30 najciekawszych pytań z prawa pracy

Odpowiedzi ekspertów najpopularniejsze pytania z prawa pracy
Kategoria: Kadry
Data: 2015-05-27 r.
Ocena:

W pracy każdego specjalisty ds. kadr pojawiają się pytania i wątpliwości – najciekawsze z nich zebraliśmy w tym wyjątkowym raporcie! Z publikacji dowiesz się m.in.: Kiedy wręczyć wypowiedzenie, aby nie wpaść w dłuższy okres wypowiedzenia? W jakim terminie wydać świadectwo pracy po umowach terminowych, między którymi występowały przerwy? Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który (...)

Dziecko z ADHD w przedszkolu

Jak przygotować kadrę przedszkola na przyjęcie i pracę z dzieckiem z ADHD?
Kategoria: Oświata
Data: 2015-05-28 r.
Ocena:

Z publikacji dowiesz się: Jak rozpoznać u dziecka zespół ADHD. Jakie możliwości ma dyrektor, gdy rodzice nie zgadzają się na przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy dziecka. Jak przygotować nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola do przyjęcia dziecka z ADHD. W jaki sposób zorganizować współpracę z rodzicami dziecka z ADHD. W jaki sposób komunikować się z dzieckiem z ADHD (...)

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Od diagnozy po efektywną pracę z chorym dzieckiem
Kategoria: Oświata
Data: 2015-05-29 r.
Ocena:

Z publikacji dowiesz się: Jak rozpoznać autyzm u dziecka. W jaki sposób radzić sobie z niepokojącymi zachowaniami dziecka w przedszkolu. Jak przekazywać rodzicom trudne informacje o dziecku i udzielać im wsparcia. Jakie są obowiązki dyrektora i nauczycieli w razie dostarczenia przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W jaki sposób dyrektor powinien zorganizować działania przedszkola (...)

Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia

Jakie żądania rodziców musi wypełnić dyrektor przedszkola
Kategoria: Oświata
Data: 2015-05-29 r.
Ocena:

Z poradnika dowiesz się: Czy rodzice mogą żądać zmiany sposobu układania jadłospisu. Czy rodzice mają prawo zmieniać godziny podawania posiłków. Czy dyrektor musi spełnić wymagania rodziców odnośnie do organizowania dziecku specjalnej diety. Czy rodzice mają prawo oczekiwać zmiany godzin otwarcia przedszkola. Czy rodzice mogą wskazać program wychowania przedszkolnego do realizacji w przedszkolu. Czy dyrektor może odmówić (...)

Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych

Najczęściej występujące wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych
Kategoria: Oświata
Data: 2015-05-29 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się: Które z wydatków charakterystycznych dla szkół należy zaliczyć do strukturalnych; Jak poprawnie wypełnić sprawozdanie Rb-WSa w programie księgowym; Do którego kodu zaliczyć wydatki na opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów. Do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, jak i (...)

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

Jak nauczyć dziecko sprzątać
Kategoria: Oświata
Data: 2015-05-29 r.
Ocena:

Z poradnika dowiesz się: dlaczego uczenie sprzątania dziecka jest ważne; jak uczyć dziecko sprzątania; dlaczego przykład rodziców jest ważny; jakie są zasady wdrażania dziecka do sprzątania; dlaczego sprzątanie nie może być karą; jak skutecznie chwalić dziecko za sprzątanie; jak konstruktywnie krytykować dziecko; co robić, kiedy dziecko nie chce sprzątać. Nie brakuje dzieci, które sprzątać nie chcą, nie lubią, nie (...)

Uwaga – wszawica!

Wszawica - wstydliwy problem placówek oświatowych
Kategoria: Oświata
Data: 2015-05-29 r.
Ocena:

Z poradnika dowiesz się: Kiedy wszawica nasila się w szkołach/przedszkolach? Jakie choroby wywoływane są przez wszy? W jaki sposób objawia się wszawica? Jak zapobiegać wszawicy w placówkach oświatowych? Jakie są aktualne przepisy dotyczące przeglądów czystości? Dlaczego przegląd czystości ucznia można przeprowadzać tylko w osobnym pomieszczeniu? Jaki jest zakres opieki pielęgniarki szkolnej? Czy na przegląd czystości głowy potrzeba zgody (...)

Jak oduczyć dziecko przeklinania

Poznaj skuteczne sposoby radzenia sobie z przeklinającym dzieckiem
Kategoria: Oświata
Data: 2015-03-29 r.
Ocena:

Pierwsze "brzydkie słowa" można usłyszeć już u dwulatka. Dziecko uczy się języka, obserwuje, co dzieje się wokół niego, kojarzy określone słowa z emocjami, które odczytuje z głosu lub zachowania otaczających je osób. Potem powtarza zasłyszane sformułowania w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Dopóki dziecko jest małe, dopóty jego przeklinanie może wydawać się (...)

Podawanie leków dzieciom w przedszkolu

Choroby przewlekłe i zakaźne w placówkach oświatowych
Kategoria: Oświata
Data: 2015-05-30 r.
Ocena:

Z poradnika dowiesz się: W jakich przypadkach uzasadnione jest podawanie przedszkolakom środków farmakologicznych. Czego dyrektor przedszkola może wymagać od rodziców dziecka z chorobą przewlekłą. Jakie są obowiązki dyrektora oraz nauczycieli wobec przedszkolaka z chorobą przewlekłą. Jakie procedury sprawowania opieki nad dzieckiem przewlekle chorym musza zostać przyjęte w przedszkolu. Czy w każdym przypadku zgoda rodziców do (...)

Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza – podstawowe zasady i wzory dokumentów
Kategoria: Kadry
Data: 2015-03-31 r.
Ocena:

Wniosek pracownika o wyjście prywatne w godzinach pracy: przykładowy zapis w regulaminie pracy oraz wzór wniosku o udzielenie i odpracowanie wyjścia prywatnego w czasie pracy Aktualne przepisy umożliwiają odpracowanie tzw. wyjścia prywatnego pracownika w godzinach pracy, tak by nie powstały nadgodziny. Nie regulują jednak zasad i warunków udzielania takiego wyjścia, a (...)