KORONOWIRUS: praca zdalna, prawa i obowiązki pracodawcy, wskazania PIP i odpowiedzi na pytania

Kategoria: Kadry
Data: 2020-03-26 r.
Ocena:

Z tego ebooka dowiesz się m.in.: - jak organizować pracę zdalną w związku z zagrożeniem koronawirusem - jakie są prawa i obowiązki pracodawcy organizującego taką pracę zdalną - co wynika dla kadr z nowelizacji specustawy dotyczącej walki z koronawirusem - co wynika z zaleceń PIP w sprawie praw i obowiązków pracodawcy w związku z (...)

Akta osobowe - oryginały czy odpisy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-25 r.
Ocena:

Obowiązujące obecnie przepisy o aktach osobowych stanowią, że kserokopie dokumentów dostarczanych przez pracownika poświadczamy za zgodność „z dostarczonym dokumentem”, a nie jak kiedyś „z oryginałem”. Co to w praktyce oznacza? I jak reagować, gdy pracownik dostarczy nam dokument, który powinien był dostarczyć już dawno? (...)

Świadectwo pracy 2020 - co się zmieniło w ostatnim czasie?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-25 r.
Ocena:

Mamy bardzo duże zmiany w zakresie wydawania kopii świadectwa pracy. W zakresie wzoru świadectwa pracy już mniejsze, ale również bardzo istotne. Sprawdź. (...)

Zmiany Kodeksu pracy wprowadzane w 2020 roku

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-21 r.
Ocena:

Jedną z najważniejszych zmian kodeksowych było w ostatnim czasie skrócenie okresu przechowywania akt osobowych oraz możliwość przejścia na elektroniczną formę prowadzenia akt. Wobec wielu niejasności kluczowe są stanowiska ministerstwa pracy w tym zakresie. (...)

Umowa o zakazie konkurencji – czy przechodzi do nowego pracodawcy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Na podstawie art. 231 Kodeksu pracy przejęliśmy inny zakład wraz z jego pracownikami. Niektórzy z przejętych pracowników zawarli z poprzednim pracodawcą 6-miesięczne umowy o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Obecnie za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika rozwiązuje się umowa z jednym z przejętych pracowników. Czy mamy obowiązek wypłacać mu odszkodowanie (...)

Zwalnianie pracowników – zadbaj o wymogi formalne i uniknij zapłaty odszkodowania

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Wypowiedzenie jest zwyczajnym sposobem rozstania się stron stosunku pracy. Pozornie pracodawca nie powinien zatem obawiać się żadnych problemów związanych z wręczeniem podwładnemu tego dokumentu. W praktyce w związku z wymogami formalnymi, jakie na firmy nakłada Kodeks pracy łatwo popełnić błędy, które mogą się skończyć wypłatą odszkodowania lub uznaniem bezskuteczności wypowiedzenia (...)

Jak sporządzić plan urlopów na 2020 r.

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Uzgadnianie urlopu polega najczęściej na tym, że pracownik składa wniosek urlopowy, a pracodawca go akceptuje bądź prosi o wyznaczenie innego terminu. Pracodawca może też wymagać zadeklarowania korzystania z urlopu z dużym wyprzedzeniem – w planie urlopów. (...)

Kwestionariusze osobowe w zatrudnieniu – jakie wzory stosować w 2020 r.?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Kwestionariusze osobowe nie są obowiązkowe. Jednak ich stosowanie pozwala pobrać odpowiednie dane od kandydata czy pracownika i jednocześnie zapobiega pobieraniu danych nieuprawnionych. Sprawdź przykładowe wzory kwestionariuszy osobowych kandydata do pracy oraz pracownika, które można zastosować w 2020 roku. (...)

Świadectwa pracy – jak je wydawać w 2020 r.

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Za niewydanie świadectwa pracy pracodawca może dostać mandat od inspektora PIP. Jeśli natomiast spóźni się z dostarczeniem tego dokumentu lub wręczy pracownikowi świadectwo z błędami, może nawet spotkać się z pracownikiem w sądzie. Prawidłowe wypełnienie świadectwa pracy wcale nie jest proste – wie o tym każdy, kto choć raz musiał (...)

Jakie dokumenty gromadzić w 2020 r. w aktach osobowych

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z części ma zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów. Tak było przed 2019 rokiem i wszystko to przewiduje również obecne rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej (obowiązujące od 2019 roku). Akta (...)

Array ( [idCategory] => 1331 [tagname] => kadry )
Array ( [idCategory] => 1331 [tagname] => kadry )