Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 25.09.2017
  Sankcje za niepowiadomienie o przemocy wobec dziecka - przypominamy o zaostrzeniu przepisów
  Przypominamy, że od 13 lipca 2017 r. zgłaszanie informacji o dopuszczeniu się czynów zabronionych dotyczących bezpośrednio działania na szkodę małoletnich jest obowiązkiem każdej osoby posiadającej wiarygodną informację o możliwości ich popełnienia. Każdy, kto wiedział o przemocy wobec dziecka i nie powiadomi o tym Policji może zostać ukarany karą pozbawienia wolności do lat ...

  Bezpieczeństwo i opieka 25.09.2017
  Umowa z przedszkolem podpisana przez jednego rodzica – czy trzeba żądać drugiego podpisu?
  Żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują konieczności podpisania umowy z przedszkolem przez oboje rodziców. Taki wymóg może wynikać z regulacji wewnętrznych przedszkola. Należy jednak podkreślić, że jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest obowiązane jak i uprawnione do jej wykonywania. Rodzice wspólnie rozstrzygają o istotnych ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.08.2017
  Czy przedszkole może korzystać z publicznego placu zabaw
  Prawidłowa realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga, aby część zajęć była realizowana w ogrodzie przedszkolnym, w parku lub na placu zabaw. Przepisy nie wskazują jednak, że przedszkole musi dysponować własnym, wydzielonym miejscem tego typu. Sprawdź, z jakich innych rozwiązań można skorzystać, gdy nie jest możliwa zabawa na terenie przedszkola.Zgodnie z określonymi ...

  Bezpieczeństwo i opieka 25.07.2017
  Czy ze strony WWW należy usunąć zdjęcia dzieci, które ukończyły wychowanie przedszkolne
  Eksponowanie wizerunku dziecka na stronie internetowej przedszkola jest dozwolone, jeżeli rodzice wyrazili na to zgodę. Czy taka zgoda jest bezterminowa, czy może po ukończeniu przez dziecko przedszkola trzeba usunąć wszystkie zdjęcia z jego wizerunkiem? Sprawdź, czy i na jaki okres rodzicie wyrazili zgodę na ich udostępnianie i upewnij się, że przedszkole nie narusza niczyich dóbr osobistych.Wizerunki ...

  Bezpieczeństwo i opieka 11.07.2017
  Od 1 września 2017 r. zmiany w organizacji działania innych form wychowania przedszkolnego
  Nowe rozporządzenie regulujące zasady działania innych form wychowania przedszkolnego określa warunki tworzenia oraz zasady działania zarówno form publicznych, jak i niepublicznych. Sprawdź, co może zmienić się od 1 września 2017 r. W znacznej mierze projekt odzwierciedla dotychczasowy stan prawny, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na kilka nowości.Doprecyzowanie przepisów dotyczących ...

  Bezpieczeństwo i opieka 10.07.2017
  Naczelna Rada Lekarska postuluje wprowadzenie obowiązku przedstawienia w przedszkolu zaświadczania o szczepieniu
  Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych, które doprowadzą do powstania ustawowego obowiązku  przedstawiania zaświadczeń potwierdzających wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych przed przyjęciem do żłobka, przedszkola lub szkoły.W liście otwartym do ministra zdrowia NRL zapewnia, że wprowadzenie ustawowego obowiązku przedstawienia ...

  Bezpieczeństwo i opieka 10.07.2017
  Przedszkole nie zawsze musi zgłosić monitoring do GIODO
  Jeżeli przedszkole nie ma powołanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), to zbiór danych związany z przetwarzanie danych z monitoringu należy zarejestrować w GIODO. Inaczej będzie w przypadku gdy ABI został powołany. Sprawdź szczegóły.W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do ...

  Bezpieczeństwo i opieka 20.06.2017
  Nie ma przeszkód, aby opiekunem wycieczki był emerytowany nauczyciel
  Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora, inna pełnoletnia osoba. Przepisy nie stawiają wymogu, aby nauczyciel był czynny zawodowo. Pamiętaj jednak, aby jeszcze przed wycieczką zawrzeć z takim nauczycielem odpowiednią umowę.W takim przypadku z emerytowanym nauczycielem należy zawrzeć porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, ...

  Bezpieczeństwo i opieka 19.04.2017
  W przedszkolu nie przeprowadzono wiosennej kontroli bhp – co powinien zrobić dyrektor?
  Twoim obowiązkiem jest dokonywanie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola. W większości przedszkoli taką kontrolę przeprowadza się po zakończeniu zimy, jednak co w sytuacji, jeżeli w danym roku do niej nie doszło? Dokonanie wiosennej kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów ...

  Bezpieczeństwo i opieka 13.04.2017
  Wycieczka autokarowa dla różnych szkół
  Czy jednym autokarem mogą jechać w tym samym czasie dwie wycieczki z różnych szkół?Jeśli szkoły organizują wycieczki w tym samym czasie, na tej samej trasie i porozumieją się w sprawach organizacyjnych, to nic nie stoi na przeszkodzie by dwie grupy pojechały tym samym autokarem. Każda ze szkół zobowiązana jest jednak do przygotowania własnej wycieczki zgodnie z obowiązującymi w ...