Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 09.09.2013
  Wymiar czasu pracy kierowcy-małżonka zależy od zatrudnienia
  Mąż właścicielki przedsiębiorstwa transportowego może wykonywać przewozy na jej rzecz, pod warunkiem że łączy ich wspólnota majątkowa. Od tego zależy sposób zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy kierowcy−małżonka.Jeżeli małżeństwo ma wspólnotę majątkową, pełnomocnictwo notarialne na wykonywanie przewozów nie jest potrzebne. Wtedy współmałżonek będzie miał status osoby ...

  Czas pracy kierowców 13.07.2013
  Nowe przepisy czasu pracy kierowców
  Kierowcy pracujący na własny rachunek oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych muszą już przestrzegać nowych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. W przeciwnym razie będą grozić im kary.Zmiany, które weszły w życie 16 lipca 2013 r., dotyczą osób tzw. samozatrudnionych, czyli prowadzących własną działalność gospodarczą, właścicieli firm transportowych, którzy ...

  Czas pracy kierowców 08.07.2013
  Nietypowe okresy niewykonywania pracy
  Nietypowe okresy niewykonywania pracy przez kierowcę, nawet gdy nie są to ani urlopy wypoczynkowe, ani zwolnienia lekarskie, należy zaznaczać je na zaświadczeniu o działalności jako „miał czas wolny lub odpoczywał”.Wszystkie okresy, w których kierowca nie wykonywał pracy i nie zostały wymienione w pozostałych punktach świadectwa działalności należy zaznaczać w pkt 16, czyli jako ...

  Czas pracy kierowców 01.07.2013
  Zaświadczenie o działalności należy wypełnić zgodnie z prawdą
  Jeżeli kierowca odbiera odpoczynek tygodniowy w miejscu zamieszkania położonym w innej miejscowości niż siedziba przedsiębiorstwa, nie można wystawić mu za ten okres zaświadczenia o działalności i przesłania go w formie elektronicznej.Zaświadczenie o działalności musi być okazywane do kontroli wyłącznie w oryginale, a przed rozpoczęciem przewozu oryginalny dokument musi podpisać ...

  Czas pracy kierowców 26.06.2013
  Jazda drugim autem − zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu niepotrzebne
  Kierowca ma obowiązek udokumentować aktywność z okresu 28 dni wstecz. Jednak jeśli przez kilka dni kierowca prowadził inną ciężarówkę niż zwykle, nie ma potrzeby wystawiać za ten czas zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu. Gdy kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf analogowy, musi okazać do kontroli wykresówki z bieżącego dnia i poprzednich 28 dni. W przypadku tachografu ...

  Czas pracy kierowców 24.06.2013
  Przejazd w celu naprawy pojazdu
  Zdarza się, że kierowca musi zawieźć zepsuty samochód do mechanika. Jeżeli już wyjeździł swoją normę, to nie musi rejestrować za pomocą tachografu cyfrowego swojej aktywności, czyli przejazdu w celu naprawy auta.W sytuacji, gdy przejazd będzie związany tylko z naprawą pojazdu, na przykład do warsztatu samochodowego, nie trzeba rejestrować aktywności kierowcy za pomocą tachografu. ...

  Czas pracy kierowców 13.06.2013
  Kara za brak wykresówek
  Kierowca może złożyć oświadczenie o zgubieniu dokumentów, jednak nie zawsze pozwoli to na uniknięcie kary. W razie kontroli drogowej karę za brak wykresówek dostanie kierowca i zarządzający transportem.Podmiot wykonujący przewóz jest zobowiązany do przechowywania wykresówek przez co najmniej 12 miesięcy. Wymóg ten nie obejmuje wykresówek z 28 dni wstecz, ponieważ te dokumenty musi ...

  Czas pracy kierowców 10.06.2013
  Zaznaczanie na wykresówce dojazdu do miejsca pracy
  Kierowca ma obowiązek zaznaczyć na odwrocie wykresówki swoją aktywność podczas dojazdu do miejsca pracy, czyli od miejsca zaparkowania pojazdu do swojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, w której pracuje.ITD ukarała kierowcę mandatem w wysokości 200 zł za to, że nie zaznaczył dojazdu do miejsca pracy na odwrocie tachografu. Kierowcę przywiozła prywatna osoba osobowym autem. ...

  Czas pracy kierowców 06.06.2013
  Rażące naruszenia czasu pracy kierowcy
  Inspekcja Transportu Drogowego podczas kontroli wykryła liczne wykroczenia, których dopuścił się kierowca. Najwięcej było naruszeń dotyczących czasu pracy kierowcy. Przedsiębiorcy grozi za to kara wynosząca aż 10.000 zł.Inspektorzy z podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 61 w Łomży zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów, należący ...

  Czas pracy kierowców 03.06.2013
  Przechowywanie wykresówek i wydruków z tachografów cyfrowych
  Firma powinna przechowywać wykresówki i wydruki z urządzeń rejestrujących przez co najmniej rok po ich użyciu. Jeżeli jednak są one jedyną, prowadzoną ewidencję czasu pracy kierowców, wówczas musi je przechowywać przez 3 lata od zakończenia roku, którego dotyczą.Obowiązek przechowywania wykresówek i danych cyfrowych przez okres 12 miesięcy istnieje już od lat i nie został zmieniony. ...