Zadania publiczne - praktyczne wskazówki, jak korzystać z nowych wzorów ofert i umów

Kategoria: NGO
Data: 2019-01-23 r.
Ocena:

Już są dostępne nowe wzory dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych. Będą obowiązywać od marca br. Dokumenty zostały wprowadzone przez dwa rozporządzenia z 29 października 2018 r. Jedno z nich określa wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Drugie dotyczy (...)

Darowizna ─ na co zwracać uwagę gdy przyjmuje ją organizacja pozarządowa

Kategoria: NGO
Data: 2018-10-17 r.
Ocena:

Istnieje wiele możliwości zdobycia pieniędzy przez organizacje pozarządowe. Jedną z nich jest darowizna. Jest to korzystne źródło finansowania, ponieważ jako osoby prawne organizacje pozarządowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Na obdarowanej organizacji spoczywa jednak wiele istotnych i nierzadko uciążliwych obowiązków. W e-booku pt. „Darowizna ─ na co (...)

8 najciekawszych pytań i odpowiedzi dotyczących sprawozdań finansowych NGO

Kategoria: NGO
Data: 2018-08-19 r.
Ocena:

W zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych od 2018 roku obowiązują istotne zmiany. Nowelizacja ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości lub uor), którą dokonano w 2016 r., wprowadziła nowy załącznik nr 6 skierowany właśnie dla takich podmiotów, ale nie jest on obowiązkowy. Kierownik jednostki mógł zdecydować o (...)

Która organizacja pozarządowa musi składać sprawozdanie finansowe do KRS w formie elektronicznej

Kategoria: NGO
Data: 2018-07-24 r.
Ocena:

Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność gospodarczą i przekazują sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sadowego od października br. będą miały nowy obowiązek. Sprawozdanie finansowe sporządzą w postaci elektronicznej oraz opatrzą kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. (...)

Personel projektu. Pięć wskazówek, jak rozliczać i organizować jego pracę

Kategoria: NGO
Data: 2018-06-05 r.
Ocena:

Personel zatrudniony przez realizatora projektu pełni ważną funkcję w projekcietakże w organizacji pozarządowej. Personelem projektu są osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach dotowanego przedsięwzięcia, które wykonują osobiście. Wiążą się z tym liczne obowiązki dla organizacji, która kieruje danym projektem. Najczęściej NGO’s powierza te zadania koordynatorowi projektu. Powinien (...)

Wkład własny NGO w projekcie unijnym

Kategoria: NGO
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków wskazują, że organizacja jako beneficjent ma możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci pieniężnej i/lub niepieniężnej. Forma wniesienia wkładu determinuje to, czy wkład ten powinien być udokumentowany i jeśli tak to, w jakiej formie. Sprawdź, ja to zrobić prawidłowo. W e-booku znajdziesz wskazówki dotyczące: zaplanowania wkładu niepieniężnego i (...)

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

Kategoria: NGO
Data: 2018-03-05 r.
Ocena:

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej zmienia oblicze. Czy wiesz, jak zadbać o nią po 25 maja br.? Wchodzi wówczas w życie unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, powszechnie nazywane RODO. Zastąpi dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych, więc tym bardziej musisz wiedzieć, co czeka Twoją organizację. W e-booku znajdziesz (...)

1% PIT przywilej i obowiązki OPP

Kategoria: NGO
Data: 2016-04-25 r.
Ocena:

Jednym z przywilejów, z jakich mogą korzystać organizacje pożytku publicznego jest możliwość przyjmowania 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać na wybraną przez siebie organizację. Skorzystanie z tego przywileju rodzi jednak po stronie organizacji określone obowiązki. Co zrobić, aby nie stracić otrzymanego wsparcia? Przeczytaj wskazówki naszych (...)

Inwentaryzacja roczna w NGO

To koniec problemów przy pracach inwentaryzacyjnych
Kategoria: NGO
Data: 2015-12-01 r.
Ocena:

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację. Ma ona dostarczyć danych do sporządzenia rzetelnego i wiarygodnego sprawozdania finansowego. Chociaż sama ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych wskazówek odnośnie do zasad inwentaryzacji, wieloletnia praktyka podpowiada, na co należy zwrócić uwagę, aby wyniki tych czynności mogły być uznane (...)

NGO może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej

Kategoria: NGO
Data: 2015-12-01 r.
Ocena:

W tym e-booku przeczytasz na temat: Jakie są warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej? Jak rozliczyć ulgę? Dlaczego zwrot ulgi nie wpływa na podatek dochodowy? Jak zaewidencjonować kwotę ulgi na zakup kasy rejestrującej? (...)

Array ( [idCategory] => 1556 [tagname] => ngo )
Array ( [idCategory] => 1556 [tagname] => ngo )