Zmiany w udostępnianiu dokumentacji medycznej Nowe regulacje od 11 maja 2017 r.

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-05-25 r.
Ocena:

Od 11 maja obowiązują zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sprawdź, nowe regulacje i dowiedz się, jak je zastosować w praktyce. Z e-booka dowiesz się: jakie zmiany wprowadzono w zakresie wydania oryginałów dokumentacji medycznej jakie są nowe zasady udostępniania dokumentacji po śmierci pacjenta jaka nowa forma udostępniania jest dopuszczalna jak (...)

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-04-06 r.
Ocena:

Kierownik SPZOZ – zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o działalności leczniczej - ma obowiązek do 31 maja każdego roku sporządzić i przekazać podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu. Po raz pierwszy musisz się wywiązać z tego zadania w 2016 roku. Raport przygotowujesz na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok (...)

Analiza przypadku zawodnika rzutu dyskiem (badanie, terapia, efekt)

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-04-04 r.
Ocena:

Zawodnik rzutu dyskiem (28 lat, 201 cm, 125kg, praworęczny) dolegliwości bólowe i zapalenie prawego stawu krzyżowo-biodrowego (ocena dokonana na podstawie MRI). Zawodnik został poddany terapii manualnej-mobilizacje, manipulacje w obrębie odc. L-S, praca na tkankach miękkich, ostrzyknięcie przeciwzapalne stawu k-b pod kontrolą usg, po ostrzyknięciu brak poprawy w odczuwanych dolegliwościach bólowych, (...)

Jak postępować z dokumentacją medyczną po śmierci pacjenta

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-04-04 r.
Ocena:

Aktualne wytyczne Osoba upoważniona do uzyskiwania dokumentacji medycznej za życia pacjenta może uzyskać do niej dostęp również po śmierci tego pacjenta. Upoważnienie nie musi być udzielone tam, gdzie pacjent zmarł. Dowiedz się, jakich zasad musisz przestrzegać w zakresie informowania najbliższej rodziny o stanie zdrowia pacjencie po jego śmieci. Poznaj zmiany związane (...)

Za co stomatologowi grozi odpowiedzialność deliktowa?

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-02-17 r.
Ocena:

Z ebooka „Za co stomatologowi grozi odpowiedzialność deliktowa?” dowiesz się: jakie 4 warunki muszą być spełnione, aby lekarz stomatolog poniósł odpowiedzialność za źle wykonane leczenie, na czym może polegać szkoda niemajątkowa, czy szpital, w którym zatrudniony jest lekarz, poniesie odpowiedzialność za leczenie chłopca, dlaczego właściwie prowadzona dokumentacja medyczna może uchronić dentystę przed roszczeniami pacjenta. (...)

10 najważniejszych zasad prowadzenia dokumentacji przez stomatologów

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-02-17 r.
Ocena:

Z ebooka „10 najważniejszych zasad prowadzenia dokumentacji przez stomatologów” dowiesz się: jak prowadzić dokumentację w procesie leczenia, aby nie przegrać w przypadku procesu z pacjentem, kiedy poniesiesz odpowiedzialność kontraktową, jak przestrzegać wzorca dobrego lekarza, jak się uwolnić od poniesienia odpowiedzialności. (...)

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-01-18 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: przed czym zabezpieczy Cię wdrożenie regulaminu obsługi pacjentów, które z praw pacjenta są najistotniejsze z punktu widzenia pracy rejestratorek i jak je z nimi zapoznać, jak aktualizować tę wiedzę, jakie konsekwencje możesz wyciągnąć wobec rejestratorek, które naruszyły prawa pacjentów, jak możesz wpierać rejestratorki, które spotkały się z agresją ze strony (...)

POZ, pacjent nieubezpieczony, listy oczekujących, szczepienia Nowe regulacje od 2017 r.

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2017-01-17 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: kto i na jakich zasadach będzie miał prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej jakie obowiązki będą mieć placówki w związku z prowadzeniem list oczekujących i czy ułatwo to ich pracę jak będą według nowych zasad finansowane szczepienia (...)

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2016-12-21 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: Jak przygotować się do zmian w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną obowiązywać w 2018 r? Jaki zakres informacji możesz żądać od pacjenta na różnych wzorach dokumentów? Jak przygotować klauzule dotyczące wyrażenia zgody aby nie naruszyć nowych regulacji? Jakie kary Ci grożą za niedostosowanie się do nowych przepisów? (...)

Komu poza pacjentem lekarz może udostępnić dane medyczne

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2016-12-15 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: kto poza pacjentem jest upoważniony do wglądu dokumentacji medycznej czy należy honorować każde upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej, w tym upoważnienie ustne czy pacjent może cofnąć upoważnienie w jakiej formie udostępniać dokumentację czy można pobierać opłaty za udostępnienie dokumentacji co grozi za wywoływanie w poczekalni pacjentów po nazwisku (...)

Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia )
Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia )
Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia )