Pracodawca finansuje pracownikom dojazdy do pracy – kiedy można skorzystać ze zwolnienia składkowego

Kategoria: Kadry
Data: 2020-06-03 r.
Ocena:

Zapewnianie pracownikom przez pracodawcę bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów do pracy lub powrotu z niej zasadniczo generuje przychód ze stosunku pracy. Powstaje pytanie, co ze składkami. Jakie warunki trzeba spełnić, aby tego typu świadczenia były zwolnione z oskładkowania? (...)

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS

Kategoria: Kadry
Data: 2020-06-03 r.
Ocena:

Wśród pytań zadawanych w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnych uregulowań prawnych, mających łagodzić negatywne następstwa epidemii COVID-19, pojawia się kwestia naliczania wynagrodzeń pracowników przez pracodawców korzystających ze zwolnienia ze składek. Pracodawca płatnik nie przekazuje tych składek do ZUS, lecz pozostawia je sobie. A jak to wygląda na liście płac? (...)

Zachorowanie na COVID-19 nie przedłuży okresu wypowiedzenia

Kategoria: Kadry
Data: 2020-06-03 r.
Ocena:

Przepisy kolejnych tarcz antykryzysowych uchwalanych w związku z pojawieniem się koronawirusa wprowadzają różnego rodzaju ułatwienia działalności gospodarczej i dofinansowania dla pracodawców. Dotyczą one jednak tych firm, które utrzymują miejsca pracy. Niestety wielu pracodawców zmuszonych było obecnie dokonać wypowiedzenia umów pracownikom. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia tych z najdłuższym stażem zatrudnienia będzie upływał (...)

Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc z przestojem i obniżonym wymiarem czasu pracy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-06-03 r.
Ocena:

Może być tak, że w związku z „odmrażaniem” działalności zakładu pracy pracownicy przez część miesiąca będą zatrudnieni w ramach przestoju ekonomicznego, a przez kolejną część – wykonywali pracę w obniżonym wymiarze. Jak wtedy ustalić i rozliczyć ich wynagrodzenie? (...)

Ulgi w ZUS z uwzględnieniem tarczy 3.0

Kategoria: Kadry
Data: 2020-06-03 r.
Ocena:

W niniejszym opracowaniu porządkujemy wiedzę dotyczącą ulg, które płatnicy składek mogą uzyskać w ZUS w związku z trwającą epidemią koronawirusa po spełnieniu określonych warunków. Zakres pomocy przysługującej płatnikom jest stale poszerzany – ostatnie zmiany wprowadza tarcza 3.0*. Sprawdźmy zatem na co płatnik może liczyć. (...)

KORONOWIRUS: praca zdalna, prawa i obowiązki pracodawcy, wskazania PIP i odpowiedzi na pytania

Kategoria: Kadry
Data: 2020-04-07 r.
Ocena:

Z tego ebooka dowiesz się m.in.: - jak organizować pracę zdalną w związku z zagrożeniem koronawirusem - jakie są prawa i obowiązki pracodawcy organizującego taką pracę zdalną - co wynika ze stanowisk inspekcji pracy - co z badaniami i szkoleniami w czasie przestoju - czy w związku z obecną sytuacją można wysłać pracownika na urlop (...)

Akta osobowe - oryginały czy odpisy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-25 r.
Ocena:

Obowiązujące obecnie przepisy o aktach osobowych stanowią, że kserokopie dokumentów dostarczanych przez pracownika poświadczamy za zgodność „z dostarczonym dokumentem”, a nie jak kiedyś „z oryginałem”. Co to w praktyce oznacza? I jak reagować, gdy pracownik dostarczy nam dokument, który powinien był dostarczyć już dawno? (...)

Świadectwo pracy 2020 - co się zmieniło w ostatnim czasie?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-25 r.
Ocena:

Mamy bardzo duże zmiany w zakresie wydawania kopii świadectwa pracy. W zakresie wzoru świadectwa pracy już mniejsze, ale również bardzo istotne. Sprawdź. (...)

Zmiany Kodeksu pracy wprowadzane w 2020 roku

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-21 r.
Ocena:

Jedną z najważniejszych zmian kodeksowych było w ostatnim czasie skrócenie okresu przechowywania akt osobowych oraz możliwość przejścia na elektroniczną formę prowadzenia akt. Wobec wielu niejasności kluczowe są stanowiska ministerstwa pracy w tym zakresie. (...)

Umowa o zakazie konkurencji – czy przechodzi do nowego pracodawcy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Na podstawie art. 231 Kodeksu pracy przejęliśmy inny zakład wraz z jego pracownikami. Niektórzy z przejętych pracowników zawarli z poprzednim pracodawcą 6-miesięczne umowy o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Obecnie za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika rozwiązuje się umowa z jednym z przejętych pracowników. Czy mamy obowiązek wypłacać mu odszkodowanie (...)

Array ( [idCategory] => 1331 [tagname] => kadry )
Array ( [idCategory] => 1331 [tagname] => kadry )