Wszystkie artykuły

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 21.02.2016
  Korekty do ZUS – składki przy umowach zlecenia
  Płatnicy składek sporządzają już pierwsze korekty do ZUS dotyczące błędnego oskładkowania umów zlecenia po 1 stycznia. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS z 10 lutego 2016 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest jedynie kwotą, od której zależy powstawanie obowiązku ubezpieczenia.Kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę nie należy traktować, jako „kwoty granicznej”, na podstawie ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 29.01.2016
  Umowy zlecenia w 2016 roku – 5 nowych zasad
  Od 1 stycznia 2016 uległy zmianie przepisy ustawy systemowej w zakresie obejmowania obowiązkiem ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców. Zgodnie z art. 9 ust. 2c ustawy, w przypadku wykonywania pracy na podstawie więcej niż jednej umowy zlecenia, obowiązkowi objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym podlegają wszystkie z nich, chyba że podstawa wymiaru składek w danym miesiącu ...

  Dokumentacja ZUS 15.01.2016
  Szkolenie online: Oskładkowanie umów cywilnoprawnych - nowe zasady od 2016 roku
  Od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się zasada dotycząca ubezpieczeń zleceniobiorcy będącego emerytem lub rencistą i jednocześnie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (umowa zlecenia niewykonywana na rzecz pracodawcy).  Czy zatrudnianie na zlecenie emeryta, ucznia lub studenta jest nadal opłacalne?Do końca 2015 r. panowała reguła, zgodnie, z którą taki zleceniobiorca podlegał obowiązkowo ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 16.12.2015
  Komentarz ZUS do nowych zasad oskładkowania umów zlecenia
  Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady oskładkowania umów zleceń. W przypadku wykonywania pracy na podstawie więcej niż jednej umowy zlecenia, obowiązkom ubezpieczenia społecznego podlegają wszystkie kolejne umowy dla których podstawa wymiaru składek w danym miesiącu łącznie wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że od 1. stycznia 2016 każdy zleceniodawca, zatrudniający ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 18.10.2015
  Umowa o dzieło na jednorazowe szkolenia zwolniona ze składek
  Pojedynczy wykład czy szkolenie nie powinien być oskładkowany, w przypadku gdy nosi znamiona wypowiedzi autorskiej. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2015 r. (I UK 389/14).Sprawa dotyczyła dwóch sesji szkoleniowych zorganizowanych przez regionalne centrum polityki społecznej dla pracowników tej instytucji. W jej ramach odbyła się prelekcja oraz wygłoszony został wykład. ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 01.09.2014
  ZUS w 2014 roku bada umowy o dzieło
  Większość zawieranych umów o dzieło jest w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obecnie, przy każdej kontroli, bardzo skrupulatnie bada te umowy i często wydaje decyzję o ich oskładkowaniu. Umowy o świadczenie usług stanowią bowiem tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.Nader często umowy o dzieło są zawierane dla pozoru, ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 26.08.2014
  Lewiatan chce przeanalizowania działań kontrolerów ZUS
  Firmy skarżą się, że ZUS podczas nasilonych w ostatnim czasie kontroli dotyczących umów o dzieło dopuszcza się swobodnej interpretacji przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec przedsiębiorców. W związku z tym Konfederacja Lewiatan wystąpiła do Prezesa ZUS o wnikliwą analizę działań kontrolerów ZUS.Do Lewiatana zaczęły napływać skargi od zrzeszonych członków ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 08.08.2014
  W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorczyni może pracować
  Kodeks cywilny pozwala zleceniodawcom na wypowiedzenie umowy w każdym czasie, czyli również w okresie ciąży lub też choroby zleceniobiorcy. Nie ma więc żadnych przeszkód, aby zleceniodawca wypowiedział umowę zlecenia osobie będącej w ciąży. Nie musi jednak do tego dojść, ponieważ zleceniobiorczyni zarówno będą c w ciąży, jak i pobierając zasiłek macierzyński może pracować.W ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 30.06.2014
  Rozliczanie kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego
  Koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego będą stanowiły przychód z umowy zlecenia, jeżeli umowa przewiduje prawo do tego dodatkowego wynagrodzenia. Wówczas należy je opodatkować jak przychód ze zlecenia oraz oskładkować.Zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych opłaty za czynności radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ustala umowa z klientem. Zamieszczenie ...

  Umowy cywilnoprawne - wynagrodzenia 22.05.2014
  Kiedy płaci się podatek zryczałtowany od zlecenia na małą kwotę
  Po zmianie przepisów odnośnie sposobu opodatkowania zleceń, zawartych na niewielkie kwoty wynagrodzenia, które weszły w życie od 1 stycznia 2011 roku, wiele osób korzystających z tej formy rozliczeń wciąż ma sporo wątpliwości odnośnie sposobu opodatkowania takich umów. Nie pobiera się zryczałtowanego podatku dochodowego: z tytułu umów, w których wynagrodzenie określono kwotowo ...