcie trwania stażu. Sprawdź, kiedy i na jakich warunkach nauczyciel może kontynuować staż w innej szkole. Karta Nauczyciela przewidziała możliwość kontynuacji stażu w innej szkole. Jednakże możliwość ta została zastrzeżona wyłącznie dla nauczycieli kontraktowych i nauczycieli ...

  Stosunek pracy 07.05.2012
  Jak można ukarać nauczyciela
  Specyfika zawodu nauczyciela powoduje niekiedy wątpliwości, kiedy nauczyciel ponosi odpowiedzialność porządkową, a kiedy można pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Prawidłowe zakwalifikowanie przewinienia nauczyciela jest o tyle istotne, że są to dwa różne tryby karania nauczycieli, w których właściwe są różne organy, a także przewidziany jest inny katalog ...

  Stosunek pracy 06.04.2012
  Skutki dla nauczyciela orzeczenia kary nagany z ostrzeżeniem
  Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za uchybienia godności zawodu lub uchybienie podstawowym obowiązkom nauczyciela. Skutki ukarania karą dyscyplinarną różnią się, w zależności od tego, jaką karę orzeknie komisja dyscyplinarna dla nauczycieli. Dowiedz się, co dla nauczyciela oznacza w praktyce ukaranie karą nagany z ostrzeżeniem.Katalog kar dyscyplinarnych dla nauczycieli Karami ...