Opłata za korzystanie ze środowiska – sprawdź, jak ją wyliczyć

Data: 2021-04-14 r.
Ocena:

Sprawdź, jak wyliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska na podstawie konkretnych przykładów. Publikacja rzetelnie przedstawia i tłumaczy sposób wyliczeń opłat krok, po kroku. Zawarte w ebooku praktyczne przykłady pomogą Ci uniknąć podstawowych błędów w Twojej pracy, a także dostarczą gotowe rozwiązania, które będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie. (...)

Prewencja COVID-19 w ramach szkoleń bhp

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Szkolenia bhp powinny zapewnić ich uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Powyższa zasada wynikająca z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp oznacza, że w ramach szkoleń bhp niezbędne jest uwzględnienie (...)

Kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Przepisy o pracy zdalnej nie dają pracodawcy możliwości kontroli pracownika w jego własnym domu. Praca zdalna to co innego niż telepraca, więc kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy też nie wchodzi w grę. Pracownik jednak może zgłosić pracodawcy brak możliwości wykonywania pracy zdalnej, ze względu na warunki osobiste, materialne (...)

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o COVID-19 – praktyczny wzór

Kategoria: BHP
Data: 2021-04-01 r.
Ocena:

Praca bez względu na jej charakter czy miejsce wykonywania wiąże się z charakterystycznymi dla siebie zagrożeniami. Kluczowym elementem zapewnienia pracownikom należytego poziomu bezpieczeństwa jest konieczność dokonania przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego, której rezultatem powinno być sprowadzenie ryzyka związanego z wykonywaną pracą do akceptowalnego poziomu – czyli takiego, w ramach którego (...)

Zgoda na kontrolę zdalną lub hybrydową – za i przeciw

Kategoria: BHP
Data: 2021-03-26 r.
Ocena:

Epidemia COVID-19 spowodowała zmiany w formie przeprowadzania czynności kontrolnych przez inspektorów pracy. Potrzebna jest zgoda na kontrolę zdalną lub hybrydową udzielona inspektorowi pracy przez pracodawcę. Zatem zarówno pracodawca, jak i pracownicy służby bhp powinni wiedzieć, jakie argumenty przemawiające za wyrażeniem (lub nie) zgody na kontrolę zdalną lub hybrydową. Ważną kwestią (...)

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

Data: 2021-03-25 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2021 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Dowiedz się, czy jako wytwórca odpadów również musisz stosować się do jego zapisów. (...)

Poznaj obowiązki, które wynikają z gospodarowania azbestem

Data: 2021-03-12 r.
Ocena:

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska azbest, podobnie jak PCB należy do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Obowiązujące przepisy prawne nakazują jego sukcesywną eliminację. Azbest powinien być wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1000 kg/m3 można wykorzystywać w (...)

Stan pojazdu – za co odpowiada kierowca, zarządzający i przewoźnik

Kategoria: Transport
Data: 2021-03-10 r.
Ocena:

Możliwość ukarania kierowcy, zarządzającego transportem i właściciela firmy za zły stan techniczny pojazdu jest w przepisach określona bardzo ogólnie. Daje to policji i inspektorom szerokie możliwości karania za różne niedociągnięcia. Jakiej kary możesz się spodziewać? (...)

Zmiany w zezwoleniach na przejazdy pojazdami nienormatywnymi

Kategoria: Transport
Data: 2021-03-10 r.
Ocena:

Od 13 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są bardzo duże – większość dróg ma nośność do 11,5 t, zmienił się system zezwoleń na przejazdy nienormatywne, a także kategorie zezwoleń. I co jeszcze? (...)

Opinia o celowości inwestycji w sektorze ochrony zdrowia - kiedy jest wymagana

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-03-02 r.
Ocena:

Podmioty planujące nowe inwestycje w ochronie zdrowia od początku tego roku muszą uzyskać pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), która potwierdzi jej zasadność w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych danego województwa. Dla jakich projektów inwestycyjnych należy uzyskać taki dokument i jakie elementy musi zawierać wniosek o jego wydanie? (...)