Dlaczego badania profilaktyczne powinny objąć predyspozycje psychiczne pracownika

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-11-20 r.
Ocena:

Dlaczego badania profilaktyczne powinny objąć predyspozycje psychiczne pracownika  Jeśli pracodawca stawia przez pracownikiem zadania wymagające odpowiednich predyspozycji psychicznych, powinien skierować go również na badania psychologicznie, pod kątem oceny do pracy w narażeniu na stres, gotowości do podejmowania szybkich decyzji w różnych porach doby, a także predyspozycji do pracy zespołowej. Jeśli (...)

COVID w firmie. Instrukcje postępowania dla pracodawcy i pracownika

Kategoria: Kadry
Data: 2020-10-28 r.
Ocena:

E-book zawiera instrukcje postępowania krok po kroku. Jedna służy pracodawcy i opisuje działania, które należy podjąć w firmie, gdy u pracownika wystąpią objawy zakażenia COVID-19. Druga przeznaczona jest dla pracownika z uzasadnionym podejrzeniem zachorowania na koronawirusa. Materiał opracowany przez prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych (...)

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2021 dla pracownika, który jest uczestnikiem PPK – lista płac

Kategoria: Kadry
Data: 2020-10-26 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: Jakie składniki wynagrodzenia obejmuje obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę Ile wynosi wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku w zależności od wymiaru etatu Ile od 1 stycznia 2021 r. wyniesie wynagrodzenie netto dla 40-letniego pracownika zatrudnionego na cały etat 40-letni, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne i jest uczestnikiem PPK Jakie jest stanowisko dyrektora Krajowej (...)

Dyrektywa antyfałszywkowa – jak uniknąć 20 tys. kary

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-10-26 r.
Ocena:

Z dniem 1 lipca 2020 r. w związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej wejdą w życie znowelizowane przepisy Prawa farmaceutycznego. Wprowadzają one możliwość nakładania na apteki kar pieniężnych w przypadku popełnienia błędów w weryfikacji autentyczności leków. Mając to na uwadze, Naczelna Izba Aptekarska opublikowała komunikat, w którym (...)

Jak ustalać podstawę wymiaru zasiłku z okresu krótszego niż 12 miesięcy? Na co zwraca uwagę ZUS

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2020-10-22 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: W jakich przypadkach, mimo że pracownik nie był zatrudniony od pierwszego dnia miesiąca, należy uznać, że pracownik przepracował pełny miesiąc? Na co należy zwrócić uwagę, decydując się na podwyższanie wynagrodzenia w okresie poprzedzającym „planowaną” niezdolność do pracy? Jak ustalać podstawę wymiaru w przypadku umów o pracę następujących po sobie (...)

Kontrole NFZ w okresie pandemii – jak nie narazić się na kary

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-10-16 r.
Ocena:

Pandemia koronawirusa trwa i nabrała na sile, lecz do normalnego toku wróciły kontrole NFZ. Wstrzymano je w marcu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. NFZ do decyzji o wznowieniu kontroli podmiotów leczniczych skłoniły liczne skargi pacjentów związanie z niemożnością uzyskania świadczenia zdrowotnego. Na co zatem się przygotować? Czego może (...)

Teleporady w POZ – co zmieni nowy standard organizacyjny Lista kontrolna dla świadczeniodawców

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-10-16 r.
Ocena:

Poinformowanie pacjenta podczas teleporady, czy konieczna jest osobista wizyta u lekarza, zapewnienie poufności i bezpieczeństwa podczas przesyłania cyfrowej dokumentacji medycznej, a także odpowiednie potwierdzenie tożsamości rozmówcy – takie standardy organizacyjne zgodnie z najnowszymi przepisami muszą spełnić przychodnie POZ. Oto szczegóły i termin na dostosowanie się. (...)

Praktyczne zestawienie na co dzień pod ręką.

Podstawa wymiaru zasiłku. Składniki uwzględniane i pomijane
Kategoria: ZUS i płace
Data: 2020-10-16 r.
Ocena:

Większość pracodawców wypłaca swoim pracownikom oprócz wynagrodzenia zasadniczego także inne składniki wynagrodzenia, np.  nagrody, premie czy dodatki. Paradoksalnie, najwięcej wątpliwości związanych z kwestią ich uwzględniania lub nie w podstawie zasiłkowej dotyczy tych składników, których zasady przyznawania i wypłaty pracodawcy sami określają w tworzonych przepisach płacowych. Pytania i najczęściej popełniane błędy (...)

Przepisy na czas epidemii ważne dla elektryków

Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

Epidemia COVID-19 doprowadziła do zmiany terminów realizacji niektórych obowiązków elektryków oraz ich zleceniodawców, czy pracodawców. W ebooku przedstawiamy te, które wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem pracy przez elektryka. (...)

Instalacje elektryczne w łazienkach

Instalacje elektryczne w łazienkach i innych pomieszczeniach z wanną lub prysznicem
Data: 2020-10-15 r.
Ocena:

Poznasz zasady ich podziału na strefy, a także wytyczne do: instalowania odbiorników energii, instalowania rozdzielnic, instalowania urządzeń sterujących i osprzętu, wykonania oprzewodowania. Źle zaprojektowana i wykonana instalacja może skutkować porażeniem użytkowników prądem elektrycznym. Zwiększone niebezpieczeństwo występuje między innymi w łazienkach i innych pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic. Szczególnie tam wszystkie odbiorniki powinny być prawidłowo (...)