Przeniesienie prawa do otrzymania zasiłku pogrzebowego na zakład pogrzebowy

Kategoria: Prawo prywatne
Data: 2017-04-26 r.
Ocena:

Uprawnienie do zasiłku pogrzebowego łączy się z poniesieniem wydatków związanych z pogrzebem, przysługuje zatem podmiotom, które pokryły jego koszty. Polskie przepisy nie regulują kwestii przeniesienia prawa do zasiłku pogrzebowego przez osobę uprawnioną do jego otrzymania na podmiot, który faktycznie podjął się jego wykonania, np. zakład pogrzebowy. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego (...)

Prawne uwarunkowania przeniesienia grobu

Kategoria: Prawo prywatne
Data: 2017-04-12 r.
Ocena:

Aby w ogóle mówić o przeniesieniu grobu, najpierw należy ustalić, że taki grób w ogóle istnieje. Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wyraźnie przesądza, że każdy zmarły musi mieć swoje miejsce pochówku. Prawo pochowania zwłok ludzkich przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej. Jeżeli zwłoki nie zostaną (...)

Array ( [idCategory] => 1474 [tagname] => prawo-prywatne )
Array ( [idCategory] => 1474 [tagname] => prawo-prywatne )

Array ( [idCategory] => 1474 [tagname] => prawo-prywatne )