Nowe zasady rozliczania dodatków covidowych

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Personel medyczny otrzyma dodatki covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (naliczane wstecz od 1 listopada 2021 r.). Natomiast personel niemedyczny, w tym pomocniczy, otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 5 tys. zł brutto w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi. To zmiana (...)

Polski Ład. Niższy ryczałt dla medyków

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Od 2022 roku obniżka ryczałtu z 17% do 14% obejmie czynności prowadzone przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów i fizjoterapeutów. Sprawdź, jakich zmian w ramach Polskiego Ładu mogą się spodziewać osoby wykonujące zawody medyczne.  (...)

Czy od 1 stycznia 2022 r. lekarz może wystawić zwolnienie z powodu wypalenia zawodowego

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2022 r. najnowsza Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych klasyfikuje wypalenie zawodowe jako chorobę. Nie jest jednak jednoznaczne, czy w związku z tym lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie. Sprawdź, dlaczego. (...)

Jak wesprzeć zdrowie psychiczne pracowników medycznych

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-08-31 r.
Ocena:

Czas pandemii pokazał, że poziom zmęczenia, stresu i wypalenia może być jeszcze większy i znacznie bardziej dotkliwy. Może prowadzić nie tylko do bezsenności, lecz także do depresji i konieczności korzystania z pomocy psychiatrycznej. Sprawdź, co może zrobić pracodawca, aby wesprzeć zdrowie psychiczne pracowników. (...)

Jak zorganizować w aptece punkt szczepień przeciw COVID-19

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-08-25 r.
Ocena:

Z końcem maja apteki ogólnodostępne uzyskały uprawnienia do przeprowadzania szczepień ochronnych. Potencjał, wiedza i doświadczenie aptekarzy mają w ten sposób wesprzeć system opieki zdrowotnej w walce z COVID-19. Doświadczenie zdobyte w trakcie pandemii może zaowocować w przyszłości, w przypadku rozszerzenia uprawnień farmaceutów do realizacji także innych szczepień – co wpisywałoby (...)

Wymiana danych w elektronicznej dokumentacji medycznej – zmiany od 1 lipca 2021

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-07-02 r.
Ocena:

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie dane dotyczące zdarzeń medycznych placówki medyczne będą musiały wysyłać do Systemu P1, co umożliwi wymianę indeksów elektronicznej dokumentacji medycznej między nimi. Sprawdź, jakie dane będziesz musiał przekazywać do systemu P1. (...)

Opinia o celowości inwestycji w sektorze ochrony zdrowia - kiedy jest wymagana

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-03-02 r.
Ocena:

Podmioty planujące nowe inwestycje w ochronie zdrowia od początku tego roku muszą uzyskać pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), która potwierdzi jej zasadność w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych danego województwa. Dla jakich projektów inwestycyjnych należy uzyskać taki dokument i jakie elementy musi zawierać wniosek o jego wydanie? (...)

Zmiany w dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r.

6 kluczowych wskazówek
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-03-01 r.
Ocena:

W myśl nowego rozporządzenia o dokumentacji medycznej za podstawową uznano postać elektroniczną dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej od 1 stycznia 2021 r. jest możliwe tylko dwóch określonych sytuacjach – gdy przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Zapoznaj się z najważniejszymi (...)

Digitalizacja dokumentacji medycznej po zmianie przepisów Kluczowe zasady + lista kontrolna

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-02-23 r.
Ocena:

Niektóre przychodnie prowadzą historie choroby w formie papierowej, a pacjenci potwierdzają w nich odbycie wizyt. Tak też przyjmowane są oświadczenia pacjentów. Czy tę dokumentację należy skanować i umieszczać w systemie informatycznym, biorąc pod uwagę, że od 1 stycznia 2021 r. za podstawową postać dokumentacji medycznej uznaje się wersję elektroniczną?   Z (...)

Jak uniknąć błędów przy wystawianiu e-skierowań?

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-01-15 r.
Ocena:

Od 8 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać w Polsce obowiązkowe e-skierowania. Zmiana ma ułatwić korzystanie z usług zdrowotnych, usprawnić cały system ochrony zdrowia, a także rozwiązać dotychczasowe problemy związane ze skierowaniami (np. ich nieczytelność). Sprawdź szczegóły tego rozwiązania i uniknij błędów przy wystawianiu e-skierowań. (...)

Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia )
Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia )