Wyższe kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19. Najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-15 r.
Ocena:

Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Sprawdź najnowsze wyjaśnienia MRPiPS. (...)

W jaki sposób COVID-19 wpłynął na podstawę wymiaru zasiłków?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-15 r.
Ocena:

W jaki sposób COVID-19 wpłynął na podstawę wymiaru zasiłków? Sprawdź, jak wypłata wynagrodzenia postojowego wpłynęło na podstawę wymiaru zasiłków dla pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców. Przekonaj się, czy obecnie podstawę wymiaru świadczenia, do którego prawo powstało w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy albo w miesiącach poprzedzających, stanowi wynagrodzenie po (...)

Czy przestój wpływa na podstawę zasiłkową?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-14 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: Jakie są zasady, jeżeli  wynagrodzenie za przestój pracodawca wypłacił pracownikowi za cały miesiąc kalendarzowy niewykonywania pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy? Jaskie zasady należy zastosować, w przypadku gdy za część miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie za świadczoną pracę, a za część miesiąca wynagrodzenie za przestój? Jak postąpić, jeżeli w (...)

Kontrole ZUS i KAS

Korzystałeś z ulg? Przygotuj dokumenty
Kategoria: Kadry
Data: 2020-09-04 r.
Ocena:

ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową (KAS) będzie kontrolował podatników, którzy skorzystali z tarcz antykryzysowych. Wynika to m.in. z faktu, że pomoc była udzielana na podstawie oświadczeń pracodawców. (...)

Pracodawca finansuje pracownikom dojazdy do pracy – kiedy można skorzystać ze zwolnienia składkowego

Kategoria: Kadry
Data: 2020-06-03 r.
Ocena:

Zapewnianie pracownikom przez pracodawcę bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów do pracy lub powrotu z niej zasadniczo generuje przychód ze stosunku pracy. Powstaje pytanie, co ze składkami. Jakie warunki trzeba spełnić, aby tego typu świadczenia były zwolnione z oskładkowania? (...)

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS

Kategoria: Kadry
Data: 2020-06-03 r.
Ocena:

Wśród pytań zadawanych w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnych uregulowań prawnych, mających łagodzić negatywne następstwa epidemii COVID-19, pojawia się kwestia naliczania wynagrodzeń pracowników przez pracodawców korzystających ze zwolnienia ze składek. Pracodawca płatnik nie przekazuje tych składek do ZUS, lecz pozostawia je sobie. A jak to wygląda na liście płac? (...)

Zachorowanie na COVID-19 nie przedłuży okresu wypowiedzenia

Kategoria: Kadry
Data: 2020-06-03 r.
Ocena:

Przepisy kolejnych tarcz antykryzysowych uchwalanych w związku z pojawieniem się koronawirusa wprowadzają różnego rodzaju ułatwienia działalności gospodarczej i dofinansowania dla pracodawców. Dotyczą one jednak tych firm, które utrzymują miejsca pracy. Niestety wielu pracodawców zmuszonych było obecnie dokonać wypowiedzenia umów pracownikom. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia tych z najdłuższym stażem zatrudnienia będzie upływał (...)

Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc z przestojem i obniżonym wymiarem czasu pracy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-06-03 r.
Ocena:

Może być tak, że w związku z „odmrażaniem” działalności zakładu pracy pracownicy przez część miesiąca będą zatrudnieni w ramach przestoju ekonomicznego, a przez kolejną część – wykonywali pracę w obniżonym wymiarze. Jak wtedy ustalić i rozliczyć ich wynagrodzenie? (...)

Ulgi w ZUS z uwzględnieniem tarczy 3.0

Kategoria: Kadry
Data: 2020-06-03 r.
Ocena:

W niniejszym opracowaniu porządkujemy wiedzę dotyczącą ulg, które płatnicy składek mogą uzyskać w ZUS w związku z trwającą epidemią koronawirusa po spełnieniu określonych warunków. Zakres pomocy przysługującej płatnikom jest stale poszerzany – ostatnie zmiany wprowadza tarcza 3.0*. Sprawdźmy zatem na co płatnik może liczyć. (...)

KORONOWIRUS: praca zdalna, prawa i obowiązki pracodawcy, wskazania PIP i odpowiedzi na pytania

Kategoria: Kadry
Data: 2020-04-07 r.
Ocena:

Z tego ebooka dowiesz się m.in.: - jak organizować pracę zdalną w związku z zagrożeniem koronawirusem - jakie są prawa i obowiązki pracodawcy organizującego taką pracę zdalną - co wynika ze stanowisk inspekcji pracy - co z badaniami i szkoleniami w czasie przestoju - czy w związku z obecną sytuacją można wysłać pracownika na urlop (...)

Array ( [idCategory] => 1331 [tagname] => kadry )
Array ( [idCategory] => 1331 [tagname] => kadry )