Weryfikacje ZUS ZWUA w Płatniku 10.02.002 – 4 praktyczne przykłady z komentarzem

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2019-05-08 r.
Ocena:

Już od kilku miesięcy płatnicy składek zobowiązani są używać wyłącznie programu Płatnik w wersji 10.02.002. W wersji tej wprowadzono m.in. nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych, np. ZUS RIA, ZUS RPA oraz zmodyfikowano druki już obowiązujące, np. ZUS ZWUA. Oznacza to nowe weryfikacje w programie Płatnik, które pomagają płatnikom składek w sporządzaniu (...)

Sprawdź, jakie błędy zdaniem PIP popełniają pracodawcy przy wypłacie wynagrodzeń

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2018-02-06 r.
Ocena:

Działania kontrole PIP mogą wynikać albo ze skargi pracownika, albo z planu kontroli, który corocznie ustala Główny Inspektor Pracy. Na plan kontroli pracodawca nie ma wpływu, ale może uniknąć skargi pracownika. Sprawdź zatem, jak unikać wysokich kar finansowych, które może nałożyć na pracodawcę kontroler, jeśli stwierdzi nieprawidłowości w wypłacie: dodatku z (...)

10 przykładów rozliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego dla pracownika

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2018-02-01 r.
Ocena:

Pracownik często – oprócz wynagrodzenia zasadniczego – otrzymuje także inne składniki wynagrodzenia, które nie zawsze będą brane po uwagę przy naliczaniu podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego. Sprawdź, jak rozliczać te świadczenia, gdy pracownik otrzymuje: wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce, wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce oraz prowizję, wynagrodzenie w stałej miesięcznej (...)

Umowa o dzieło zamiast zlecenia - obowiązki płatnika wobec ZUS

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2017-10-11 r.
Ocena:

Z tego praktycznego ebooka dowiesz się: Jakie wyznaczniki musimy stosować, by odróżnić czynności świadczone w ramach umowy o dzieło od zadań wykonywanych w ramach umowy zlecenia ? W jakich przypadkach ZUS najczęściej kwestionuje zawarte umowy o dzieło ? W jakim terminie każda ze stron może wnieść odwołanie do sądu, gdy organ rentowy wyda decyzję uznającą (...)

Umowa zlecenia (umowa o dzieło) na rzecz własnego pracodawcy - wskazówki, jak uniknąć zagrożeń

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2017-03-06 r.
Ocena:

Naliczając składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, płatnicy składek muszą pamiętać o definicji pracownika, która obowiązuje w zakresie opłacania składek. I właśnie konieczność stosowania tej szerszej definicji powoduje powstawanie problemów w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, które pracownicy wykonują na rzecz własnego pracodawcy. Podpowiemy, jak uniknąć zastrzeżeń ze strony ZUS, (...)

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2017-02-17 r.
Ocena:

Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego dość często w wyniku rozwiązania umowy o pracę zawartej z pracownikiem – okazuje się, że pracownikowi pozostały dni niewykorzystanego, a należnego urlopu i trzeba ten fakt zrekompensować albo udzieleniem urlopu albo poprzez wypłatę ekwiwalentu. Chcąc wyliczyć kwotę ekwiwalentu musimy ustalić (...)

Zasiłki na przełomie 2016 i 2017 roku – 5 kwestii, które powinien ustalić płatnik

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2017-02-17 r.
Ocena:

Koniec starego i początek nowego roku wiąże się dla płatników zasiłków z dodatkowymi obowiązkami. Dotyczą one w szczególności prawidłowego ustalenia limitów wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego oraz przeliczeniem minimalnych podstaw świadczeń chorobowych pracownikom pobierającym takie świadczenia na przełomie roku. Dlatego przekonaj się: Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe od Nowego Roku Jak obliczać zasiłek (...)

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-05-13 r.
Ocena:

Przygotowanie odpowiednio wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych jest jednym z podstawowych obowiązków płatników składek. Kolejne zmiany przepisów czy też wprowadzenie tzw. Interaktywnego Płatnika Plus oznaczają nowe zasady oraz nowe funkcjonalności programu, o których trzeba pamiętać. Chodzi tu m.in. o oznaczenie kolejności przetwarzania dokumentów w zestawie czy też zablokowanie do edycji kartotek (...)

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-05-13 r.
Ocena:

Zawieranie umów cywilnoprawnych oznacza dla firm określone obowiązki wobec ZUS i tylko w niektórych przypadkach oszczędności składkowe. Co ważne, zmiana przepisów obowiązująca od tego roku dotyczy przede wszystkim tych osób, które mają kilka tytułów do ubezpieczeń, np. kilka zleceń, i z żadnego z nich nie osiągają w podstawie wymiaru kwoty (...)

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

Kategoria: ZUS i płace
Data: 2016-04-25 r.
Ocena:

Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych zobowiązani są opłacać wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ocena, czy dana praca wykonywana jest w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, należy tylko i wyłącznie do płatnika składek. Pracodawca musi więc opłacać składkę na FEP za wszystkich (...)

Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place )
Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place )

Array ( [idCategory] => 1531 [tagname] => zus-i-place )