Będą kolejne zmiany w ochronie danych osobowych

Kategoria: Kadry
Data: 2019-03-11 r.
Ocena:

Ustawa wprowadzająca RODO niesie ze sobą ważne zmiany w prawie pracy. Przede wszystkim wprost uprawnia ona pracodawcę do pozyskiwania od kandydatów do pracy i pracowników dodatkowych danych osobowych na podstawie ich dobrowolnej zgody. Ponadto nowe przepisy umożliwiają przetwarzanie danych biometrycznych pracownika (takich jak np. odciski palców), jeżeli podanie takich danych jest (...)

Akta osobowe od 1 stycznia 2019 roku

Kategoria: Kadry
Data: 2019-01-25 r.
Ocena:

Od początku 2019 roku obowiązują nowe zasady co do długości okresu przechowywania akt osobowych pracownika. W przypadku większości pracowników okresy te mogą być skrócone. Dowiedz się więcej! Poznaj przykłady! Pobierz BEZPŁATNIE ebook (...)

Jak wprowadzić PPK w firmie. 3 kroki pracodawcy

Kategoria: Kadry
Data: 2019-01-23 r.
Ocena:

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., zobowiązuje podmioty, który zatrudniają pracowników (ale też osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz członków rad nadzorczych zatrudnionych za wynagrodzeniem) do utworzenia pracowniczego planu kapitałowego (...)

Jak przeprowadzić inwentaryzację w instytucji kultury

Kategoria: Kadry
Data: 2018-11-21 r.
Ocena:

Inwentaryzacja często jest traktowana jako odrębna czynność, która ma niewiele wspólnego z systemem rachunkowości danej instytucji kultury. Jednak wbrew temu poglądowi istnieje wiele powiązań pomiędzy inwentaryzacją a pozostałymi dziedzinami rachunkowości. Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji pozwala instytucji kultury na weryfikację i aktualizację danych ujętych w ewidencji księgowej, wpływa na wycenę majątku, a (...)

Ewidencja czasu pracy według nowych zasad od 2019 r.

Kategoria: Kadry
Data: 2018-11-16 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się m.in.: co znajdzie się w nowej ewidencji czasu pracy, jakie informacje będzie zawierać nowa karta ewidencji czasu pracy, jakie 3 grupy dokumentów mają być zamieszczane w nowej ewidencji czasu pracy. (...)

Praca sezonowa i krótkoterminowa cudzoziemców

Kategoria: Kadry
Data: 2018-11-16 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się m.in.: Kiedy cudzoziemca uznajemy za pracownika tymczasowego? Które prace są sezonowe? Jaki jest okres pracy sezonowej? Jaki jest maksymalny okres pracy, gdy cudzoziemiec dopiero wjechał do Polski? Jaki jest maksymalny okres pracy, gdy cudzoziemiec już przebywał w Polsce? Na jakiej podstawie zatrudniamy sezonowo cudzoziemca? Jaka jest procedura uzyskania zezwolenia na pracę sezonową? Co powinien (...)

Zwolnienie pracownika szczególnie chronionego – orzeczenie sądu

Kategoria: Kadry
Data: 2017-02-13 r.
Ocena:

Orzeczenie Sądu Najwyższego wraz z komentarzem, w treści: zwolnienie pracownika szczególnie chronionego bez zgody zakładowej organizacji związkowej w sytuacji gdy jedyną przyczyną wypowiedzenia były zmiany organizacyjne jest niedopuszczalne i nie można powoływać się na nadużycie prawa po stronie pracownika, który odwołuje się od tego wypowiedzenia. (...)

Trendy na rynku pracy i wyzwania dla HR w 2016 roku

Kategoria: Kadry
Data: 2016-02-15 r.
Ocena:

Wszystko wskazuje na to, że rok 2016 będzie rokiem dużych zmian na rynku pracy, a co za tym idzie – dla całego HR. Rynek pracy nieuchronnie zmienia się z rynku pracodawcy w kierunku rynku pracownika. Ale ta sytuacja, chociaż optymalna dla kandydatów i zatrudnionych, wcale nie cieszy pracodawców. (...)

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

Kategoria: Kadry
Data: 2016-02-15 r.
Ocena:

Staż pracy, posiadane kwalifikacje, sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę – to dozwolone kryteria przy różnicowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Zabronione to rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia, a także m.in. płeć lub wiek. (...)

"ISO" w szkoleniach - czy normowanie rynku usług szkoleniowych ma sens?

Kategoria: Kadry
Data: 2016-02-15 r.
Ocena:

Rozważając wprowadzenie jakiegokolwiek standardu, warto zastanowić się nad jego celem, a właściwie korzyściami, jakie wygeneruje oraz tym, kto będzie największym beneficjentem tego typu unormowań. (...)

Array ( [idCategory] => 1331 [tagname] => kadry )
Array ( [idCategory] => 1331 [tagname] => kadry )


Array ( [idCategory] => 1331 [tagname] => kadry )