Dlaczego badania profilaktyczne powinny objąć predyspozycje psychiczne pracownika

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-11-20 r.
Ocena:

Dlaczego badania profilaktyczne powinny objąć predyspozycje psychiczne pracownika  Jeśli pracodawca stawia przez pracownikiem zadania wymagające odpowiednich predyspozycji psychicznych, powinien skierować go również na badania psychologicznie, pod kątem oceny do pracy w narażeniu na stres, gotowości do podejmowania szybkich decyzji w różnych porach doby, a także predyspozycji do pracy zespołowej. Jeśli (...)

Dyrektywa antyfałszywkowa – jak uniknąć 20 tys. kary

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-10-26 r.
Ocena:

Z dniem 1 lipca 2020 r. w związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej wejdą w życie znowelizowane przepisy Prawa farmaceutycznego. Wprowadzają one możliwość nakładania na apteki kar pieniężnych w przypadku popełnienia błędów w weryfikacji autentyczności leków. Mając to na uwadze, Naczelna Izba Aptekarska opublikowała komunikat, w którym (...)

Kontrole NFZ w okresie pandemii – jak nie narazić się na kary

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-10-16 r.
Ocena:

Pandemia koronawirusa trwa i nabrała na sile, lecz do normalnego toku wróciły kontrole NFZ. Wstrzymano je w marcu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. NFZ do decyzji o wznowieniu kontroli podmiotów leczniczych skłoniły liczne skargi pacjentów związanie z niemożnością uzyskania świadczenia zdrowotnego. Na co zatem się przygotować? Czego może (...)

Teleporady w POZ – co zmieni nowy standard organizacyjny Lista kontrolna dla świadczeniodawców

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-10-16 r.
Ocena:

Poinformowanie pacjenta podczas teleporady, czy konieczna jest osobista wizyta u lekarza, zapewnienie poufności i bezpieczeństwa podczas przesyłania cyfrowej dokumentacji medycznej, a także odpowiednie potwierdzenie tożsamości rozmówcy – takie standardy organizacyjne zgodnie z najnowszymi przepisami muszą spełnić przychodnie POZ. Oto szczegóły i termin na dostosowanie się. (...)

Wydawanie leków w praktyce – wskazówki dla farmaceutów

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-08-25 r.
Ocena:

Wydawanie leków w praktyce – wskazówki dla farmaceutów Realizacja recept prze farmaceutów to wielka odpowiedzialność, zarówno pod względem medycznym, jak i finansowym, ponieważ ewentualne błędy skutkują wysokimi karami. Dlatego tak istotne jest, aby proces ten przebiegał prawidłowo, zgodnie z przepisami, wytycznymi NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia. Sprawdź, jak nie popełnić błędów, które (...)

Apteki - zasady realizacji recepty weterynaryjnej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-08-25 r.
Ocena:

Lekarz weterynarii w sytuacji, kiedy brak jest preparatu leczniczego, weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, ma możliwość wystawienia recepty na produkty lecznicze lub leki recepturowe, które przeznaczone są dla ludzi, a mogą być stosowane w terapii zwierząt. Dokument taki nosi nazwę recepty weterynaryjnej. Jak w praktyce realizować takie recepty w aptekach? Dowiedz (...)

E-dokumentacja medyczna – poznaj nowe obowiązki administratora danych osobowych

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-06-30 r.
Ocena:

Nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej skutkuje uruchomieniem wielu procedur w placówce, począwszy od spełnienia odpowiednich wymagań informatycznych co do systemu IT, a skończywszy na przestrzeganiu regulacji RODO. Jak zatem zgodnie z przepisami rozpocząć prowadzenie dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej? (...)

Zabezpieczenia w przypadku wprowadzenia e-dokumentacji medycznej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-06-30 r.
Ocena:

Szacowanie ryzyka jest procesem, który nie może kończyć się na przygotowaniu jednorazowego raportu. Konieczne jest wdrożenie odpowiedniej procedury mającej na celu systematyczne dokonywanie oceny poziomu ryzyka i weryfikację, czy wdrożone środki są w dalszym ciągu wystarczające, a także czy nie pojawiły się nowe zagrożenia/podatności. Konieczne jest przy tym uwzględnienie tego, (...)

Jak przeprowadzić analizę ryzyka w przypadku wprowadzenia e-dokumentacji medycznej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-06-30 r.
Ocena:

Od stycznia 2021 roku prowadzenie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą dokumentacji medycznej zasadniczo powinno mieć miejsce w formie elektronicznej. Ponieważ w takiej dokumentacji przetwarzany jest szereg danych osobowych, przed rozpoczęciem ich przetwarzania w systemie informatycznym niezbędne jest oszacowanie ryzyka. (...)

3 sprawdzone sposoby, jak wyjaśnić pacjentom podniesienie cen usług w gabinecie stomatologicznym

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-06-30 r.
Ocena:

Gabinety stomatologiczne wracają do normalnej pracy. Trzeba jednak pamiętać, że na kierowniku spoczywa obowiązek prowadzenia wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego, w tym odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach zarządzanej placówki. Sposób, w jaki kierownicy podmiotów leczniczych będą wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków, będzie (...)

Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia )
Array ( [idCategory] => 1450 [tagname] => ochrona-zdrowia )