Statystyczna karta wypadków – wzór dokumentu

Niezbędny dokument podczas każdego postępowania powypadkowego
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-02-02 r.
Ocena:

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2013 r. miało miejsce 1888 wypadków przy pracy, wskutek których poszkodowanych zostało 2319 osób, w tym 735 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 315 poniosło śmierć. Statystyczna karta wypadku jest niezbędnym dokumentem w postępowaniu powypadkowym, który obowiązkowo musi zostać przekazany do odpowiedniego Urzędu Statystycznego. (...)

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

Niezbędny dokument podczas każdego postępowania powypadkowego
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-05-25 r.
Ocena:

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2013 r. miało miejsce 1888 wypadków przy pracy, wskutek których poszkodowanych zostało 2319 osób, w tym 735 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 315 poniosło śmierć.Uchroń się przed konsekwencjami nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji bhp. Nie trać czasu na szukanie aktualnego wzoru protokołu powypadkowego.Pobierz wzór protokołu powypadkowego (...)

Rejestr wypadków przy pracy – wzór dokumentu

Niezbędny dokument podczas każdego postępowania powypadkowego
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-05-26 r.
Ocena:

Uchroń się przed konsekwencjami nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji bhp. Nie trać czasu na szukanie aktualnego wzoru rejestru wypadków przy pracy.Pobierz dokument rejestr wypadków przy pracy i uniknij kary m.in. z tytułu niedotrzymania terminu na sporządzenie dokumentacji powypadkowej. (...)

Informacje świadka wypadku przy pracy – wzór dokumentu

Niezbędny dokument podczas każdego postępowania powypadkowego
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-05-26 r.
Ocena:

Uchroń się przed konsekwencjami nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji bhp. Nie trać czasu na szukanie aktualnego wzoru informacji świadka wypadku przy pracy.Pobierz wzór dokumentu informacje świadka wypadku przy pracy i uniknij kary m.in. z tytułu niedotrzymania terminu na sporządzenie dokumentacji powypadkowej.  (...)

Wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy – wzór dokumentu

Niezbędny dokument podczas każdego postępowania powypadkowego
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-05-26 r.
Ocena:

Uchroń się przed konsekwencjami nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji bhp. Nie trać czasu na szukanie aktualnego wzoru wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy.Pobierz wzór dokumentu wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy i uniknij kary m.in. z tytułu niedotrzymania terminu na sporządzenie dokumentacji powypadkowej. (...)

Odśnieżanie dachów i chodników – poradnik BHP

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom odśnieżającym dachy i chodniki?
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-05-26 r.
Ocena:

Do prac polegających na odśnieżaniu zewnętrznych ciągów komunikacyjnych często zatrudniane są przypadkowe osoby. Często są to bezrobotni w ramach tzw. robót publicznych i interwencyjnych, uczniowie i studenci odbywający praktyki zawodowe, osoby osadzone w zakładach karnych.Pamiętaj - wszystkie te osoby przed dopuszczeniem ich do pracy powinny odbyć instruktaż stanowiskowy.Na co jeszcze (...)

Podręczny sprzęt gaśniczy w firmie

Zasady prawidłowego rozmieszczenia i stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-03-09 r.
Ocena:

Do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania, przeznaczony jest podręczny sprzęt gaśniczy. Waży on niewiele i jest prosty w obsłudze, co pozwala na użycie go przez osoby nieposiadające specjalistycznego przeszkolenia. Raport „Podręczny sprzęt gaśniczy w firmie” omawia zasady rozmieszczenia i stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego. Ich znajomość pozwoli zapewnić (...)

Ocena ryzyka zawodowego

Mniejsze ryzyko zawodowe = ograniczenie kosztów w firmie
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-03-26 r.
Ocena:

Dzięki wskazówkom ekspertów z poradnika Ocena ryzyka zawodowego dowiesz się: Co jest celem prowadzenia oceny ryzyka zawodowego? Na czym polega ocena istniejących środków bezpieczeństwa w firmie? Czego powinny dotyczyć działania profilaktyczne w zakresie bhp? Jak dokonać analizy możliwości ograniczenia ryzyka zawodowego? W jaki sposób tworzyć plany działań profilaktycznych? Jak eliminować ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy? (...)

Wzorcowa procedura powypadkowa

Jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku wypadku przy pracy?
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-04-26 r.
Ocena:

Dzięki wskazówkom ekspertów, dowiesz się: W jaki sposób pracodawca musi zabezpieczyć miejsce wypadku? Jak zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny wypadku? Co musi zawierać rejestr wypadków przy pracy? Ile czasu ma zespół powypadkowy na sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy? Jakie dokumenty muszą być obowiązkowo dołączone do protokołu powypadkowego? Jeśli w Twojej firmie (...)

System zarządzania BHP

Wprowadzenie w firmie systemu zarządzania BHP
Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2015-03-09 r.
Ocena:

Dzięki wskazówkom ekspertów dowiesz się: Na czym polegają kluczowe elementy skutecznego zarządzania bhp? Czym się kierować, wprowadzając system zarządzania bezpieczeństwem pracy? Co powinna obejmować analiza stanu bhp w firmie? Jakie są sposoby wprowadzania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy? Jak prawidłowo rozumieć standardy bhp? Co określają cele i założenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy? Najważniejsze korzyści dla firmy z wprowadzenia (...)

Array ( [order] => title )
Array ( [order] => title )

Array ( [order] => title )