Fundusz socjalny (ZFŚS) i świadczenie urlopowe

przykłady i wzory zapisów
Kategoria: ZUS i płace
Data: 2022-05-17 r.
Ocena:

Z e-poradnika Fundusz socjalny (ZFŚS) i świadczenia urlopowe dowiesz się między innymi: Jak sformułować zapisy regulaminu ZFŚS? Jak przyznawać poszczególne świadczenia np. zapomogi losowe (np. w związku z wojną)? Jak dokonać korekty odpisu lub zrezygnować z funduszu? Co z opodatkowaniem i składkami? (...)

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w składce zdrowotnej w praktyce

sprawdź przykłady liczbowe
Kategoria: ZUS i płace
Data: 2022-04-19 r.
Ocena:

Zmieniają się zasady obliczania rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne przedsiębiorców. Przedsiębiorca przy obliczaniu wysokości dochodu uwzględni różnice remanentowe. Prezydent wsłuchał się w głosy przedsiębiorców i podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (...)

Jak w 2022 roku wypłacać świadczenie urlopowe

przykłady, zasady, wskazówki dla pracodawcy
Kategoria: ZUS i płace
Data: 2022-04-19 r.
Ocena:

Ustawa o ZFŚS pozwala na to, aby wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Jest to rozwiązanie alternatywne wobec tworzenia ZFŚS. Sprawdź, komu wypłaca się świadczenie urlopowe i czy świadczenie urlopowe to „wczasy pod gruszą”. Poznaj obowiązującą wysokość świadczenia urlopowego. Przekonaj się, jak oskładkować i opodatkować świadczenie urlopowe. (...)

Ustawa o obronie Ojczyzny

sprawdź 7 nowych obowiązków dla pracodawcy od 23 kwietnia 2022 r.
Kategoria: ZUS i płace
Data: 2022-04-19 r.
Ocena:

Dnia 23 kwietnia 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o obronie Ojczyzny. Niektóre z przepisów dotyczą uprawnień i obowiązków żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi, a więc tych, którzy oprócz bycia żołnierzami, m.in. zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Osoby te są obowiązane do osobistego stawienia się na wezwanie właściwych (...)

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ. Pułapki, kalkulacje na listach płac, wzory i inne ulgi

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2022-03-31 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się czym jest ulga dla klasy średniej, jak obliczać jej wysokość, jakie pułapki mogą wynikać ze stosowania ulgi dla klasy średniej a także od kiedy przestać ją naliczać. Ponadto sprawdzisz jakie nowe zwolnienie znajdzie zastosowanie do przychodów uzyskanych w związku z nielegalnym zatrudnieniem. Dowiesz się na czym polega (...)

SKŁADKI W 2022 ROKU. 10 praktycznych wskazówek jak je opłacać

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2022-03-31 r.
Ocena:

Jak od 1 stycznia 2022 r. prawidłowo naliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Jaką podstawę wymiaru należy stosować? Jak rozliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Jaka grupa ubezpieczonych może liczyć na niższą stopę procentową składki na ubezpieczenie zdrowotne? Co zmieni się w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA? Do kiedy trzeba będzie przekazać dokumenty rozliczenie (...)

Jak ustalać podstawę wymiaru zasiłku z okresu krótszego niż 12 miesięcy? Na co zwraca uwagę ZUS

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2020-10-22 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: W jakich przypadkach, mimo że pracownik nie był zatrudniony od pierwszego dnia miesiąca, należy uznać, że pracownik przepracował pełny miesiąc? Na co należy zwrócić uwagę, decydując się na podwyższanie wynagrodzenia w okresie poprzedzającym „planowaną” niezdolność do pracy? Jak ustalać podstawę wymiaru w przypadku umów o pracę następujących po sobie (...)

Praktyczne zestawienie na co dzień pod ręką.

Podstawa wymiaru zasiłku. Składniki uwzględniane i pomijane
Kategoria: ZUS i płace
Data: 2020-10-16 r.
Ocena:

Większość pracodawców wypłaca swoim pracownikom oprócz wynagrodzenia zasadniczego także inne składniki wynagrodzenia, np.  nagrody, premie czy dodatki. Paradoksalnie, najwięcej wątpliwości związanych z kwestią ich uwzględniania lub nie w podstawie zasiłkowej dotyczy tych składników, których zasady przyznawania i wypłaty pracodawcy sami określają w tworzonych przepisach płacowych. Pytania i najczęściej popełniane błędy (...)

Zwolnienia składkowe świadczeń przyznawanych na dokształcanie

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2020-05-22 r.
Ocena:

Wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego, zwolniona jest z opodatkowania i oskładkowania. (...)

Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego lub pracownika kadr wobec ZUS

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2020-03-06 r.
Ocena:

Przepisy ustawy systemowej nakładają na płatników określone obowiązki, przewidując za ich niewykonanie sankcję w postaci grzywny do 5.000 zł. Jednak odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko płatnik składek. Dowiedz się, w jakim zakresie za błędy mogą odpowiadać inne podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji zadań pracodawcy wobec ZUS. (...)

Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place )
Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place )