Jak ustalać podstawę wymiaru zasiłku z okresu krótszego niż 12 miesięcy? Na co zwraca uwagę ZUS

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2020-10-22 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: W jakich przypadkach, mimo że pracownik nie był zatrudniony od pierwszego dnia miesiąca, należy uznać, że pracownik przepracował pełny miesiąc? Na co należy zwrócić uwagę, decydując się na podwyższanie wynagrodzenia w okresie poprzedzającym „planowaną” niezdolność do pracy? Jak ustalać podstawę wymiaru w przypadku umów o pracę następujących po sobie (...)

Praktyczne zestawienie na co dzień pod ręką.

Podstawa wymiaru zasiłku. Składniki uwzględniane i pomijane
Kategoria: ZUS i płace
Data: 2020-10-16 r.
Ocena:

Większość pracodawców wypłaca swoim pracownikom oprócz wynagrodzenia zasadniczego także inne składniki wynagrodzenia, np.  nagrody, premie czy dodatki. Paradoksalnie, najwięcej wątpliwości związanych z kwestią ich uwzględniania lub nie w podstawie zasiłkowej dotyczy tych składników, których zasady przyznawania i wypłaty pracodawcy sami określają w tworzonych przepisach płacowych. Pytania i najczęściej popełniane błędy (...)

Zwolnienia składkowe świadczeń przyznawanych na dokształcanie

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2020-05-22 r.
Ocena:

Wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego, zwolniona jest z opodatkowania i oskładkowania. (...)

Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego lub pracownika kadr wobec ZUS

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2020-03-06 r.
Ocena:

Przepisy ustawy systemowej nakładają na płatników określone obowiązki, przewidując za ich niewykonanie sankcję w postaci grzywny do 5.000 zł. Jednak odpowiedzialność karną może ponieść nie tylko płatnik składek. Dowiedz się, w jakim zakresie za błędy mogą odpowiadać inne podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji zadań pracodawcy wobec ZUS. (...)

10 najważniejszych zmian w wynagrodzeniach

od października 2019 i w 2020
Kategoria: ZUS i płace
Data: 2019-11-18 r.
Ocena:

Od 1 października 2019 r. obowiązują 4 zmiany w zakresie podatku PIT. Ponadto od 7 listopada 2019 r. zmieniły się zasady rozpoznawania spraw w sądach pracy. Innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie doręczeń jest odejście od funkcjonującej od lat zasady doręczania wszystkich pism przez awizo. Od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy (...)

Weryfikacje ZUS ZWUA w Płatniku 10.02.002 – 4 praktyczne przykłady z komentarzem

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2019-05-08 r.
Ocena:

Już od kilku miesięcy płatnicy składek zobowiązani są używać wyłącznie programu Płatnik w wersji 10.02.002. W wersji tej wprowadzono m.in. nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych, np. ZUS RIA, ZUS RPA oraz zmodyfikowano druki już obowiązujące, np. ZUS ZWUA. Oznacza to nowe weryfikacje w programie Płatnik, które pomagają płatnikom składek w sporządzaniu (...)

Sprawdź, jakie błędy zdaniem PIP popełniają pracodawcy przy wypłacie wynagrodzeń

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2018-02-06 r.
Ocena:

Działania kontrole PIP mogą wynikać albo ze skargi pracownika, albo z planu kontroli, który corocznie ustala Główny Inspektor Pracy. Na plan kontroli pracodawca nie ma wpływu, ale może uniknąć skargi pracownika. Sprawdź zatem, jak unikać wysokich kar finansowych, które może nałożyć na pracodawcę kontroler, jeśli stwierdzi nieprawidłowości w wypłacie: dodatku z (...)

10 przykładów rozliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego dla pracownika

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2018-02-01 r.
Ocena:

Pracownik często – oprócz wynagrodzenia zasadniczego – otrzymuje także inne składniki wynagrodzenia, które nie zawsze będą brane po uwagę przy naliczaniu podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego. Sprawdź, jak rozliczać te świadczenia, gdy pracownik otrzymuje: wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce, wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce oraz prowizję, wynagrodzenie w stałej miesięcznej (...)

Umowa o dzieło zamiast zlecenia - obowiązki płatnika wobec ZUS

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2017-10-11 r.
Ocena:

Z tego praktycznego ebooka dowiesz się: Jakie wyznaczniki musimy stosować, by odróżnić czynności świadczone w ramach umowy o dzieło od zadań wykonywanych w ramach umowy zlecenia ? W jakich przypadkach ZUS najczęściej kwestionuje zawarte umowy o dzieło ? W jakim terminie każda ze stron może wnieść odwołanie do sądu, gdy organ rentowy wyda decyzję uznającą (...)

Umowa zlecenia (umowa o dzieło) na rzecz własnego pracodawcy - wskazówki, jak uniknąć zagrożeń

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2017-03-06 r.
Ocena:

Naliczając składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, płatnicy składek muszą pamiętać o definicji pracownika, która obowiązuje w zakresie opłacania składek. I właśnie konieczność stosowania tej szerszej definicji powoduje powstawanie problemów w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, które pracownicy wykonują na rzecz własnego pracodawcy. Podpowiemy, jak uniknąć zastrzeżeń ze strony ZUS, (...)

Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place )
Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place )